مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : فریدون مشیری
در حال بارگذاری
دشت خورشید (3جلدی)
دشت خورشید (3جلدی)

کد: 46153

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نگاه،مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

دشت خورشید (3جلدی)

ناشر

نگاه،مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

420000ریال

دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)
دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)

کد: 35155

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)

ناشر

مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مروارید مهر
مروارید مهر

کد: 24786

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

مروارید مهر
50000ریال

مروارید مهر

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

آواز آن پرنده غمگین
آواز آن پرنده غمگین

کد: 23957

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آواز آن پرنده غمگین

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

65000ریال

مروارید مهر
مروارید مهر

کد: 23967

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

مروارید مهر
70000ریال

مروارید مهر

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

آواز آن پرنده غمگین
آواز آن پرنده غمگین

کد: 23892

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آواز آن پرنده غمگین

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

55000ریال

سه دفتر (ابر و کوچه،گناه دریا،بهار را باور کن)
سه دفتر (ابر و کوچه،گناه دریا،بهار را باور کن)

کد: 23854

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

سه دفتر (ابر و کوچه،گناه دریا،بهار را باور کن)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

200000ریال

از دیار آشتی
از دیار آشتی

کد: 23863

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

از دیار آشتی
160000ریال

از دیار آشتی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

تا صبح تابناک اهورایی
تا صبح تابناک اهورایی

کد: 23852

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

تا صبح تابناک اهورایی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

52000ریال

آه باران
آه باران

کد: 23870

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آه باران
150000ریال

آه باران

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

تا صبح تابناک اهورایی
تا صبح تابناک اهورایی

کد: 23876

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

تا صبح تابناک اهورایی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

گناه دریا
گناه دریا

کد: 23873

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

گناه دریا
60000ریال

گناه دریا

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

دلاویزترین (گزینه شعرها)
دلاویزترین (گزینه شعرها)

کد: 23853

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

دلاویزترین (گزینه شعرها)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

220000ریال

از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)
از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)

کد: 23878

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)
گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)

کد: 19960

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مروارید

مولف: فریدون مشیری

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)

ناشر

مروارید

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

290000ریال

شکفتن ها و رستن ها
شکفتن ها و رستن ها

کد: 16510

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن،مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

شکفتن ها و رستن ها

ناشر

سخن،مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

از خاموشی
از خاموشی

کد: 16523

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: فریدون مشیری

از خاموشی
29000ریال

از خاموشی

ناشر

سخن

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

29000ریال

گزیده اشعار فریدون مشیری
گزیده اشعار فریدون مشیری

کد: 4532

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: نگاه

مولف: فریدون مشیری

گزیده اشعار فریدون مشیری

ناشر

نگاه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

پرواز با خورشید
پرواز با خورشید

کد: 3610

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: صفی علیشاه

مولف: فریدون مشیری

پرواز با خورشید

ناشر

صفی علیشاه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))
گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))

کد: 1760

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مروارید

مولف: فریدون مشیری

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))

ناشر

مروارید

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

پرواز با خورشید
پرواز با خورشید

کد: 3618

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

پرواز با خورشید

ناشر

مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

125000ریال