مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : میرجلال الدین کزازی
در حال بارگذاری
ترجمانی و تر زبانی
ترجمانی و تر زبانی

کد: 102251

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

ترجمانی و تر زبانی

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

از دهلی نو تا آتن کهن
از دهلی نو تا آتن کهن

کد: 102252

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

از دهلی نو تا آتن کهن

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

دستان مستان
دستان مستان

کد: 102253

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

دستان مستان
250000ریال

دستان مستان

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فسانه های فسون (جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران)
فسانه های فسون (جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران)

کد: 94705

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

فسانه های فسون (جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران)

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

440000ریال

رزمنامه ی رهایی (کندوکاوی در شاهنامه 3)
رزمنامه ی رهایی (کندوکاوی در شاهنامه 3)

کد: 94387

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

رزمنامه ی رهایی (کندوکاوی در شاهنامه 3)

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

روزهای کاتالونیا
روزهای کاتالونیا

کد: 88327

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

روزهای کاتالونیا

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

دیر مغان
دیر مغان

کد: 87595

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

دیر مغان
600000ریال

دیر مغان

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

دربند ترفند
دربند ترفند

کد: 86076

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

دربند ترفند
300000ریال

دربند ترفند

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

خردنامه ی خرمی (کندوکاوی در شاهنامه 2)
خردنامه ی خرمی (کندوکاوی در شاهنامه 2)

کد: 85807

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

خردنامه ی خرمی (کندوکاوی در شاهنامه 2)

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

بر آستان آسمان
بر آستان آسمان

کد: 83079

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

بر آستان آسمان

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

چراغی در باد:گزارش زیباشناختی و باورشناختی بیست غزل (حافظ)
چراغی در باد:گزارش زیباشناختی و باورشناختی بیست غزل (حافظ)

کد: 81550

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

چراغی در باد:گزارش زیباشناختی و باورشناختی بیست غزل (حافظ)

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

دیدار با اژدها
دیدار با اژدها

کد: 81547

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

دیدار با اژدها

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پند و پیوند:گزارش زیباشناختی و باورشناختی بیست غزل (حافظ)
پند و پیوند:گزارش زیباشناختی و باورشناختی بیست غزل (حافظ)

کد: 81549

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

پند و پیوند:گزارش زیباشناختی و باورشناختی بیست غزل (حافظ)

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نهادنامه ی داد (کندوکاوی در شاهنامه)
نهادنامه ی داد (کندوکاوی در شاهنامه)

کد: 81437

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

نهادنامه ی داد (کندوکاوی در شاهنامه)

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

یورکنامه ی نو (سفرنامه ی نیویورک)
یورکنامه ی نو (سفرنامه ی نیویورک)

کد: 81440

گروه بندی: سفرنامه

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

یورکنامه ی نو (سفرنامه ی نیویورک)

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

سفرنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

در سایه ی آفتاب
در سایه ی آفتاب

کد: 80198

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: گویا

مولف: میرجلال الدین کزازی

در سایه ی آفتاب

ناشر

گویا

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

از اخگر تا اختر
از اخگر تا اختر

کد: 18505

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: دردانش بهمن

مولف: میرجلال الدین کزازی

از اخگر تا اختر

ناشر

دردانش بهمن

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

80000ریال

خشم در چشم (گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه)
خشم در چشم (گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه)

کد: 15898

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: آیدین

مولف: میرجلال الدین کزازی

خشم در چشم (گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه)

ناشر

آیدین

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

پارسا و ترسا (گزارشی از داستان شیخ صنعان در منطق الطیر عطار نیشابوری)
پارسا و ترسا (گزارشی از داستان شیخ صنعان در منطق الطیر عطار نیشابوری)

کد: 12832

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: آیدین

مولف: میرجلال الدین کزازی

پارسا و ترسا (گزارشی از داستان شیخ صنعان در منطق الطیر عطار نیشابوری)

ناشر

آیدین

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

سوزن عیسی (گزارش چامه ترسایی خاقانی)
سوزن عیسی (گزارش چامه ترسایی خاقانی)

کد: 12833

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: آیدین

مولف: میرجلال الدین کزازی

سوزن عیسی (گزارش چامه ترسایی خاقانی)

ناشر

آیدین

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

تندبادی از کنج (گزارشی از داستان رستم و سهراب شاهنامه)
تندبادی از کنج (گزارشی از داستان رستم و سهراب شاهنامه)

کد: 11043

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: آیدین

مولف: میرجلال الدین کزازی

تندبادی از کنج (گزارشی از داستان رستم و سهراب شاهنامه)

ناشر

آیدین

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

آب و آیینه (جستارهایی در ادب و فرهنگ)
آب و آیینه (جستارهایی در ادب و فرهنگ)

کد: 4332

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: آیدین،یانار

مولف: میرجلال الدین کزازی

آب و آیینه (جستارهایی در ادب و فرهنگ)

ناشر

آیدین،یانار

مولف

میرجلال الدین کزازی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال