مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : بهروز بیضایی
در حال بارگذاری
ماجراهای آقا موشه 2 (قلک گمشده)،(گلاسه)
ماجراهای آقا موشه 2 (قلک گمشده)،(گلاسه)

کد: 49803

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: نوربرت لاندا

مترجم: بهروز بیضایی

ماجراهای آقا موشه 2 (قلک گمشده)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

نوربرت لاندا

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

10000ریال

ماجراهای آقا موشه 3 (دوست گمشده)،(گلاسه)
ماجراهای آقا موشه 3 (دوست گمشده)،(گلاسه)

کد: 49804

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: نوربرت لاندا

مترجم: بهروز بیضایی

ماجراهای آقا موشه 3 (دوست گمشده)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

نوربرت لاندا

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

10000ریال

ماجراهای آقا موشه 4 (مسافر قاچاقی)،(گلاسه)
ماجراهای آقا موشه 4 (مسافر قاچاقی)،(گلاسه)

کد: 49805

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: نوربرت لاندا

مترجم: بهروز بیضایی

ماجراهای آقا موشه 4 (مسافر قاچاقی)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

نوربرت لاندا

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

15000ریال

چرا و چگونه 2 (فیزیک نوین)،(گلاسه)
چرا و چگونه 2 (فیزیک نوین)،(گلاسه)

کد: 9318

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه 2 (فیزیک نوین)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

چرا و چگونه27 (گلادیاتورها:مرگ و نبرد در میدان)
چرا و چگونه27 (گلادیاتورها:مرگ و نبرد در میدان)

کد: 9340

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: ولفگانگ تارنووسکی

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه27 (گلادیاتورها:مرگ و نبرد در میدان)

ناشر

قدیانی

مولف

ولفگانگ تارنووسکی

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه16 (راهزنان دریایی)
چرا و چگونه16 (راهزنان دریایی)

کد: 9332

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: ولفگانگ تارنووسکی

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه16 (راهزنان دریایی)

ناشر

قدیانی

مولف

ولفگانگ تارنووسکی

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

چرا و چگونه (مجموعه دوم:جلدهای 8تا14)،(گلاسه)
چرا و چگونه (مجموعه دوم:جلدهای 8تا14)،(گلاسه)

کد: 2913

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه (مجموعه دوم:جلدهای 8تا14)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

750000ریال

چرا و چگونه20 (رازهای ناشناخته:پژوهشی در پدیده های اسرارآمیز)،(گلاسه)
چرا و چگونه20 (رازهای ناشناخته:پژوهشی در پدیده های اسرارآمیز)،(گلاسه)

کد: 9336

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: راینر کوته

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه20 (رازهای ناشناخته:پژوهشی در پدیده های اسرارآمیز)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

راینر کوته

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه (مجموعه سوم:جلدهای 15تا20)،(گلاسه)
چرا و چگونه (مجموعه سوم:جلدهای 15تا20)،(گلاسه)

کد: 2914

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه (مجموعه سوم:جلدهای 15تا20)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

950000ریال

چرا و چگونه13 (مکانیک،ماشینهای ساده،انرژی)
چرا و چگونه13 (مکانیک،ماشینهای ساده،انرژی)

کد: 9329

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: جروم نوتکین،سیدنی گولکین

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه13 (مکانیک،ماشینهای ساده،انرژی)

ناشر

قدیانی

مولف

جروم نوتکین،سیدنی گولکین

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

چرا و چگونه 4 (خزندگان و دوزیستان)
چرا و چگونه 4 (خزندگان و دوزیستان)

کد: 9320

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: مانفرد نیکیش

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه 4 (خزندگان و دوزیستان)

ناشر

قدیانی

مولف

مانفرد نیکیش

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه26 (امپراتوری روم باستان)
چرا و چگونه26 (امپراتوری روم باستان)

کد: 9339

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: ارنست کونتسل

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه26 (امپراتوری روم باستان)

ناشر

قدیانی

مولف

ارنست کونتسل

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

چرا و چگونه17 (صورتهای فلکی و نشانه های نجومی)
چرا و چگونه17 (صورتهای فلکی و نشانه های نجومی)

کد: 9333

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه17 (صورتهای فلکی و نشانه های نجومی)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه11 (کاشفان بزرگ و سفرهایشان)
چرا و چگونه11 (کاشفان بزرگ و سفرهایشان)

کد: 9327

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: راینر کوته

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه11 (کاشفان بزرگ و سفرهایشان)

ناشر

قدیانی

مولف

راینر کوته

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه 3 (ماه و اقمار منظومه شمسی)،(گلاسه)
چرا و چگونه 3 (ماه و اقمار منظومه شمسی)،(گلاسه)

کد: 9319

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه 3 (ماه و اقمار منظومه شمسی)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه18 (کیهان:در مرزهای فضا و زمان)
چرا و چگونه18 (کیهان:در مرزهای فضا و زمان)

کد: 9334

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه18 (کیهان:در مرزهای فضا و زمان)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه12 (تازه ترین کشفیات درباره پیدایش و مرگ دایناسورها)
چرا و چگونه12 (تازه ترین کشفیات درباره پیدایش و مرگ دایناسورها)

کد: 9328

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: دارلین گایز

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه12 (تازه ترین کشفیات درباره پیدایش و مرگ دایناسورها)

ناشر

قدیانی

مولف

دارلین گایز

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه19 (دانشمندان بزرگ)
چرا و چگونه19 (دانشمندان بزرگ)

کد: 9335

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: جین بتل

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه19 (دانشمندان بزرگ)

ناشر

قدیانی

مولف

جین بتل

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه 5 (عجایب هفتگانه جهان)
چرا و چگونه 5 (عجایب هفتگانه جهان)

کد: 9321

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: هانس رایشهارت

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه 5 (عجایب هفتگانه جهان)

ناشر

قدیانی

مولف

هانس رایشهارت

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه15 (در جستجوی گنج:گنج های گمشده و پیدا شده)
چرا و چگونه15 (در جستجوی گنج:گنج های گمشده و پیدا شده)

کد: 9331

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: نوربرت فون فرانکنشتاین

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه15 (در جستجوی گنج:گنج های گمشده و پیدا شده)

ناشر

قدیانی

مولف

نوربرت فون فرانکنشتاین

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

چرا و چگونه 6 (مومیایی ها)
چرا و چگونه 6 (مومیایی ها)

کد: 9322

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: ولفگانگ تارنووسکی

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه 6 (مومیایی ها)

ناشر

قدیانی

مولف

ولفگانگ تارنووسکی

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

80000ریال

چرا و چگونه 7 (انرژی اتمی)
چرا و چگونه 7 (انرژی اتمی)

کد: 9323

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریک اوبلاکر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه 7 (انرژی اتمی)

ناشر

قدیانی

مولف

اریک اوبلاکر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه 1 (جانوران:چگونه می بینند،می شنوند و حس می کنند)
چرا و چگونه 1 (جانوران:چگونه می بینند،می شنوند و حس می کنند)

کد: 9317

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: ویتوس.ب.دروشر

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه 1 (جانوران:چگونه می بینند،می شنوند و حس می کنند)

ناشر

قدیانی

مولف

ویتوس.ب.دروشر

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

150000ریال

چرا و چگونه (مجموعه اول:جلدهای 1تا7)،(گلاسه)
چرا و چگونه (مجموعه اول:جلدهای 1تا7)،(گلاسه)

کد: 2912

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: جمعی از نویسندگان

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه (مجموعه اول:جلدهای 1تا7)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

جمعی از نویسندگان

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

750000ریال

چرا و چگونه25 (تمدن یونان باستان:گذری بر تاریخ 500 ساله)
چرا و چگونه25 (تمدن یونان باستان:گذری بر تاریخ 500 ساله)

کد: 2942

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: هانس رایشهارت

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه25 (تمدن یونان باستان:گذری بر تاریخ 500 ساله)

ناشر

قدیانی

مولف

هانس رایشهارت

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

55000ریال

چرا و چگونه29 (تاریخ درفش ها و پرچم ها)
چرا و چگونه29 (تاریخ درفش ها و پرچم ها)

کد: 2943

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: هانس رایشهارت،هاری د.شوردل

مترجم: بهروز بیضایی

چرا و چگونه29 (تاریخ درفش ها و پرچم ها)

ناشر

قدیانی

مولف

هانس رایشهارت،هاری د.شوردل

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

100000ریال

ماجراهای آقا موشه (جلدهای 1تا4)
ماجراهای آقا موشه (جلدهای 1تا4)

کد: 6525

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: نوربرت لاندا

مترجم: بهروز بیضایی

ماجراهای آقا موشه (جلدهای 1تا4)

ناشر

قدیانی

مولف

نوربرت لاندا

مترجم

بهروز بیضایی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

90000ریال