مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : فریدون مشیری
در حال بارگذاری
سه دفتر (گناه دریا،ابر و کوچه،بهار را باور کن)
سه دفتر (گناه دریا،ابر و کوچه،بهار را باور کن)

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

سه دفتر (گناه دریا،ابر و کوچه،بهار را باور کن)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

دشت خورشید (3جلدی)
دشت خورشید (3جلدی)

ناشر: نگاه،مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

دشت خورشید (3جلدی)

ناشر

نگاه،مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

420000ریال

دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)
دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)

ناشر: مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

دشت بنفشه (مجموعه دوبیتی ها و رباعی ها)

ناشر

مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

ایران و با پنج سخن سرا
ایران و با پنج سخن سرا

ناشر: مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

ایران و با پنج سخن سرا

ناشر

مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

95000ریال

شعرهای فریدون مشیری (چیست در زمزمه مبهم آب)(2زبانه،6جلدی)
شعرهای فریدون مشیری (چیست در زمزمه مبهم آب)(2زبانه،6جلدی)

ناشر: کتاب پارسه

مولف: فریدون مشیری

مترجم: مهدی افشار

شعرهای فریدون مشیری (چیست در زمزمه مبهم آب)(2زبانه،6جلدی)

ناشر

کتاب پارسه

مولف

فریدون مشیری

مترجم

مهدی افشار

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

595000ریال

بهار را باور کن
بهار را باور کن

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

بهار را باور کن

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

مروارید مهر
مروارید مهر

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

مروارید مهر
50000ریال

مروارید مهر

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

50000ریال

آواز آن پرنده غمگین
آواز آن پرنده غمگین

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آواز آن پرنده غمگین

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

65000ریال

مروارید مهر
مروارید مهر

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

مروارید مهر
70000ریال

مروارید مهر

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)
از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

از دریچه ماه (شعرهای چاپ نشده)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

سه دفتر (ابر و کوچه،گناه دریا،بهار را باور کن)
سه دفتر (ابر و کوچه،گناه دریا،بهار را باور کن)

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

سه دفتر (ابر و کوچه،گناه دریا،بهار را باور کن)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

200000ریال

آواز آن پرنده غمگین
آواز آن پرنده غمگین

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آواز آن پرنده غمگین

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

55000ریال

دلاویزترین (گزینه شعرها)
دلاویزترین (گزینه شعرها)

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

دلاویزترین (گزینه شعرها)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

220000ریال

بهار را باور کن
بهار را باور کن

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

بهار را باور کن

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

38000ریال

بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)
بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

بازتاب نفس صبحدمان (کلیات اشعار)،(2جلدی)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

رقعی

قیمت

1600000ریال

از دیار آشتی
از دیار آشتی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

از دیار آشتی
160000ریال

از دیار آشتی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

تا صبح تابناک اهورایی
تا صبح تابناک اهورایی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

تا صبح تابناک اهورایی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

52000ریال

آه باران
آه باران

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

آه باران
150000ریال

آه باران

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

ابر و کوچه
ابر و کوچه

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

ابر و کوچه
150000ریال

ابر و کوچه

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

گناه دریا
گناه دریا

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

گناه دریا
60000ریال

گناه دریا

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

تا صبح تابناک اهورایی
تا صبح تابناک اهورایی

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

تا صبح تابناک اهورایی

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

دلاویزترین (گزینه شعرها)
دلاویزترین (گزینه شعرها)

ناشر: چشمه

مولف: فریدون مشیری

دلاویزترین (گزینه شعرها)

ناشر

چشمه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)
گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)

ناشر: مروارید

مولف: فریدون مشیری

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری)،(ریشه در خاک)

ناشر

مروارید

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

290000ریال

شکفتن ها و رستن ها
شکفتن ها و رستن ها

ناشر: سخن،مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

شکفتن ها و رستن ها

ناشر

سخن،مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

از خاموشی
از خاموشی

ناشر: سخن

مولف: فریدون مشیری

از خاموشی
29000ریال

از خاموشی

ناشر

سخن

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

29000ریال

گزیده اشعار فریدون مشیری
گزیده اشعار فریدون مشیری

ناشر: نگاه

مولف: فریدون مشیری

گزیده اشعار فریدون مشیری

ناشر

نگاه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

پرواز با خورشید
پرواز با خورشید

ناشر: صفی علیشاه

مولف: فریدون مشیری

پرواز با خورشید

ناشر

صفی علیشاه

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))
گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))

ناشر: مروارید

مولف: فریدون مشیری

گزینه اشعار 2 (فریدون مشیری (ریشه در خاک))

ناشر

مروارید

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

پرواز با خورشید
پرواز با خورشید

ناشر: مهر و ابر

مولف: فریدون مشیری

پرواز با خورشید

ناشر

مهر و ابر

مولف

فریدون مشیری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

125000ریال