مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : پل
در حال بارگذاری
الفبای طراحی خانه با فنگ شویی
الفبای طراحی خانه با فنگ شویی

کد: 108845

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تراکاترین کالینز

مترجم: یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

الفبای طراحی خانه با فنگ شویی

ناشر

پل

مولف

تراکاترین کالینز

مترجم

یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

خلیج فارس در گذرگاه تاریخ (گذری کوتاه بر تاریخچه خلیج همیشه فارس)
خلیج فارس در گذرگاه تاریخ (گذری کوتاه بر تاریخچه خلیج همیشه فارس)

کد: 108629

گروه بندی: تاریخ جهان

ناشر: پل

مولف: صادق نشات

خلیج فارس در گذرگاه تاریخ (گذری کوتاه بر تاریخچه خلیج همیشه فارس)

ناشر

پل

مولف

صادق نشات

گروه بندی

تاریخ جهان

قطع

وزیری

قیمت

2600000ریال

اسرار فنگ شویی که نمی خواهند بدانید!
اسرار فنگ شویی که نمی خواهند بدانید!

کد: 108631

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تاداشی یوشیدا

مترجم: یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

اسرار فنگ شویی که نمی خواهند بدانید!

ناشر

پل

مولف

تاداشی یوشیدا

مترجم

یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

عاشق که شدی...
عاشق که شدی...

کد: 108083

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: پل

مولف: اکرم رمضانی

عاشق که شدی...
990000ریال

عاشق که شدی...

ناشر

پل

مولف

اکرم رمضانی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

990000ریال

فلسفه سکوت (در هیاهوی زمانه)
فلسفه سکوت (در هیاهوی زمانه)

کد: 107344

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پل

مولف: ارلینگ کاگه

مترجم: مهران داور

فلسفه سکوت (در هیاهوی زمانه)

ناشر

پل

مولف

ارلینگ کاگه

مترجم

مهران داور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

بهبود و شفای چاکرا (راهنمایی ابتدایی برای تکنیک های خود درمانی که چاکراها را متوازن می سازد)
بهبود و شفای چاکرا (راهنمایی ابتدایی برای تکنیک های خود درمانی که چاکراها را متوازن می سازد)

کد: 106938

گروه بندی: ماوراءالطبیعه

ناشر: پل

مولف: مارگاریتا آلکانتارا

مترجم: یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

بهبود و شفای چاکرا (راهنمایی ابتدایی برای تکنیک های خود درمانی که چاکراها را متوازن می سازد)

ناشر

پل

مولف

مارگاریتا آلکانتارا

مترجم

یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

گروه بندی

ماوراءالطبیعه

قطع

رقعی

قیمت

760000ریال

فنگ شویی برای پول (جذب پول و ثروت با استفاده از فنگ شویی)
فنگ شویی برای پول (جذب پول و ثروت با استفاده از فنگ شویی)

کد: 106829

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: رنان سوزا

مترجم: یاسین قاسمی بجد

فنگ شویی برای پول (جذب پول و ثروت با استفاده از فنگ شویی)

ناشر

پل

مولف

رنان سوزا

مترجم

یاسین قاسمی بجد

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فعال سازی چشم سوم (تکنیک های سریع و تایید شده برای افزایش آگاهی و بصیرت)
فعال سازی چشم سوم (تکنیک های سریع و تایید شده برای افزایش آگاهی و بصیرت)

کد: 106726

گروه بندی: ماوراءالطبیعه

ناشر: پل

مولف: ال.جردن

مترجم: یاسین قاسمی بجد،طلعت اصغری درمیان

فعال سازی چشم سوم (تکنیک های سریع و تایید شده برای افزایش آگاهی و بصیرت)

ناشر

پل

مولف

ال.جردن

مترجم

یاسین قاسمی بجد،طلعت اصغری درمیان

گروه بندی

ماوراءالطبیعه

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

7 تکنیک برای باز کردن چاکرای چشم سوم (تکنیک های سریع و ساده برای افزایش آگاهی و بصیرت)
7 تکنیک برای باز کردن چاکرای چشم سوم (تکنیک های سریع و ساده برای افزایش آگاهی و بصیرت)

کد: 106532

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: اندرو بلک

مترجم: یاسین قاسمی بجد،طلعت اصغری درمیان

7 تکنیک برای باز کردن چاکرای چشم سوم (تکنیک های سریع و ساده برای افزایش آگاهی و بصیرت)

ناشر

پل

مولف

اندرو بلک

مترجم

یاسین قاسمی بجد،طلعت اصغری درمیان

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

365 راز مثبت اندیشی (یک سال تفکر مثبت با الهامات روزانه و جملات انگیزشی)
365 راز مثبت اندیشی (یک سال تفکر مثبت با الهامات روزانه و جملات انگیزشی)

کد: 105890

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: پل

مولف: یاسین قاسمی

365 راز مثبت اندیشی (یک سال تفکر مثبت با الهامات روزانه و جملات انگیزشی)

ناشر

پل

مولف

یاسین قاسمی

گروه بندی

جملات قصار

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

یک سال مراقبت از خود (تمرینات روزانه وتوصیه هایی برای مراقبت از خودتان)
یک سال مراقبت از خود (تمرینات روزانه وتوصیه هایی برای مراقبت از خودتان)

کد: 105703

گروه بندی: جملات قصار

ناشر: پل

مولف: زوئی شاو

مترجم: یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

یک سال مراقبت از خود (تمرینات روزانه وتوصیه هایی برای مراقبت از خودتان)

ناشر

پل

مولف

زوئی شاو

مترجم

یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

گروه بندی

جملات قصار

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

بیدار کردن چشم سوم
بیدار کردن چشم سوم

کد: 105695

گروه بندی: عرفان

ناشر: پل

مولف: الا هیوز

مترجم: یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

بیدار کردن چشم سوم

ناشر

پل

مولف

الا هیوز

مترجم

یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

تمرکز شفابخش چاکرا (قدرت شفابخشی خود را با تمرکز و تجسم بیدار کنید)
تمرکز شفابخش چاکرا (قدرت شفابخشی خود را با تمرکز و تجسم بیدار کنید)

کد: 105697

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: آوریل پفندر

مترجم: یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

تمرکز شفابخش چاکرا (قدرت شفابخشی خود را با تمرکز و تجسم بیدار کنید)

ناشر

پل

مولف

آوریل پفندر

مترجم

یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

530000ریال

ریکی کامل (دستورالعل کامل ریکی برای شفای درون و تعالی روح)
ریکی کامل (دستورالعل کامل ریکی برای شفای درون و تعالی روح)

کد: 105700

گروه بندی: پزشکی و بهداشت

ناشر: پل

مولف: کارن فریزر

مترجم: یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

ریکی کامل (دستورالعل کامل ریکی برای شفای درون و تعالی روح)

ناشر

پل

مولف

کارن فریزر

مترجم

یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

گروه بندی

پزشکی و بهداشت

قطع

رقعی

قیمت

810000ریال

فنگ شویی (11 گام برای رسیدن به زندگی بهتر)
فنگ شویی (11 گام برای رسیدن به زندگی بهتر)

کد: 105693

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: اشلی کانتلی

مترجم: یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

فنگ شویی (11 گام برای رسیدن به زندگی بهتر)

ناشر

پل

مولف

اشلی کانتلی

مترجم

یاسین قاسمی،طلعت اصغری درمیان

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

شیرین مثل حلوا (برگزیده داستان های کوتاه از سراسر جهان 1)
شیرین مثل حلوا (برگزیده داستان های کوتاه از سراسر جهان 1)

کد: 105022

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: پل

شیرین مثل حلوا (برگزیده داستان های کوتاه از سراسر جهان 1)

ناشر

پل

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

710000ریال

شیرین مثل حلوا (برگزیده داستان های کوتاه از سراسر جهان 2)
شیرین مثل حلوا (برگزیده داستان های کوتاه از سراسر جهان 2)

کد: 105024

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

ناشر: پل

شیرین مثل حلوا (برگزیده داستان های کوتاه از سراسر جهان 2)

ناشر

پل

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

670000ریال

یک فنجان آسایش برای پدران (داستان هایی الهام بخش برای شفای جسم و روح پدران)
یک فنجان آسایش برای پدران (داستان هایی الهام بخش برای شفای جسم و روح پدران)

کد: 101601

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: کالین سل

مترجم: محمدرضا حبیبی

یک فنجان آسایش برای پدران (داستان هایی الهام بخش برای شفای جسم و روح پدران)

ناشر

پل

مولف

کالین سل

مترجم

محمدرضا حبیبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

780000ریال

یک فنجان آسایش برای مادران مجرد
یک فنجان آسایش برای مادران مجرد

کد: 101434

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: کالین سل

مترجم: محمدرضا حبیبی

یک فنجان آسایش برای مادران مجرد

ناشر

پل

مولف

کالین سل

مترجم

محمدرضا حبیبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

830000ریال

ذهن برتر
ذهن برتر

کد: 100142

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: تونی بازان

مترجم: محمدرضا حبیبی

ذهن برتر
740000ریال

ذهن برتر

ناشر

پل

مولف

تونی بازان

مترجم

محمدرضا حبیبی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

740000ریال

365 راز فنگ شویی (نکته های روزانه برای جذب ثروت،هماهنگی و عشق)
365 راز فنگ شویی (نکته های روزانه برای جذب ثروت،هماهنگی و عشق)

کد: 99339

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: پل

مولف: کارل ام.اولمستد

مترجم: یاسین قاسمی

365 راز فنگ شویی (نکته های روزانه برای جذب ثروت،هماهنگی و عشق)

ناشر

پل

مولف

کارل ام.اولمستد

مترجم

یاسین قاسمی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

پویندگان عشق (رمان تاریخی)
پویندگان عشق (رمان تاریخی)

کد: 96493

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: پل

مولف: جرجی زیدان

مترجم: محمدعلی شیرازی

پویندگان عشق (رمان تاریخی)

ناشر

پل

مولف

جرجی زیدان

مترجم

محمدعلی شیرازی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

وزیری

قیمت

610000ریال

انتقام لمیاء دختر قیروان (رمان تاریخی)
انتقام لمیاء دختر قیروان (رمان تاریخی)

کد: 96488

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: پل

مولف: جرجی زیدان

مترجم: محمدعلی شیرازی

انتقام لمیاء دختر قیروان (رمان تاریخی)

ناشر

پل

مولف

جرجی زیدان

مترجم

محمدعلی شیرازی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

وزیری

قیمت

580000ریال

امین و مامون (رمان تاریخی)
امین و مامون (رمان تاریخی)

کد: 96484

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: پل

مولف: جرجی زیدان

مترجم: محمدعلی شیرازی

امین و مامون (رمان تاریخی)

ناشر

پل

مولف

جرجی زیدان

مترجم

محمدعلی شیرازی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

دلباختگان (رمان تاریخی)
دلباختگان (رمان تاریخی)

کد: 96104

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: پل

مولف: جرجی زیدان

مترجم: محمدعلی شیرازی

دلباختگان (رمان تاریخی)

ناشر

پل

مولف

جرجی زیدان

مترجم

محمدعلی شیرازی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

سیاه جامگان (رمان تاریخی)
سیاه جامگان (رمان تاریخی)

کد: 96103

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: پل

مولف: جرجی زیدان

مترجم: محمدعلی شیرازی

سیاه جامگان (رمان تاریخی)

ناشر

پل

مولف

جرجی زیدان

مترجم

محمدعلی شیرازی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

وزیری

قیمت

630000ریال

قطامه فاجعه رمضان (رمان تاریخی)
قطامه فاجعه رمضان (رمان تاریخی)

کد: 96114

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: پل

مولف: جرجی زیدان

مترجم: محمدعلی شیرازی

قطامه فاجعه رمضان (رمان تاریخی)

ناشر

پل

مولف

جرجی زیدان

مترجم

محمدعلی شیرازی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

وزیری

قیمت

520000ریال

عذرای قریش (رمان تاریخی)
عذرای قریش (رمان تاریخی)

کد: 94950

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: پل

مولف: جرجی زیدان

مترجم: محمدعلی شیرازی

عذرای قریش (رمان تاریخی)

ناشر

پل

مولف

جرجی زیدان

مترجم

محمدعلی شیرازی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

وزیری

قیمت

610000ریال

9 قانون موفقیت (جذب سلامتی،عشق،رفاه و موفقیتی که شما می خواهید)
9 قانون موفقیت (جذب سلامتی،عشق،رفاه و موفقیتی که شما می خواهید)

کد: 94186

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: پل

مولف: استرمی ولینگتن

مترجم: یاسین قاسمی

9 قانون موفقیت (جذب سلامتی،عشق،رفاه و موفقیتی که شما می خواهید)

ناشر

پل

مولف

استرمی ولینگتن

مترجم

یاسین قاسمی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

عروس فرغانه (رمان تاریخی)
عروس فرغانه (رمان تاریخی)

کد: 90089

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: پل

مولف: جرجی زیدان

مترجم: محمدعلی شیرازی

عروس فرغانه (رمان تاریخی)

ناشر

پل

مولف

جرجی زیدان

مترجم

محمدعلی شیرازی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

وزیری

قیمت

590000ریال

باور نکن تنهاییت را
باور نکن تنهاییت را

کد: 89152

گروه بندی: رمان ایرانی

ناشر: پل

مولف: فاطمه اسلامی

باور نکن تنهاییت را

ناشر

پل

مولف

فاطمه اسلامی

گروه بندی

رمان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

خونبهای اسفندیار (سرگذشت بازماندگان جهان پهلوان رستم)
خونبهای اسفندیار (سرگذشت بازماندگان جهان پهلوان رستم)

کد: 88091

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پل

مولف: فواد فاروقی

خونبهای اسفندیار (سرگذشت بازماندگان جهان پهلوان رستم)

ناشر

پل

مولف

فواد فاروقی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال