مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : فریدون مشیری
در حال بارگذاری
گزیده اشعار فریدون مشیری
گزیده اشعار فریدون مشیری

کد: 87275

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نگاه

مولف: فریدون مشیری

گزیده اشعار فریدون مشیری

ناشر

نگاه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

5 کتاب فریدون مشیری (5جلدی)
5 کتاب فریدون مشیری (5جلدی)

کد: 58115

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن،مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

5 کتاب فریدون مشیری (5جلدی)

ناشر

سخن،مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

سه دفتر (گناه دریا،ابر و کوچه،بهار را باور کن)
سه دفتر (گناه دریا،ابر و کوچه،بهار را باور کن)

کد: 51719

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

سه دفتر (گناه دریا،ابر و کوچه،بهار را باور کن)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)
دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)

کد: 35155

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)

ناشر

مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

بهار را باور کن
بهار را باور کن

کد: 25514

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

بهار را باور کن

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

مروارید مهر
مروارید مهر

کد: 24786

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

مروارید مهر
50000ریال

مروارید مهر

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

آواز آن پرنده غمگین
آواز آن پرنده غمگین

کد: 23957

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آواز آن پرنده غمگین

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

65000ریال

مروارید مهر
مروارید مهر

کد: 23967

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

مروارید مهر
70000ریال

مروارید مهر

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

تا صبح تابناک اهورایی
تا صبح تابناک اهورایی

کد: 23852

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

تا صبح تابناک اهورایی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

52000ریال

گناه دریا
گناه دریا

کد: 23873

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

گناه دریا
60000ریال

گناه دریا

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

ابر و کوچه
ابر و کوچه

کد: 23860

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

ابر و کوچه
270000ریال

ابر و کوچه

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)
از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)

کد: 23878

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

تا صبح تابناک اهورایی
تا صبح تابناک اهورایی

کد: 23876

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

تا صبح تابناک اهورایی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

گناه دریا
گناه دریا

کد: 23855

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

گناه دریا
70000ریال

گناه دریا

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

70000ریال

از دیار آشتی
از دیار آشتی

کد: 23863

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

از دیار آشتی
270000ریال

از دیار آشتی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

دلاویزترین (گزینه شعرها)
دلاویزترین (گزینه شعرها)

کد: 23853

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

دلاویزترین (گزینه شعرها)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

220000ریال

بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)
بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)

کد: 23879

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

رقعی

قیمت

2500000ریال

آه باران
آه باران

کد: 23870

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آه باران
230000ریال

آه باران

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)
گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)

کد: 19960

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مروارید

مولف: فریدون مشیری

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)

ناشر

مروارید

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

380000ریال

شکفتن ها و رستن ها
شکفتن ها و رستن ها

کد: 16510

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن،مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

شکفتن ها و رستن ها

ناشر

سخن،مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))
گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))

کد: 1760

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مروارید

مولف: فریدون مشیری

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))

ناشر

مروارید

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

پرواز با خورشید
پرواز با خورشید

کد: 3618

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

پرواز با خورشید

ناشر

مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

125000ریال