مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : آنتوان پاولوویچ چخوف
در حال بارگذاری
بانو با سگ ملوس و چند داستان دیگر (ادبیات بزرگان)
بانو با سگ ملوس و چند داستان دیگر (ادبیات بزرگان)

کد: 106415

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: عبدالحسین نوشین

بانو با سگ ملوس و چند داستان دیگر (ادبیات بزرگان)

ناشر

نگاه

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

عبدالحسین نوشین

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

800000ریال

زندگی به روایت چخوف:یک نوول و چند داستان کوتاه (ادبیات بزرگان)
زندگی به روایت چخوف:یک نوول و چند داستان کوتاه (ادبیات بزرگان)

کد: 103699

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: نگاه

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: آرتوش بوداقیان

زندگی به روایت چخوف:یک نوول و چند داستان کوتاه (ادبیات بزرگان)

ناشر

نگاه

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

آرتوش بوداقیان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

750000ریال

زندگی من و یک داستان دیگر (رمان40)
زندگی من و یک داستان دیگر (رمان40)

کد: 95923

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: جهانگیر افکاری

زندگی من و یک داستان دیگر (رمان40)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

جهانگیر افکاری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

270000ریال

به سلامتی خانم ها
به سلامتی خانم ها

کد: 93680

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: ماهریس

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: حمیدرضا آتش برآب،بابک شهاب

به سلامتی خانم ها

ناشر

ماهریس

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

حمیدرضا آتش برآب،بابک شهاب

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

1400000ریال

یادداشت های آنتون چخوف
یادداشت های آنتون چخوف

کد: 92007

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: علم

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: نیلوفر آقاابراهیمی

یادداشت های آنتون چخوف

ناشر

علم

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

نیلوفر آقاابراهیمی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

275000ریال

طنزآوران جهان نمایش12
طنزآوران جهان نمایش12

کد: 91890

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: گویا

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: داریوش مودبیان

طنزآوران جهان نمایش12

ناشر

گویا

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

داریوش مودبیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

تک پرده ای های چخوف
تک پرده ای های چخوف

کد: 87265

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: گویا

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: داریوش مودبیان

تک پرده ای های چخوف

ناشر

گویا

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

داریوش مودبیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)
قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)

کد: 86103

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

قتل (داستانهای کوتاه شاهکار15)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)
در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)

کد: 86094

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

در تنگ دره و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار17)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)
ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)

کد: 86095

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

ملخ و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار19)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)
نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)

کد: 86089

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

نامه و چهار داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار12)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)
پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)

کد: 86096

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

پدر خانواده و هشت داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار22)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

بخش بیمارستانی شماره 6 و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار13)
بخش بیمارستانی شماره 6 و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار13)

کد: 86090

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمر قادری

بخش بیمارستانی شماره 6 و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار13)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمر قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)
یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)

کد: 86097

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

یک پرس و جو و دوازده داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار23)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)
مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)

کد: 86091

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

مبارزه و یک داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار14)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)
ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)

کد: 86101

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

ویلای جدید و سه داستان دیگر (داستانهای کوتاه شاهکار21)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)
سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)

کد: 86093

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مهتاب

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: تیمور قادری

سه سال (داستانهای کوتاه شاهکار16)

ناشر

مهتاب

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

تیمور قادری

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

185000ریال

سه خواهر (نمایش نامه)
سه خواهر (نمایش نامه)

کد: 1203

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: سعید حمیدیان،کامران فانی

سه خواهر (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

سعید حمیدیان،کامران فانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

دوستان،ما بد زندگی می کنیم! (گزیده ای از داستان های کوتاه نمایشی)
دوستان،ما بد زندگی می کنیم! (گزیده ای از داستان های کوتاه نمایشی)

کد: 82516

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: گویا

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: داریوش مودبیان

دوستان،ما بد زندگی می کنیم! (گزیده ای از داستان های کوتاه نمایشی)

ناشر

گویا

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

داریوش مودبیان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

دوستان،ما بد زندگی می کنیم! (گزیده ای از داستان های کوتاه نمایشی)
دوستان،ما بد زندگی می کنیم! (گزیده ای از داستان های کوتاه نمایشی)

کد: 82519

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: گویا

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: داریوش مودبیان

دوستان،ما بد زندگی می کنیم! (گزیده ای از داستان های کوتاه نمایشی)

ناشر

گویا

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

داریوش مودبیان

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

الینکای عزیز و چند داستان دیگر
الینکای عزیز و چند داستان دیگر

کد: 81785

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: کوله پشتی

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: عبدالحسین نوشین

الینکای عزیز و چند داستان دیگر

ناشر

کوله پشتی

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

عبدالحسین نوشین

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

دایی وانیا (نمایش نامه)
دایی وانیا (نمایش نامه)

کد: 6883

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: هوشنگ پیرنظر

دایی وانیا (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

هوشنگ پیرنظر

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

بیست اثر از چخوف (ادبیات بیگانه)
بیست اثر از چخوف (ادبیات بیگانه)

کد: 81375

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: جمهوری

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: حبیب گوهری راد

بیست اثر از چخوف (ادبیات بیگانه)

ناشر

جمهوری

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

حبیب گوهری راد

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

باغ آلبالو (نمایش نامه)
باغ آلبالو (نمایش نامه)

کد: 7591

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: سیمین دانشور

باغ آلبالو (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

سیمین دانشور

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

ایوانف (نمایش نامه)
ایوانف (نمایش نامه)

کد: 12383

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: سعید حمیدیان

ایوانف (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

سعید حمیدیان

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مرغ دریایی (نمایش نامه)
مرغ دریایی (نمایش نامه)

کد: 80280

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: کامران فانی

مرغ دریایی (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

کامران فانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

شکارگاه
شکارگاه

کد: 64098

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: اکباتان،بهنود

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: آلک خاچاطوریان

شکارگاه
500000ریال

شکارگاه

ناشر

اکباتان،بهنود

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

آلک خاچاطوریان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

آواز قو و چند تک پرده ای دیگر (شش نمایشنامه)
آواز قو و چند تک پرده ای دیگر (شش نمایشنامه)

کد: 60872

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: جوانه توس

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: ناهید کاشی چی

آواز قو و چند تک پرده ای دیگر (شش نمایشنامه)

ناشر

جوانه توس

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

ناهید کاشی چی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

دوئل و چند داستان دیگر
دوئل و چند داستان دیگر

کد: 54875

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: مجید،به سخن

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: مهدی افشار

دوئل و چند داستان دیگر

ناشر

مجید،به سخن

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

مهدی افشار

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

دوئل (ادبیات داستانی جهان)
دوئل (ادبیات داستانی جهان)

کد: 53535

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: دبیر

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: هوشیار رزم آزما

دوئل (ادبیات داستانی جهان)

ناشر

دبیر

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

هوشیار رزم آزما

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

اتاق شماره 6 (ادب خیال37)
اتاق شماره 6 (ادب خیال37)

کد: 52674

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: هرمس

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: آبتین گلکار

اتاق شماره 6 (ادب خیال37)

ناشر

هرمس

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

آبتین گلکار

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

پالتوئی

قیمت

240000ریال

ادبیات جهان16 (استپ)
ادبیات جهان16 (استپ)

کد: 47695

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مصدق

مولف: آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم: هوشنگ پیرنظر

ادبیات جهان16 (استپ)

ناشر

مصدق

مولف

آنتوان پاولوویچ چخوف

مترجم

هوشنگ پیرنظر

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال