مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : آشپزی و شیرینی پزی
در حال بارگذاری
آشپزی دوره صفوی
آشپزی دوره صفوی

کد: 109850

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: سروش

مولف: ایرج افشار

آشپزی دوره صفوی

ناشر

سروش

مولف

ایرج افشار

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

وزیری

قیمت

800000ریال

یاس و زعفران (گلاسه)
یاس و زعفران (گلاسه)

کد: 108414

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: سخن

مولف: زهرا پریچهر بازرگان

یاس و زعفران (گلاسه)

ناشر

سخن

مولف

زهرا پریچهر بازرگان

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

وزیری

قیمت

4500000ریال

آشپزی خوشمزه انواع سس
آشپزی خوشمزه انواع سس

کد: 105088

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: گیوا

مولف: محبوبه حسینی،آدینه کبرایی

آشپزی خوشمزه انواع سس

ناشر

گیوا

مولف

محبوبه حسینی،آدینه کبرایی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

خشتی

قیمت

100000ریال

آشپزی خوشمزه انواع پلو
آشپزی خوشمزه انواع پلو

کد: 105089

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: گیوا

مولف: محبوبه حسینی

آشپزی خوشمزه انواع پلو

ناشر

گیوا

مولف

محبوبه حسینی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

خشتی

قیمت

120000ریال

آشپزی خوشمزه انواع سالاد
آشپزی خوشمزه انواع سالاد

کد: 105090

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: گیوا

مولف: محبوبه حسینی

آشپزی خوشمزه انواع سالاد

ناشر

گیوا

مولف

محبوبه حسینی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

خشتی

قیمت

110000ریال

سفره فارس:دستور تهیه 134 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 3)
سفره فارس:دستور تهیه 134 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 3)

کد: 104343

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: آیناز امین سلماسی

سفره فارس:دستور تهیه 134 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 3)

ناشر

دیبایه

مولف

آیناز امین سلماسی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

1000000ریال

سفره مازندران:دستور تهیه 150 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 4)
سفره مازندران:دستور تهیه 150 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 4)

کد: 104345

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: پگاه مختارپور

سفره مازندران:دستور تهیه 150 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 4)

ناشر

دیبایه

مولف

پگاه مختارپور

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

1000000ریال

سفره هرمزگان:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 5)
سفره هرمزگان:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 5)

کد: 104346

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: الناز عبدی

سفره هرمزگان:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 5)

ناشر

دیبایه

مولف

الناز عبدی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

900000ریال

سفره دماب:دستور تهیه 122 نوع غذای روستایی به همراه آشپزی صحرایی (آشپزی های ایرانی 1)
سفره دماب:دستور تهیه 122 نوع غذای روستایی به همراه آشپزی صحرایی (آشپزی های ایرانی 1)

کد: 104340

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: سمیرا میرزایی،فاطمه اعرابی

سفره دماب:دستور تهیه 122 نوع غذای روستایی به همراه آشپزی صحرایی (آشپزی های ایرانی 1)

ناشر

دیبایه

مولف

سمیرا میرزایی،فاطمه اعرابی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

900000ریال

سفره تالش:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 6)
سفره تالش:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 6)

کد: 104348

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: صبحیه مسعودی

سفره تالش:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 6)

ناشر

دیبایه

مولف

صبحیه مسعودی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

900000ریال

مجموعه آشپزی های ایرانی (سفره)،(7جلدی،باقاب)
مجموعه آشپزی های ایرانی (سفره)،(7جلدی،باقاب)

کد: 104341

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: سروه محمودی و دیگران

مجموعه آشپزی های ایرانی (سفره)،(7جلدی،باقاب)

ناشر

دیبایه

مولف

سروه محمودی و دیگران

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

7000000ریال

سفره خراسان شمالی:دستور تهیه 127 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 7)
سفره خراسان شمالی:دستور تهیه 127 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 7)

کد: 104350

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: هدیه تفضلی،مریم عطارزاده کاشی

سفره خراسان شمالی:دستور تهیه 127 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 7)

ناشر

دیبایه

مولف

هدیه تفضلی،مریم عطارزاده کاشی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

900000ریال

سفره کردستان:دستور تهیه 128 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 2)
سفره کردستان:دستور تهیه 128 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 2)

کد: 104342

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: سروه محمودی

سفره کردستان:دستور تهیه 128 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 2)

ناشر

دیبایه

مولف

سروه محمودی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

900000ریال

سفره تالش:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 6)
سفره تالش:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 6)

کد: 103419

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: صبحیه مسعودی

سفره تالش:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 6)

ناشر

دیبایه

مولف

صبحیه مسعودی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

700000ریال

سفره دماب:دستور تهیه 122 نوع غذای روستایی به همراه آشپزی صحرایی (آشپزی های ایرانی 1)
سفره دماب:دستور تهیه 122 نوع غذای روستایی به همراه آشپزی صحرایی (آشپزی های ایرانی 1)

کد: 103414

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: سمیرا میرزایی،فاطمه اعرابی

سفره دماب:دستور تهیه 122 نوع غذای روستایی به همراه آشپزی صحرایی (آشپزی های ایرانی 1)

ناشر

دیبایه

مولف

سمیرا میرزایی،فاطمه اعرابی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

700000ریال

سفره خراسان شمالی:دستور تهیه 127 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 7)
سفره خراسان شمالی:دستور تهیه 127 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 7)

کد: 103420

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: هدیه تفضلی،مریم عطارزاده کاشی

سفره خراسان شمالی:دستور تهیه 127 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 7)

ناشر

دیبایه

مولف

هدیه تفضلی،مریم عطارزاده کاشی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

700000ریال

سفره کردستان:دستور تهیه 128 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 2)
سفره کردستان:دستور تهیه 128 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 2)

کد: 103415

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: سروه محمودی

سفره کردستان:دستور تهیه 128 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 2)

ناشر

دیبایه

مولف

سروه محمودی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

700000ریال

سفره فارس:دستور تهیه 134 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 3)
سفره فارس:دستور تهیه 134 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 3)

کد: 103416

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: آیناز امین سلماسی

سفره فارس:دستور تهیه 134 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 3)

ناشر

دیبایه

مولف

آیناز امین سلماسی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

850000ریال

سفره مازندران:دستور تهیه 150 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 4)
سفره مازندران:دستور تهیه 150 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 4)

کد: 103417

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: پگاه مختارپور

سفره مازندران:دستور تهیه 150 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 4)

ناشر

دیبایه

مولف

پگاه مختارپور

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

800000ریال

سفره هرمزگان:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 5)
سفره هرمزگان:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 5)

کد: 103418

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: دیبایه

مولف: الناز عبدی

سفره هرمزگان:دستور تهیه 120 نوع غذای محلی (آشپزی های ایرانی 5)

ناشر

دیبایه

مولف

الناز عبدی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

پالتوئی

قیمت

800000ریال

آشپزی جدید و غذا درمانی
آشپزی جدید و غذا درمانی

کد: 102066

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: سروش

مولف: مری آلیس کالیندو،الینور آر.ویلیامز

مترجم: پروین کازرونی

آشپزی جدید و غذا درمانی

ناشر

سروش

مولف

مری آلیس کالیندو،الینور آر.ویلیامز

مترجم

پروین کازرونی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

وزیری

قیمت

270000ریال

دایره المعارف قهوه (اطلاعات مهم برای دوستداران قهوه)
دایره المعارف قهوه (اطلاعات مهم برای دوستداران قهوه)

کد: 94432

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: ابر سفید

مولف: نازنین زهرا قلی زاده،محمد قانعی

دایره المعارف قهوه (اطلاعات مهم برای دوستداران قهوه)

ناشر

ابر سفید

مولف

نازنین زهرا قلی زاده،محمد قانعی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

کتاب های دامیز (پخت نان و شیرینی)
کتاب های دامیز (پخت نان و شیرینی)

کد: 94139

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

مولف: امیلی نولان

مترجم: مهرک ایروانلو

کتاب های دامیز (پخت نان و شیرینی)

مولف

امیلی نولان

مترجم

مهرک ایروانلو

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

کتاب های دامیز (پیش غذاها)
کتاب های دامیز (پیش غذاها)

کد: 93999

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

مولف: دیدی ویلسون

مترجم: مهرک ایروانلو

کتاب های دامیز (پیش غذاها)

مولف

دیدی ویلسون

مترجم

مهرک ایروانلو

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

کارنامه خورش (دستور غذاهای نادرمیرزا قاجار)
کارنامه خورش (دستور غذاهای نادرمیرزا قاجار)

کد: 92783

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: اطراف

مولف: نادرمیرزا قاجار

کارنامه خورش (دستور غذاهای نادرمیرزا قاجار)

ناشر

اطراف

مولف

نادرمیرزا قاجار

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

کتاب آشپزی رژیم غذایی 5:2 (همراه با دستور العمل های آسان و خوشمزه برای دو روز روزه داری)
کتاب آشپزی رژیم غذایی 5:2 (همراه با دستور العمل های آسان و خوشمزه برای دو روز روزه داری)

کد: 90439

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

مولف: همتا بیداریان

کتاب آشپزی رژیم غذایی 5:2 (همراه با دستور العمل های آسان و خوشمزه برای دو روز روزه داری)

مولف

همتا بیداریان

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

غذاهای محلی ایران
غذاهای محلی ایران

کد: 89547

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: 360 درجه

مولف: س.صداقت

غذاهای محلی ایران

ناشر

360 درجه

مولف

س.صداقت

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

مجموعه کتاب های شیرین و خوردنی (ماکارون ها،تارت ها،کاپ کیک ها،شیرینی ها)،(مگنتی،گلاسه،باجعبه)
مجموعه کتاب های شیرین و خوردنی (ماکارون ها،تارت ها،کاپ کیک ها،شیرینی ها)،(مگنتی،گلاسه،باجعبه)

کد: 82951

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: جابیرو

مولف: اعظم لاریجانی

مجموعه کتاب های شیرین و خوردنی (ماکارون ها،تارت ها،کاپ کیک ها،شیرینی ها)،(مگنتی،گلاسه،باجعبه)

ناشر

جابیرو

مولف

اعظم لاریجانی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

700000ریال

کتاب های دامیز (آشپزی ایرانی)،(گلاسه)
کتاب های دامیز (آشپزی ایرانی)،(گلاسه)

کد: 73935

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

مولف: ناصر زحمتکش،رضا باباخانلو

کتاب های دامیز (آشپزی ایرانی)،(گلاسه)

مولف

ناصر زحمتکش،رضا باباخانلو

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

وزیری

قیمت

550000ریال

اپتیتو (اشتهای ایتالیا)،(2زبانه،گلاسه)
اپتیتو (اشتهای ایتالیا)،(2زبانه،گلاسه)

کد: 71697

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: گویا

مولف: انجلیکا رسی،ترسا مریاشوتزمن

مترجم: سحر سلیمیان

اپتیتو (اشتهای ایتالیا)،(2زبانه،گلاسه)

ناشر

گویا

مولف

انجلیکا رسی،ترسا مریاشوتزمن

مترجم

سحر سلیمیان

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

وزیری

قیمت

2000000ریال

غذا،نان،شیرینی
غذا،نان،شیرینی

کد: 17193

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

ناشر: علم

مولف: فریماه ق.ابراهیمی

غذا،نان،شیرینی

ناشر

علم

مولف

فریماه ق.ابراهیمی

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

وزیری

قیمت

1250000ریال

کتاب های دامیز (آب میوه و سبزی و اسموتی)
کتاب های دامیز (آب میوه و سبزی و اسموتی)

کد: 70520

گروه بندی: آشپزی و شیرینی پزی

مولف: پت کروکر

مترجم: مهرک ایروانلو

کتاب های دامیز (آب میوه و سبزی و اسموتی)

مولف

پت کروکر

مترجم

مهرک ایروانلو

گروه بندی

آشپزی و شیرینی پزی

قطع

وزیری

قیمت

465000ریال