مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : اوریانا فالاچی
در حال بارگذاری
اگر خورشید بمیرد
اگر خورشید بمیرد

کد: 99107

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: اوریانا فالاچی

مترجم: عاطفه نریمان

اگر خورشید بمیرد

ناشر

نگاه

مولف

اوریانا فالاچی

مترجم

عاطفه نریمان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کد: 89446

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: چلچله

مولف: اوریانا فالاچی

مترجم: محمدصادق سبط الشیخ

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

ناشر

چلچله

مولف

اوریانا فالاچی

مترجم

محمدصادق سبط الشیخ

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

کتاب سخنگو نامه به کودکی که هرگز زاده نشد... (باقاب)
کتاب سخنگو نامه به کودکی که هرگز زاده نشد... (باقاب)

کد: 76844

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آوانامه،نگاه

مولف: اوریانا فالاچی

مترجم: زویا گوهرین

کتاب سخنگو نامه به کودکی که هرگز زاده نشد... (باقاب)

ناشر

آوانامه،نگاه

مولف

اوریانا فالاچی

مترجم

زویا گوهرین

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

پنه لوپه به جنگ می رود
پنه لوپه به جنگ می رود

کد: 65587

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: اوریانا فالاچی

مترجم: فرشته اکبرپور

پنه لوپه به جنگ می رود

ناشر

نگاه

مولف

اوریانا فالاچی

مترجم

فرشته اکبرپور

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کد: 54161

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آموت

مولف: اوریانا فالاچی

مترجم: عباس زارعی

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

ناشر

آموت

مولف

اوریانا فالاچی

مترجم

عباس زارعی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کد: 27085

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مهتاب،آبفام

مولف: اوریانا فالاچی

مترجم: مهین ایرانپرست

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

ناشر

مهتاب،آبفام

مولف

اوریانا فالاچی

مترجم

مهین ایرانپرست

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد...
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد...

کد: 23728

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: اوریانا فالاچی

مترجم: زویا گوهرین

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد...

ناشر

نگاه

مولف

اوریانا فالاچی

مترجم

زویا گوهرین

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

کد: 5203

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: دارینوش

مولف: اوریانا فالاچی

مترجم: یغما گلرویی

نامه به کودکی که هرگز زاده نشد

ناشر

دارینوش

مولف

اوریانا فالاچی

مترجم

یغما گلرویی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

جنس ضعیف (گزارشی از وضعیت زنان در جهان)
جنس ضعیف (گزارشی از وضعیت زنان در جهان)

کد: 14342

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: نگاه

مولف: اوریانا فالاچی

مترجم: یغما گلرویی

جنس ضعیف (گزارشی از وضعیت زنان در جهان)

ناشر

نگاه

مولف

اوریانا فالاچی

مترجم

یغما گلرویی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

یک مرد (متن کامل)
یک مرد (متن کامل)

کد: 5771

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: دارینوش

مولف: اوریانا فالاچی

مترجم: یغما گلرویی

یک مرد (متن کامل)

ناشر

دارینوش

مولف

اوریانا فالاچی

مترجم

یغما گلرویی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال