مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : مقاله ادبی
در حال بارگذاری
عبور از خود
عبور از خود

ناشر: چشمه

مولف: محمود دولت آبادی

عبور از خود
160000ریال

عبور از خود

ناشر

چشمه

مولف

محمود دولت آبادی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

گزارش به نسل امروز
گزارش به نسل امروز

ناشر: آفرینش

مولف: ناهید دالایی

گزارش به نسل امروز

ناشر

آفرینش

مولف

ناهید دالایی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

راهبرد (10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید)
راهبرد (10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید)

ناشر: آموخته

مولف: مایکل پورتر

مترجم: سمیه زمانی

راهبرد (10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید)

ناشر

آموخته

مولف

مایکل پورتر

مترجم

سمیه زمانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

به عقب نگریستن اورفئوس
به عقب نگریستن اورفئوس

ناشر: افراز

مولف: بختیار علی

مترجم: سردار محمدی

به عقب نگریستن اورفئوس

ناشر

افراز

مولف

بختیار علی

مترجم

سردار محمدی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

آشنایی با ارتباطات سلامت (انسان شناخت48)
آشنایی با ارتباطات سلامت (انسان شناخت48)

ناشر: تیسا

مولف: ک.ویسواناث و دیگران

مترجم: حبیب راثی تهرانی و دیگران

آشنایی با ارتباطات سلامت (انسان شناخت48)

ناشر

تیسا

مولف

ک.ویسواناث و دیگران

مترجم

حبیب راثی تهرانی و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

259000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 6 (بیست و دو مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 6 (بیست و دو مقاله و رساله تاریخی)

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 6 (بیست و دو مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

950000ریال

حافظ و جام جهان نما (همراه با یازده مقاله)
حافظ و جام جهان نما (همراه با یازده مقاله)

ناشر: جامی،مصدق

مولف: شیرین بیانی

حافظ و جام جهان نما (همراه با یازده مقاله)

ناشر

جامی،مصدق

مولف

شیرین بیانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

470000ریال

همزیستی اتحاد و افتراق (هفت مقاله در سیاست چند فرهنگی)
همزیستی اتحاد و افتراق (هفت مقاله در سیاست چند فرهنگی)

ناشر: ناهید

مولف: علیرضا بهشتی

همزیستی اتحاد و افتراق (هفت مقاله در سیاست چند فرهنگی)

ناشر

ناهید

مولف

علیرضا بهشتی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ی ادبیات روسیه)
میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ی ادبیات روسیه)

ناشر: آگاه

مولف: توماس مان

مترجم: سعید رضوانی

میراث داران گوگول (چهار مقاله از توماس مان درباره ی ادبیات روسیه)

ناشر

آگاه

مولف

توماس مان

مترجم

سعید رضوانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

خیابان صحنه است
خیابان صحنه است

ناشر: مانیا هنر

مولف: ریچارد شکنر و دیگران

مترجم: علی قلی پور،انیسا رئوفی

خیابان صحنه است

ناشر

مانیا هنر

مولف

ریچارد شکنر و دیگران

مترجم

علی قلی پور،انیسا رئوفی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

250000ریال

چکیده مقالات نخستین همایش ملی اقتصاد هنر و فرهنگ ایران
چکیده مقالات نخستین همایش ملی اقتصاد هنر و فرهنگ ایران

ناشر: مهر نوروز

مولف: اشرف السادات موسوی لر،بهنام زنگی

چکیده مقالات نخستین همایش ملی اقتصاد هنر و فرهنگ ایران

ناشر

مهر نوروز

مولف

اشرف السادات موسوی لر،بهنام زنگی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

چکیده مقالات نخستین کنفرانس ملی اسباب بازی و سرگرمی ایرانی
چکیده مقالات نخستین کنفرانس ملی اسباب بازی و سرگرمی ایرانی

ناشر: مهر نوروز،انجمن علمی پژوهش های هنری ایران

مولف: انجمن علمی پژوهش های هنری ایران

چکیده مقالات نخستین کنفرانس ملی اسباب بازی و سرگرمی ایرانی

ناشر

مهر نوروز،انجمن علمی پژوهش های هنری ایران

مولف

انجمن علمی پژوهش های هنری ایران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

70000ریال

ماشین های اجرا (بر مرزهای تئاتر)
ماشین های اجرا (بر مرزهای تئاتر)

ناشر: دیبایه

مولف: لورا کال و دیگران

مترجم: ساره پیمان،پویا غلامی

ماشین های اجرا (بر مرزهای تئاتر)

ناشر

دیبایه

مولف

لورا کال و دیگران

مترجم

ساره پیمان،پویا غلامی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

کیمیا14 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)
کیمیا14 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر: روزنه

مولف: احمد بهشتی شیرازی

کیمیا14 (دفتری در ادبیات و هنر و عرفان)

ناشر

روزنه

مولف

احمد بهشتی شیرازی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

795000ریال

ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته (انسان شناخت36)
ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته (انسان شناخت36)

ناشر: تیسا

مولف: آنتونی گیدنز

مترجم: عسگر قهرمان پور،حامد اکبری

ساختار طبقاتی جوامع پیشرفته (انسان شناخت36)

ناشر

تیسا

مولف

آنتونی گیدنز

مترجم

عسگر قهرمان پور،حامد اکبری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

629000ریال

سخنرانی های احمدآباد
سخنرانی های احمدآباد

ناشر: علم

مولف: امیر طیرانی

سخنرانی های احمدآباد

ناشر

علم

مولف

امیر طیرانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

زیباشناسی نمایشی ژان ژنه (مجموعه مقالات،نامه ها و گفت و گوها)،(تئاتر:نظریه و اجرا15)
زیباشناسی نمایشی ژان ژنه (مجموعه مقالات،نامه ها و گفت و گوها)،(تئاتر:نظریه و اجرا15)

ناشر: بیدگل

مولف: ژان ژنه

مترجم: مهتاب بلوکی

زیباشناسی نمایشی ژان ژنه (مجموعه مقالات،نامه ها و گفت و گوها)،(تئاتر:نظریه و اجرا15)

ناشر

بیدگل

مولف

ژان ژنه

مترجم

مهتاب بلوکی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال

جست و جو و گفت و گو (جستارهایی در فرهنگ)
جست و جو و گفت و گو (جستارهایی در فرهنگ)

ناشر: علم

مولف: علی اصغر مصلح

جست و جو و گفت و گو (جستارهایی در فرهنگ)

ناشر

علم

مولف

علی اصغر مصلح

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

165000ریال

زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)
زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)

ناشر: نویسه پارسی

مولف: رضا نیلی پور و دیگران

زبان شناسی بالینی فارسی و تکوین زبان (ده مقاله پژوهشی)

ناشر

نویسه پارسی

مولف

رضا نیلی پور و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

در مسیر سنت گرایی (سید حسین نصر و مسائل معاصر)
در مسیر سنت گرایی (سید حسین نصر و مسائل معاصر)

ناشر: علم

مولف: مسعود رضوی

در مسیر سنت گرایی (سید حسین نصر و مسائل معاصر)

ناشر

علم

مولف

مسعود رضوی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

اندیشه ایرانی و فرهنگ هندی
اندیشه ایرانی و فرهنگ هندی

ناشر: علم

مولف: کارل ارنست و دیگران

مترجم: مهدی حسینی اسفیدواجانی

اندیشه ایرانی و فرهنگ هندی

ناشر

علم

مولف

کارل ارنست و دیگران

مترجم

مهدی حسینی اسفیدواجانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

165000ریال

در حواشی کتاب (مجموعه مقالات-دفتر اول)
در حواشی کتاب (مجموعه مقالات-دفتر اول)

ناشر: کتاب آمه

مولف: محمود آموزگار

در حواشی کتاب (مجموعه مقالات-دفتر اول)

ناشر

کتاب آمه

مولف

محمود آموزگار

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

هفت عروس و یک داماد
هفت عروس و یک داماد

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هفت عروس و یک داماد

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

نون جو دوغ گو
نون جو دوغ گو

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

نون جو دوغ گو
950000ریال

نون جو دوغ گو

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

کجاوه ناهم لنگ
کجاوه ناهم لنگ

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کجاوه ناهم لنگ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

295000ریال

شریعتی؛از شک تا یقین
شریعتی؛از شک تا یقین

ناشر: علم

مولف: احمد راسخی لنگرودی

شریعتی؛از شک تا یقین

ناشر

علم

مولف

احمد راسخی لنگرودی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری
جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری

ناشر: علم

مولف: احمد حسینی اشکوری

جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری

ناشر

علم

مولف

احمد حسینی اشکوری

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

خاتون هفت قلعه
خاتون هفت قلعه

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

خاتون هفت قلعه

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

425000ریال

جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)
جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

جامع المقدمات (277 مقدمه برای کتاب های منتشره توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

245000ریال

مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)
مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

مقالات و رسالات تاریخی 1 (بیست هفت مقاله و رساله تاریخی)

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

425000ریال

اقیانوسی به عمق فقط یک وجب
اقیانوسی به عمق فقط یک وجب

ناشر: علم

مولف: حسن نراقی

اقیانوسی به عمق فقط یک وجب

ناشر

علم

مولف

حسن نراقی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

کتاب شناسی توصیفی آخوند خراسانی (مجموعه آثار همایش نکوداشت آخوند خراسانی 4)
کتاب شناسی توصیفی آخوند خراسانی (مجموعه آثار همایش نکوداشت آخوند خراسانی 4)

ناشر: علم

مولف: هادی ربانی

کتاب شناسی توصیفی آخوند خراسانی (مجموعه آثار همایش نکوداشت آخوند خراسانی 4)

ناشر

علم

مولف

هادی ربانی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

وزیری

قیمت

135000ریال