مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : ادوارد فیتز جرالد و دیگران
در حال بارگذاری
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)

کد: 61845

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: یاقوت کویر

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)

ناشر

یاقوت کویر

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

رباعیات خیام (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)
رباعیات خیام (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)

کد: 61756

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: یاقوت کویر

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات خیام (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)

ناشر

یاقوت کویر

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

3000000ریال

رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب،لب طلایی)
رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب،لب طلایی)

کد: 61594

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: یاقوت کویر

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب،لب طلایی)

ناشر

یاقوت کویر

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)

کد: 61595

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: یاقوت کویر

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)

ناشر

یاقوت کویر

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1600000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (6رنگ،4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام (6رنگ،4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 58482

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نسل نواندیش

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام (6رنگ،4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

نسل نواندیش

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

2100000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 36473

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: پیام عدالت

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

پیام عدالت

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

2200000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام شکیبا (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام شکیبا (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 34545

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: آوردگاه هنر و اندیشه

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام شکیبا (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

آوردگاه هنر و اندیشه

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

550000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 31245

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: پارمیس

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

پارمیس

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

2850000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 17661

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

550000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 13319

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

رباعیات خیام (4زبانه)
رباعیات خیام (4زبانه)

کد: 8363

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: فرهنگسرای میردشتی،ضیغمی

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات خیام (4زبانه)

ناشر

فرهنگسرای میردشتی،ضیغمی

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

1750000ریال