مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : عمر خیام
در حال بارگذاری
رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 71992

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: پیام محراب

مولف: عمر خیام

رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

پیام محراب

مولف

عمر خیام

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

جیبی

قیمت

1000000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)

کد: 61845

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: یاقوت کویر

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،چرم،لب طلایی)

ناشر

یاقوت کویر

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

رباعیات خیام (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)
رباعیات خیام (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)

کد: 61756

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: یاقوت کویر

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات خیام (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)

ناشر

یاقوت کویر

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

3000000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)

کد: 61595

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: یاقوت کویر

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام (5زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)

ناشر

یاقوت کویر

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1600000ریال

رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب،لب طلایی)
رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب،لب طلایی)

کد: 61594

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: یاقوت کویر

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب،لب طلایی)

ناشر

یاقوت کویر

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،چرم)
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،چرم)

کد: 60925

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: فرهنگسرای میردشتی

مولف: عمر خیام

مترجم: ادواردفیتز جرالد

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،چرم)

ناشر

فرهنگسرای میردشتی

مولف

عمر خیام

مترجم

ادواردفیتز جرالد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

بغلی

قیمت

300000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام
رباعیات حکیم عمر خیام

کد: 59839

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: آوای مهدیس

مولف: عمر خیام

رباعیات حکیم عمر خیام

ناشر

آوای مهدیس

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

160000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (6رنگ،4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام (6رنگ،4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 58482

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نسل نواندیش

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام (6رنگ،4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

نسل نواندیش

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

2100000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)

کد: 54293

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: پیام محراب

مولف: عمر خیام

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)

ناشر

پیام محراب

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

450000ریال

رباعیهای خیام صادقی با مینیاتور (3زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیهای خیام صادقی با مینیاتور (3زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 53867

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمر خیام

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام صادقی با مینیاتور (3زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمر خیام

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1600000ریال

رباعیهای خیام صادقی با مینیاتور (3زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیهای خیام صادقی با مینیاتور (3زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 53868

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمر خیام

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام صادقی با مینیاتور (3زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمر خیام

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

2600000ریال

رباعیات خیام (5زبانه،گلاسه،باجعبه،کنفی)
رباعیات خیام (5زبانه،گلاسه،باجعبه،کنفی)

کد: 53523

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمر خیام

رباعیات خیام (5زبانه،گلاسه،باجعبه،کنفی)

ناشر

گویا

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

7000000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (6زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (6زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)

کد: 53311

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بهزاد

مولف: عمر خیام

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (6زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)

ناشر

بهزاد

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (گلاسه،باقاب،چرم)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (گلاسه،باقاب،چرم)

کد: 50577

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بهزاد

مولف: عمر خیام

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (گلاسه،باقاب،چرم)

ناشر

بهزاد

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

صد و یک رباعی
صد و یک رباعی

کد: 48724

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: هرمس

مولف: عمر خیام

مترجم: ژیلبر لازار

صد و یک رباعی
120000ریال

صد و یک رباعی

ناشر

هرمس

مولف

عمر خیام

مترجم

ژیلبر لازار

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،باجعبه،چرم)
رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،باجعبه،چرم)

کد: 47217

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمر خیام

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،باجعبه،چرم)

ناشر

سخن

مولف

عمر خیام

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

5500000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،باجعبه،چرم)
رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،باجعبه،چرم)

کد: 47218

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمر خیام

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،باجعبه،چرم)

ناشر

سخن

مولف

عمر خیام

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

3000000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه)

کد: 47219

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمر خیام

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه)

ناشر

سخن

مولف

عمر خیام

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)

کد: 32945

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمر خیام

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)

ناشر

سخن

مولف

عمر خیام

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

4500000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 47008

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمر خیام

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

سخن

مولف

عمر خیام

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

7500000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،باجعبه،چرم)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،باجعبه،چرم)

کد: 47010

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمر خیام

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،باجعبه،چرم)

ناشر

سخن

مولف

عمر خیام

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

20000000ریال

رباعیات خیام
رباعیات خیام

کد: 46892

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: اشاره

مولف: عمر خیام

رباعیات خیام
75000ریال

رباعیات خیام

ناشر

اشاره

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

رباعیات خیام (2زبانه،باقاب،چرم،لب طلایی)
رباعیات خیام (2زبانه،باقاب،چرم،لب طلایی)

کد: 45487

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: کیاپاشا

مولف: عمر خیام

مترجم: ادوارد فیتز جرالد

رباعیات خیام (2زبانه،باقاب،چرم،لب طلایی)

ناشر

کیاپاشا

مولف

عمر خیام

مترجم

ادوارد فیتز جرالد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1400000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (گلاسه،باقاب)

کد: 45452

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بهزاد

مولف: عمر خیام

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (گلاسه،باقاب)

ناشر

بهزاد

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)
رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)

کد: 43722

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: پیام عدالت

مولف: عمر خیام

رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)

ناشر

پیام عدالت

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

2500000ریال

رباعیات خیام فرشچیان (گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فرشچیان (گلاسه،باقاب)

کد: 43285

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمر خیام

رباعیات خیام فرشچیان (گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

900000ریال

رباعیات خیام فلسفی (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فلسفی (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 41789

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: فرهنگسرای میردشتی

مولف: عمر خیام

رباعیات خیام فلسفی (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

فرهنگسرای میردشتی

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

2200000ریال

رباعیات خیام فرشچیان (گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فرشچیان (گلاسه،باقاب)

کد: 41571

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمر خیام

رباعیات خیام فرشچیان (گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

1800000ریال

رباعیات خیام فرشچیان (5زبانه)
رباعیات خیام فرشچیان (5زبانه)

کد: 40999

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمر خیام

رباعیات خیام فرشچیان (5زبانه)

ناشر

گویا

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

2700000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام
رباعیات حکیم عمر خیام

کد: 40937

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: آرتامیس

مولف: عمر خیام

مترجم: فیتز جرالد

رباعیات حکیم عمر خیام

ناشر

آرتامیس

مولف

عمر خیام

مترجم

فیتز جرالد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

85000ریال

رباعیات شیرین خیام (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)
رباعیات شیرین خیام (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

کد: 38928

گروه بندی: شعر نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: عمر خیام

رباعیات شیرین خیام (تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان)

ناشر

پیدایش

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

رباعیات خیام فلسفی با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فلسفی با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 38084

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمر خیام

رباعیات خیام فلسفی با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمر خیام

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال