مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : فریدون مشیری
در حال بارگذاری
گزیده اشعار فریدون مشیری
گزیده اشعار فریدون مشیری

کد: 87275

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نگاه

مولف: فریدون مشیری

گزیده اشعار فریدون مشیری

ناشر

نگاه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

5 کتاب فریدون مشیری (5جلدی)
5 کتاب فریدون مشیری (5جلدی)

کد: 58115

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن،مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

5 کتاب فریدون مشیری (5جلدی)

ناشر

سخن،مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

سه دفتر (گناه دریا،ابر و کوچه،بهار را باور کن)
سه دفتر (گناه دریا،ابر و کوچه،بهار را باور کن)

کد: 51719

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

سه دفتر (گناه دریا،ابر و کوچه،بهار را باور کن)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)
دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)

کد: 35155

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)

ناشر

مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مروارید مهر
مروارید مهر

کد: 24786

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

مروارید مهر
50000ریال

مروارید مهر

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

آواز آن پرنده غمگین
آواز آن پرنده غمگین

کد: 23957

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آواز آن پرنده غمگین

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

65000ریال

مروارید مهر
مروارید مهر

کد: 23967

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

مروارید مهر
70000ریال

مروارید مهر

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)
بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)

کد: 23879

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

رقعی

قیمت

2500000ریال

گناه دریا
گناه دریا

کد: 23873

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

گناه دریا
60000ریال

گناه دریا

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

تا صبح تابناک اهورایی
تا صبح تابناک اهورایی

کد: 23852

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

تا صبح تابناک اهورایی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

52000ریال

از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)
از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)

کد: 23878

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

تا صبح تابناک اهورایی
تا صبح تابناک اهورایی

کد: 23876

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

تا صبح تابناک اهورایی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

آواز آن پرنده غمگین
آواز آن پرنده غمگین

کد: 23892

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آواز آن پرنده غمگین

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

55000ریال

گناه دریا
گناه دریا

کد: 23855

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

گناه دریا
70000ریال

گناه دریا

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

70000ریال

دلاویزترین (گزینه شعرها)
دلاویزترین (گزینه شعرها)

کد: 23853

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

دلاویزترین (گزینه شعرها)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

220000ریال

از دیار آشتی
از دیار آشتی

کد: 23863

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

از دیار آشتی
270000ریال

از دیار آشتی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

آه باران
آه باران

کد: 23870

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آه باران
230000ریال

آه باران

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)
گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)

کد: 19960

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مروارید

مولف: فریدون مشیری

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)

ناشر

مروارید

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

380000ریال

شکفتن ها و رستن ها
شکفتن ها و رستن ها

کد: 16510

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن،مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

شکفتن ها و رستن ها

ناشر

سخن،مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))
گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))

کد: 1760

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مروارید

مولف: فریدون مشیری

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))

ناشر

مروارید

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

پرواز با خورشید
پرواز با خورشید

کد: 3618

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

پرواز با خورشید

ناشر

مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

125000ریال