مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : مدیریت
در حال بارگذاری
استیو جابز غلط کرد با تو:خاطرات یک کپی رایتر دون پایه (تجربه ی محیط کار 3)
استیو جابز غلط کرد با تو:خاطرات یک کپی رایتر دون پایه (تجربه ی محیط کار 3)

کد: 101365

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اطراف

مولف: آزاده رحیمی

استیو جابز غلط کرد با تو:خاطرات یک کپی رایتر دون پایه (تجربه ی محیط کار 3)

ناشر

اطراف

مولف

آزاده رحیمی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

مدیریت ایران (مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت)
مدیریت ایران (مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت)

کد: 101299

گروه بندی: مدیریت

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: علی اصغر پورعزت و دیگران

مدیریت ایران (مدیریت و ارزیابی عملکرد دولت)

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

علی اصغر پورعزت و دیگران

گروه بندی

مدیریت

قطع

وزیری

قیمت

160000ریال

فیلم آموزشی مهارت های کوچینگ برای مدیران (مشاوره،آموزش و بهبود)،(باقاب)
فیلم آموزشی مهارت های کوچینگ برای مدیران (مشاوره،آموزش و بهبود)،(باقاب)

کد: 101073

گروه بندی: مدیریت

ناشر: دیده بان،پویا کوچ

مولف: سارا کانادای

فیلم آموزشی مهارت های کوچینگ برای مدیران (مشاوره،آموزش و بهبود)،(باقاب)

ناشر

دیده بان،پویا کوچ

مولف

سارا کانادای

گروه بندی

مدیریت

قطع

سایر

قیمت

350000ریال

تحولات مدیریت روستایی در ایران (از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی)
تحولات مدیریت روستایی در ایران (از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی)

کد: 101045

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: شاپور سلمانوندی و دیگران

تحولات مدیریت روستایی در ایران (از ویسپاتی تا دهیاری به همراه نتایج یک مطالعه میدانی)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

شاپور سلمانوندی و دیگران

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

مدیریت ارتباط در مراقبتهای بهداشتی (شش گام در مدیریت موثر)
مدیریت ارتباط در مراقبتهای بهداشتی (شش گام در مدیریت موثر)

کد: 101031

گروه بندی: مدیریت

ناشر: ناهید

مولف: مارک دارلی

مترجم: معصومه عصری

مدیریت ارتباط در مراقبتهای بهداشتی (شش گام در مدیریت موثر)

ناشر

ناهید

مولف

مارک دارلی

مترجم

معصومه عصری

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

انگیزه در تجارت
انگیزه در تجارت

کد: 100976

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

انگیزه در تجارت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

مدیریت زمان
مدیریت زمان

کد: 100987

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

مدیریت زمان
450000ریال

مدیریت زمان

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

موفقیت در فروش
موفقیت در فروش

کد: 100977

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

موفقیت در فروش

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

استراتژی تجارت (کسب و کار)
استراتژی تجارت (کسب و کار)

کد: 100990

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

استراتژی تجارت (کسب و کار)

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

مدیریت
مدیریت

کد: 100979

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

مدیریت
450000ریال

مدیریت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

مدیریت فروش
مدیریت فروش

کد: 100973

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

مدیریت فروش
450000ریال

مدیریت فروش

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

خلاقیت و حل مسئله در تجارت
خلاقیت و حل مسئله در تجارت

کد: 100991

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

خلاقیت و حل مسئله در تجارت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

رهبری
رهبری

کد: 100983

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

رهبری
450000ریال

رهبری

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

بازاریابی
بازاریابی

کد: 100974

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

بازاریابی
450000ریال

بازاریابی

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

استخدام و اخراج کارکنان
استخدام و اخراج کارکنان

کد: 100992

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

استخدام و اخراج کارکنان

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

جلسات نتیجه بخش
جلسات نتیجه بخش

کد: 100984

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

جلسات نتیجه بخش

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

واگذاری کارها و نظارت
واگذاری کارها و نظارت

کد: 100975

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

واگذاری کارها و نظارت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

مذاکره در تجارت
مذاکره در تجارت

کد: 100985

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: برایان تریسی

مترجم: علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

مذاکره در تجارت

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

برایان تریسی

مترجم

علی اکبر طورانیان،سمیرا طورانیان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

چگونه هر چیزی را اندازه بگیریم
چگونه هر چیزی را اندازه بگیریم

کد: 100933

گروه بندی: مدیریت

ناشر: آموخته

مولف: داگلاس هوبارد

مترجم: علیرضا خاکساران،سعید زرگریان

چگونه هر چیزی را اندازه بگیریم

ناشر

آموخته

مولف

داگلاس هوبارد

مترجم

علیرضا خاکساران،سعید زرگریان

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

1180000ریال

قانون پارکینسون (جستارهایی درباره توهمات مدیریتی)
قانون پارکینسون (جستارهایی درباره توهمات مدیریتی)

کد: 100066

گروه بندی: مدیریت

ناشر: طرح نقد

مولف: سریل نورثکوت پارکینسون

مترجم: اصلان قودجانی

قانون پارکینسون (جستارهایی درباره توهمات مدیریتی)

ناشر

طرح نقد

مولف

سریل نورثکوت پارکینسون

مترجم

اصلان قودجانی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

هنر رهبری
هنر رهبری

کد: 100065

گروه بندی: مدیریت

ناشر: نسل نواندیش

مولف: رامش ک.آرورا

مترجم: محمدامیر مینائی فر،آرتمیز مهاجری

هنر رهبری
599000ریال

هنر رهبری

ناشر

نسل نواندیش

مولف

رامش ک.آرورا

مترجم

محمدامیر مینائی فر،آرتمیز مهاجری

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

599000ریال

راهبردهای تحول در مدیریت کلان کشور
راهبردهای تحول در مدیریت کلان کشور

کد: 99856

گروه بندی: مدیریت

ناشر: شهید کاظمی،من و کتاب

مولف: ابراهیم کارخانه ای

راهبردهای تحول در مدیریت کلان کشور

ناشر

شهید کاظمی،من و کتاب

مولف

ابراهیم کارخانه ای

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

مجموعه کتاب های مدیریت کاربردی 1 (قابلیت های شخصی مدیر)
مجموعه کتاب های مدیریت کاربردی 1 (قابلیت های شخصی مدیر)

کد: 99819

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کتابسرای میردشتی،پیک مشاور

مولف: ارشیا دکامی

مجموعه کتاب های مدیریت کاربردی 1 (قابلیت های شخصی مدیر)

ناشر

کتابسرای میردشتی،پیک مشاور

مولف

ارشیا دکامی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

مجموعه کتاب های مدیریت کاربردی 2 (قابلیت های ارتباطی مدیر)
مجموعه کتاب های مدیریت کاربردی 2 (قابلیت های ارتباطی مدیر)

کد: 99841

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کتابسرای میردشتی،پیک مشاور

مولف: ارشیا دکامی

مجموعه کتاب های مدیریت کاربردی 2 (قابلیت های ارتباطی مدیر)

ناشر

کتابسرای میردشتی،پیک مشاور

مولف

ارشیا دکامی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

هنر قبل از صبحانه
هنر قبل از صبحانه

کد: 99843

گروه بندی: مدیریت

ناشر: کتابسرای میردشتی،رف

مولف: دنی گریگوری

مترجم: نسرین یوسفی

هنر قبل از صبحانه

ناشر

کتابسرای میردشتی،رف

مولف

دنی گریگوری

مترجم

نسرین یوسفی

گروه بندی

مدیریت

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

880000ریال

به دنیای مدیریت خوش آمدید (چگونه از کارمندی برتر تبدیل به رهبری عالی شوید)
به دنیای مدیریت خوش آمدید (چگونه از کارمندی برتر تبدیل به رهبری عالی شوید)

کد: 99762

گروه بندی: مدیریت

ناشر: دیدآور

مولف: رایان هاک

مترجم: حسین عزیز طائمه،سودابه خادمی

به دنیای مدیریت خوش آمدید (چگونه از کارمندی برتر تبدیل به رهبری عالی شوید)

ناشر

دیدآور

مولف

رایان هاک

مترجم

حسین عزیز طائمه،سودابه خادمی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی)
فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی)

کد: 99488

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مهرداد هوشمند،طیبه وخشوزی

فرهنگ واژگان تخصصی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی (انگلیسی-فارسی،فارسی-انگلیسی)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مهرداد هوشمند،طیبه وخشوزی

گروه بندی

مدیریت

قطع

وزیری

قیمت

1100000ریال

اصول دیزاین خدمات 100-1 (دیزاین مشکی16)
اصول دیزاین خدمات 100-1 (دیزاین مشکی16)

کد: 99243

گروه بندی: مدیریت

ناشر: مشکی

مولف: دنیل کاتالانوتو

مترجم: مهدی اصل فلاح

اصول دیزاین خدمات 100-1 (دیزاین مشکی16)

ناشر

مشکی

مولف

دنیل کاتالانوتو

مترجم

مهدی اصل فلاح

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

فرمول بهره وری با ایجاد فهرست کارها (راهنمای کاهش استرس با ایجاد فهرست کار کارآمد)
فرمول بهره وری با ایجاد فهرست کارها (راهنمای کاهش استرس با ایجاد فهرست کار کارآمد)

کد: 99053

گروه بندی: مدیریت

ناشر: میلکان

مولف: دیمن زاهاریادس

مترجم: مهدی عزیزی

فرمول بهره وری با ایجاد فهرست کارها (راهنمای کاهش استرس با ایجاد فهرست کار کارآمد)

ناشر

میلکان

مولف

دیمن زاهاریادس

مترجم

مهدی عزیزی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

استعاره ها و کاربردهای جدید در مدیریت
استعاره ها و کاربردهای جدید در مدیریت

کد: 99101

گروه بندی: مدیریت

ناشر: اندیشه احسان

مولف: دیوید برکس

مترجم: حسن ولیان و دیگران

استعاره ها و کاربردهای جدید در مدیریت

ناشر

اندیشه احسان

مولف

دیوید برکس

مترجم

حسن ولیان و دیگران

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

عبور از طوفان:راهنمای کاربردی شرکت های نوپا در ایران
عبور از طوفان:راهنمای کاربردی شرکت های نوپا در ایران

کد: 99013

گروه بندی: مدیریت

ناشر: رسا

مولف: کامران باقری و دیگران

عبور از طوفان:راهنمای کاربردی شرکت های نوپا در ایران

ناشر

رسا

مولف

کامران باقری و دیگران

گروه بندی

مدیریت

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

750000ریال

شجاعانه رهبری کن (کار شجاعانه گفتگوهای جدی و دشوار حضور کامل قلب و ذهن)
شجاعانه رهبری کن (کار شجاعانه گفتگوهای جدی و دشوار حضور کامل قلب و ذهن)

کد: 98961

گروه بندی: مدیریت

ناشر: لیوسا

مولف: برنه براون

مترجم: مرجان فرجی

شجاعانه رهبری کن (کار شجاعانه گفتگوهای جدی و دشوار حضور کامل قلب و ذهن)

ناشر

لیوسا

مولف

برنه براون

مترجم

مرجان فرجی

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

610000ریال