مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : امیلی رودا
در حال بارگذاری
رمان نوجوان200 (ستاره ی دلتورا 1:سایه های ارباب)
رمان نوجوان200 (ستاره ی دلتورا 1:سایه های ارباب)

کد: 87118

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محمدحسام برجیسیان

رمان نوجوان200 (ستاره ی دلتورا 1:سایه های ارباب)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محمدحسام برجیسیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

مجموعه روون (4جلدی،باقاب)
مجموعه روون (4جلدی،باقاب)

کد: 24381

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: امیلی رودا

مترجم: نسرین وکیلی

مجموعه روون (4جلدی،باقاب)

ناشر

افق

مولف

امیلی رودا

مترجم

نسرین وکیلی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

910000ریال

مجموعه در جست وجوی دلتورا (8جلدی،باقاب)
مجموعه در جست وجوی دلتورا (8جلدی،باقاب)

کد: 20245

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

مجموعه در جست وجوی دلتورا (8جلدی،باقاب)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1600000ریال

رمان های روون 4 (روون و زباک ها)
رمان های روون 4 (روون و زباک ها)

کد: 1921

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: امیلی رودا

مترجم: نسرین وکیلی

رمان های روون 4 (روون و زباک ها)

ناشر

افق

مولف

امیلی رودا

مترجم

نسرین وکیلی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

رمان های روون 2 (روون و کولی ها)
رمان های روون 2 (روون و کولی ها)

کد: 1920

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: امیلی رودا

مترجم: نسرین وکیلی

رمان های روون 2 (روون و کولی ها)

ناشر

افق

مولف

امیلی رودا

مترجم

نسرین وکیلی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

رمان های روون 1 (روون پسری از رین)
رمان های روون 1 (روون پسری از رین)

کد: 1919

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: امیلی رودا

مترجم: نسرین وکیلی

رمان های روون 1 (روون پسری از رین)

ناشر

افق

مولف

امیلی رودا

مترجم

نسرین وکیلی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

مجموعه اژدهایان دلتورا
مجموعه اژدهایان دلتورا

کد: 10922

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

مجموعه اژدهایان دلتورا

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

اژدهایان دلتورا 1 (لانه اژدها)
اژدهایان دلتورا 1 (لانه اژدها)

کد: 10900

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

اژدهایان دلتورا 1 (لانه اژدها)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

اژدهایان دلتورا 2 (دروازه سایه)
اژدهایان دلتورا 2 (دروازه سایه)

کد: 10901

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

اژدهایان دلتورا 2 (دروازه سایه)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

اژدهایان دلتورا 3 (جزیره مردگان)
اژدهایان دلتورا 3 (جزیره مردگان)

کد: 10902

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

اژدهایان دلتورا 3 (جزیره مردگان)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

اژدهایان دلتورا 4 (خواهر جنوب)
اژدهایان دلتورا 4 (خواهر جنوب)

کد: 10903

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

اژدهایان دلتورا 4 (خواهر جنوب)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

در جست و جوی دلتورا 8 (بازگشت به دل)
در جست و جوی دلتورا 8 (بازگشت به دل)

کد: 9714

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

در جست و جوی دلتورا 8 (بازگشت به دل)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

در جست و جوی دلتورا 3 (شهر موش ها)
در جست و جوی دلتورا 3 (شهر موش ها)

کد: 9708

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

در جست و جوی دلتورا 3 (شهر موش ها)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

در جست و جوی دلتورا 4 (شن های روان)
در جست و جوی دلتورا 4 (شن های روان)

کد: 9709

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

در جست و جوی دلتورا 4 (شن های روان)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

در جست و جوی دلتورا 5 (کوهستان وحشت)
در جست و جوی دلتورا 5 (کوهستان وحشت)

کد: 9710

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

در جست و جوی دلتورا 5 (کوهستان وحشت)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

در جست و جوی دلتورا 6 (هزارتوی هیولا)
در جست و جوی دلتورا 6 (هزارتوی هیولا)

کد: 9711

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

در جست و جوی دلتورا 6 (هزارتوی هیولا)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

در جست و جوی دلتورا 1 (جنگل های سکوت)
در جست و جوی دلتورا 1 (جنگل های سکوت)

کد: 9706

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

در جست و جوی دلتورا 1 (جنگل های سکوت)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

در جست و جوی دلتورا 7 (دره گمشدگان)
در جست و جوی دلتورا 7 (دره گمشدگان)

کد: 9712

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

در جست و جوی دلتورا 7 (دره گمشدگان)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

در جست و جوی دلتورا 2 (دریاچه اشک)
در جست و جوی دلتورا 2 (دریاچه اشک)

کد: 9707

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

در جست و جوی دلتورا 2 (دریاچه اشک)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

در جست و جوی دلتورا (مجموعه دوم،5تا8)
در جست و جوی دلتورا (مجموعه دوم،5تا8)

کد: 2166

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

در جست و جوی دلتورا (مجموعه دوم،5تا8)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

مجموعه سرزمین سایه های دلتورا
مجموعه سرزمین سایه های دلتورا

کد: 1391

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

مجموعه سرزمین سایه های دلتورا

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

سرزمین سایه های دلتورا 1 (غار وحشت)
سرزمین سایه های دلتورا 1 (غار وحشت)

کد: 1388

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

سرزمین سایه های دلتورا 1 (غار وحشت)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

سرزمین سایه های دلتورا 2 (جزیره توهم)
سرزمین سایه های دلتورا 2 (جزیره توهم)

کد: 1389

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

سرزمین سایه های دلتورا 2 (جزیره توهم)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

سرزمین سایه های دلتورا 3 (سرزمین سایه ها)
سرزمین سایه های دلتورا 3 (سرزمین سایه ها)

کد: 1390

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: امیلی رودا

مترجم: محبوبه نجف خانی

سرزمین سایه های دلتورا 3 (سرزمین سایه ها)

ناشر

قدیانی

مولف

امیلی رودا

مترجم

محبوبه نجف خانی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

رمان های روون 3 (روون و نگهبان کریستال)
رمان های روون 3 (روون و نگهبان کریستال)

کد: 1922

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: امیلی رودا

مترجم: نسرین وکیلی

رمان های روون 3 (روون و نگهبان کریستال)

ناشر

افق

مولف

امیلی رودا

مترجم

نسرین وکیلی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال