مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : کمال بهروزکیا
در حال بارگذاری
بچه ها این چیه؟ (کشف طبیعت)
بچه ها این چیه؟ (کشف طبیعت)

کد: 104553

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: کریستینا براون

مترجم: کمال بهروزکیا

بچه ها این چیه؟ (کشف طبیعت)

ناشر

محراب قلم

مولف

کریستینا براون

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

320000ریال

بچه ها این چیه؟ (بندر)
بچه ها این چیه؟ (بندر)

کد: 104528

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: کریستینا براون،تاتیانا مارتی

مترجم: کمال بهروزکیا

بچه ها این چیه؟ (بندر)

ناشر

محراب قلم

مولف

کریستینا براون،تاتیانا مارتی

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

320000ریال

بچه ها این چیه؟ (ساخت و ساز)
بچه ها این چیه؟ (ساخت و ساز)

کد: 104532

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: محراب قلم،مهتاب

مولف: کریستینا براون،تینا بویتنر

مترجم: کمال بهروزکیا

بچه ها این چیه؟ (ساخت و ساز)

ناشر

محراب قلم،مهتاب

مولف

کریستینا براون،تینا بویتنر

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بچه ها این چیه؟ (رفت و آمد در خیابان ها)
بچه ها این چیه؟ (رفت و آمد در خیابان ها)

کد: 104533

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: کریستینا براون

مترجم: کمال بهروزکیا

بچه ها این چیه؟ (رفت و آمد در خیابان ها)

ناشر

محراب قلم

مولف

کریستینا براون

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بچه ها این چیه؟ (ساعت و زمان)
بچه ها این چیه؟ (ساعت و زمان)

کد: 104540

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: محراب قلم،مهتاب

مولف: آندرئا ولراسر

مترجم: کمال بهروزکیا

بچه ها این چیه؟ (ساعت و زمان)

ناشر

محراب قلم،مهتاب

مولف

آندرئا ولراسر

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بچه ها این چیه؟ (فضا)
بچه ها این چیه؟ (فضا)

کد: 104525

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: کریستینا براون

مترجم: کمال بهروزکیا

بچه ها این چیه؟ (فضا)

ناشر

محراب قلم

مولف

کریستینا براون

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بچه ها این چیه؟ (خانه ی روستایی)
بچه ها این چیه؟ (خانه ی روستایی)

کد: 104542

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: محراب قلم،مهتاب

مولف: کریستینا براون و دیگران

مترجم: کمال بهروزکیا

بچه ها این چیه؟ (خانه ی روستایی)

ناشر

محراب قلم،مهتاب

مولف

کریستینا براون و دیگران

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

300000ریال

بچه ها این چیه؟ (اطلس جهان)
بچه ها این چیه؟ (اطلس جهان)

کد: 104527

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: محراب قلم،مهتاب

مولف: کریستینا براون

مترجم: کمال بهروزکیا

بچه ها این چیه؟ (اطلس جهان)

ناشر

محراب قلم،مهتاب

مولف

کریستینا براون

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

320000ریال

چرا و چگونه (مجموعه چهاردهم:جلدهای 71تا75)
چرا و چگونه (مجموعه چهاردهم:جلدهای 71تا75)

کد: 99737

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: زیگنه زایلر و دیگران

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه (مجموعه چهاردهم:جلدهای 71تا75)

ناشر

قدیانی

مولف

زیگنه زایلر و دیگران

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

1200000ریال

چرا و چگونه74 (تمدن های مایا،اینکا و آزتک)
چرا و چگونه74 (تمدن های مایا،اینکا و آزتک)

کد: 98501

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: لارس فروزورگه،برند اشملتس

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه74 (تمدن های مایا،اینکا و آزتک)

ناشر

قدیانی

مولف

لارس فروزورگه،برند اشملتس

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

چرا و چگونه72 (عصر یخ بندان:پیدایش،ماموت ها،انسان های نخستین و آینده)
چرا و چگونه72 (عصر یخ بندان:پیدایش،ماموت ها،انسان های نخستین و آینده)

کد: 98430

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: راینر کرومنرل

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه72 (عصر یخ بندان:پیدایش،ماموت ها،انسان های نخستین و آینده)

ناشر

قدیانی

مولف

راینر کرومنرل

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

چرا و چگونه73 (قلعه ها:پیدایش،شوالیه ها،راه های مخفی،جنگ ها و جشن ها)
چرا و چگونه73 (قلعه ها:پیدایش،شوالیه ها،راه های مخفی،جنگ ها و جشن ها)

کد: 98427

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: هانس پترفون پشکه

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه73 (قلعه ها:پیدایش،شوالیه ها،راه های مخفی،جنگ ها و جشن ها)

ناشر

قدیانی

مولف

هانس پترفون پشکه

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

چرا و چگونه71 (سرخ پوستان:پیشینه،آداب و رسوم،جنگ با مهاجمان سفید پوست،زندگی امروز)
چرا و چگونه71 (سرخ پوستان:پیشینه،آداب و رسوم،جنگ با مهاجمان سفید پوست،زندگی امروز)

کد: 98429

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: زیگنه زایلر

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه71 (سرخ پوستان:پیشینه،آداب و رسوم،جنگ با مهاجمان سفید پوست،زندگی امروز)

ناشر

قدیانی

مولف

زیگنه زایلر

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

چرا و چگونه75 (تغذیه و سلامتی:گروه های غذایی،تولید غذا و آداب غذایی در جهان)
چرا و چگونه75 (تغذیه و سلامتی:گروه های غذایی،تولید غذا و آداب غذایی در جهان)

کد: 98445

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: سونیا فلوتواشتامن

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه75 (تغذیه و سلامتی:گروه های غذایی،تولید غذا و آداب غذایی در جهان)

ناشر

قدیانی

مولف

سونیا فلوتواشتامن

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

چرا و چگونه (مجموعه سیزدهم:جلدهای 66تا70)
چرا و چگونه (مجموعه سیزدهم:جلدهای 66تا70)

کد: 82544

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: هاینریش هورشلمان

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه (مجموعه سیزدهم:جلدهای 66تا70)

ناشر

قدیانی

مولف

هاینریش هورشلمان

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

1200000ریال

چرا و چگونه68 (ماهی ها:ساختمان بدن،شیوه ی زندگی و رفتار)
چرا و چگونه68 (ماهی ها:ساختمان بدن،شیوه ی زندگی و رفتار)

کد: 81189

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: تورشتن فیشر

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه68 (ماهی ها:ساختمان بدن،شیوه ی زندگی و رفتار)

ناشر

قدیانی

مولف

تورشتن فیشر

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

چرا و چگونه69 (اقتصاد:سرمایه،خانواده،تجارت و صنعت)
چرا و چگونه69 (اقتصاد:سرمایه،خانواده،تجارت و صنعت)

کد: 81191

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اولریکه رایزاخ

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه69 (اقتصاد:سرمایه،خانواده،تجارت و صنعت)

ناشر

قدیانی

مولف

اولریکه رایزاخ

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

250000ریال

چرا و چگونه66 (پرندگان:گونه ها،زیستگاه ها و مهارت ها)
چرا و چگونه66 (پرندگان:گونه ها،زیستگاه ها و مهارت ها)

کد: 81185

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: هاینریش هورشلمان

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه66 (پرندگان:گونه ها،زیستگاه ها و مهارت ها)

ناشر

قدیانی

مولف

هاینریش هورشلمان

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

چرا و چگونه67 (پیدایش و انقراض:آبزیان،خزندگان،پستانداران و پرندگان)
چرا و چگونه67 (پیدایش و انقراض:آبزیان،خزندگان،پستانداران و پرندگان)

کد: 81187

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: دیتمار مرتنز

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه67 (پیدایش و انقراض:آبزیان،خزندگان،پستانداران و پرندگان)

ناشر

قدیانی

مولف

دیتمار مرتنز

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

چرا و چگونه70 (نور و رنگ و تاثیر آنها بر زندگی ما)
چرا و چگونه70 (نور و رنگ و تاثیر آنها بر زندگی ما)

کد: 81045

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: روگر ارب،استفان زلوسکی

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه70 (نور و رنگ و تاثیر آنها بر زندگی ما)

ناشر

قدیانی

مولف

روگر ارب،استفان زلوسکی

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

کی مجسمه های شهر را می دزدد؟
کی مجسمه های شهر را می دزدد؟

کد: 75105

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: اورسولا ولفل

مترجم: کمال بهروزکیا

کی مجسمه های شهر را می دزدد؟

ناشر

محراب قلم

مولف

اورسولا ولفل

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

الی و اکان
الی و اکان

کد: 73213

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سوره مهر

مولف: هربرت گونتر

مترجم: کمال بهروزکیا

الی و اکان
140000ریال

الی و اکان

ناشر

سوره مهر

مولف

هربرت گونتر

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

دخترک پشت دیوار
دخترک پشت دیوار

کد: 62069

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: اورسولا ولفل

مترجم: کمال بهروزکیا

دخترک پشت دیوار

ناشر

محراب قلم

مولف

اورسولا ولفل

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

قصه ها و افسانه های گریم10 (میز سحرآمیز،الاغ طلایی،چماق جادویی و داستان های دیگر)
قصه ها و افسانه های گریم10 (میز سحرآمیز،الاغ طلایی،چماق جادویی و داستان های دیگر)

کد: 56176

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: ویلهلم گریم،یاکوب گریم

مترجم: کمال بهروزکیا

قصه ها و افسانه های گریم10 (میز سحرآمیز،الاغ طلایی،چماق جادویی و داستان های دیگر)

ناشر

محراب قلم

مولف

ویلهلم گریم،یاکوب گریم

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

125000ریال

چرا و چگونه (مجموعه دوازدهم:جلدهای 61تا65)،(گلاسه)
چرا و چگونه (مجموعه دوازدهم:جلدهای 61تا65)،(گلاسه)

کد: 55537

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: فرانسیسکا یونگمان اشتادلر و دیگران

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه (مجموعه دوازدهم:جلدهای 61تا65)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فرانسیسکا یونگمان اشتادلر و دیگران

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

1200000ریال

چرا و چگونه61 (پول و نظام پولی:تاریخچه و تاثیر در زندگی بشر)
چرا و چگونه61 (پول و نظام پولی:تاریخچه و تاثیر در زندگی بشر)

کد: 55433

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: فرانسیسکا یونگمان اشتادلر

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه61 (پول و نظام پولی:تاریخچه و تاثیر در زندگی بشر)

ناشر

قدیانی

مولف

فرانسیسکا یونگمان اشتادلر

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

چرا و چگونه63 (ستارگان:دنباله دارها،سحابی ها و کهکشان ها)
چرا و چگونه63 (ستارگان:دنباله دارها،سحابی ها و کهکشان ها)

کد: 55435

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: اریش اوبلاکر

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه63 (ستارگان:دنباله دارها،سحابی ها و کهکشان ها)

ناشر

قدیانی

مولف

اریش اوبلاکر

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

چرا و چگونه64 (پروانه ها:رشد،دگردیسی و شیوه ی زندگی)
چرا و چگونه64 (پروانه ها:رشد،دگردیسی و شیوه ی زندگی)

کد: 55436

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: زابینه اشتگهاوس کوواک

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه64 (پروانه ها:رشد،دگردیسی و شیوه ی زندگی)

ناشر

قدیانی

مولف

زابینه اشتگهاوس کوواک

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

چرا و چگونه65 (تمبرها:گران ترین کالای کلکسیونی)،(گلاسه)
چرا و چگونه65 (تمبرها:گران ترین کالای کلکسیونی)،(گلاسه)

کد: 55437

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: هانس رایشهارت

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه65 (تمبرها:گران ترین کالای کلکسیونی)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

هانس رایشهارت

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

350000ریال

من گرسنه ام،من تشنه
من گرسنه ام،من تشنه

کد: 51280

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: گودرون پازوانگ

مترجم: کمال بهروزکیا

من گرسنه ام،من تشنه

ناشر

ذکر

مولف

گودرون پازوانگ

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

75000ریال

قصه ها و افسانه های گریم 5 (شنل قرمزی و داستان های دیگر)
قصه ها و افسانه های گریم 5 (شنل قرمزی و داستان های دیگر)

کد: 48118

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: محراب قلم

مولف: ویلهلم گریم،یاکوب گریم

مترجم: کمال بهروزکیا

قصه ها و افسانه های گریم 5 (شنل قرمزی و داستان های دیگر)

ناشر

محراب قلم

مولف

ویلهلم گریم،یاکوب گریم

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

چرا و چگونه (مجموعه یازدهم:جلدهای 56تا60)،(گلاسه)
چرا و چگونه (مجموعه یازدهم:جلدهای 56تا60)،(گلاسه)

کد: 38728

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: قدیانی

مولف: راینر کوته و دیگران

مترجم: کمال بهروزکیا

چرا و چگونه (مجموعه یازدهم:جلدهای 56تا60)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

راینر کوته و دیگران

مترجم

کمال بهروزکیا

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

1200000ریال