مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : نیک آرنولد
در حال بارگذاری
علمی ولی شیرین تر از داستان 8 (راز جاودانه زیستن)
علمی ولی شیرین تر از داستان 8 (راز جاودانه زیستن)

کد: 46940

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: کلام

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود سالک

علمی ولی شیرین تر از داستان 8 (راز جاودانه زیستن)

ناشر

کلام

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود سالک

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

علوم ترسناک (دایناسورهای غول آسا)،(کتاب خودآموز)،(گلاسه)
علوم ترسناک (دایناسورهای غول آسا)،(کتاب خودآموز)،(گلاسه)

کد: 41408

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (دایناسورهای غول آسا)،(کتاب خودآموز)،(گلاسه)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

علوم ترسناک (زشت های زیبا)
علوم ترسناک (زشت های زیبا)

کد: 976

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: گیتا حجتی

علوم ترسناک (زشت های زیبا)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

گیتا حجتی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

علوم ترسناک (ستارگان و سیاره های ترسناک)
علوم ترسناک (ستارگان و سیاره های ترسناک)

کد: 39338

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (ستارگان و سیاره های ترسناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

علوم ترسناک (اختراعات شیطانی)
علوم ترسناک (اختراعات شیطانی)

کد: 39339

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (اختراعات شیطانی)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

علوم ترسناک (خودآزمایی های علوم ترسناک)
علوم ترسناک (خودآزمایی های علوم ترسناک)

کد: 39340

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (خودآزمایی های علوم ترسناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

علوم ترسناک (آزمایش های مغز شگفت انگیز)،(کتاب خودآموز)
علوم ترسناک (آزمایش های مغز شگفت انگیز)،(کتاب خودآموز)

کد: 39388

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (آزمایش های مغز شگفت انگیز)،(کتاب خودآموز)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

علوم ترسناک (آزمایش های حسابی مشهور)،(کتاب خودآموز)،(گلاسه)
علوم ترسناک (آزمایش های حسابی مشهور)،(کتاب خودآموز)،(گلاسه)

کد: 39389

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (آزمایش های حسابی مشهور)،(کتاب خودآموز)،(گلاسه)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

علوم ترسناک (آزمایش های انفجاری)
علوم ترسناک (آزمایش های انفجاری)

کد: 39331

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (آزمایش های انفجاری)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

410000ریال

علوم ترسناک (مجموعه سیزدهم:خودآزمایی های علوم ترسناک و آزمایشهای انفجاری)
علوم ترسناک (مجموعه سیزدهم:خودآزمایی های علوم ترسناک و آزمایشهای انفجاری)

کد: 39393

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (مجموعه سیزدهم:خودآزمایی های علوم ترسناک و آزمایشهای انفجاری)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

530000ریال

علوم ترسناک (مجموعه دوم:صداهای ترسناک و نورهای ترسناک)
علوم ترسناک (مجموعه دوم:صداهای ترسناک و نورهای ترسناک)

کد: 9518

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: داود شعبانی داریانی،گیتاحجتی

علوم ترسناک (مجموعه دوم:صداهای ترسناک و نورهای ترسناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

داود شعبانی داریانی،گیتاحجتی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

530000ریال

علوم ترسناک (حیوانات خشمگین)
علوم ترسناک (حیوانات خشمگین)

کد: 39249

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (حیوانات خشمگین)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

علوم ترسناک (مجموعه هفتم:گیاهان شرور و طبیعت ترسناک)
علوم ترسناک (مجموعه هفتم:گیاهان شرور و طبیعت ترسناک)

کد: 39104

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: گیتا حجتی

علوم ترسناک (مجموعه هفتم:گیاهان شرور و طبیعت ترسناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

گیتا حجتی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

علوم ترسناک (پزشکی پردردسر)
علوم ترسناک (پزشکی پردردسر)

کد: 39250

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (پزشکی پردردسر)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

علوم ترسناک (هرج و مرج شیمیایی)
علوم ترسناک (هرج و مرج شیمیایی)

کد: 984

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (هرج و مرج شیمیایی)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

علوم ترسناک (انرژی های مرگبار)
علوم ترسناک (انرژی های مرگبار)

کد: 39109

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (انرژی های مرگبار)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

علوم ترسناک (شوک الکتریسیته)
علوم ترسناک (شوک الکتریسیته)

کد: 978

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (شوک الکتریسیته)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

علوم ترسناک (آزمایش های مور مور کننده)
علوم ترسناک (آزمایش های مور مور کننده)

کد: 39251

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (آزمایش های مور مور کننده)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

علوم ترسناک (هیولاهای میکروسکوپی)
علوم ترسناک (هیولاهای میکروسکوپی)

کد: 985

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (هیولاهای میکروسکوپی)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

علوم ترسناک (علوم ترسناک خودتان)،(گلاسه)
علوم ترسناک (علوم ترسناک خودتان)،(گلاسه)

کد: 39158

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (علوم ترسناک خودتان)،(گلاسه)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رحلی

قیمت

240000ریال

کتاب پازل علوم ترسناک (دایناسورهای خطرناک)
کتاب پازل علوم ترسناک (دایناسورهای خطرناک)

کد: 39168

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

کتاب پازل علوم ترسناک (دایناسورهای خطرناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

علوم ترسناک (مجموعه چهارم:حقایق هولناک درباره زمان و نیروها)
علوم ترسناک (مجموعه چهارم:حقایق هولناک درباره زمان و نیروها)

کد: 39045

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی،ویکتوریا کامکار

علوم ترسناک (مجموعه چهارم:حقایق هولناک درباره زمان و نیروها)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی،ویکتوریا کامکار

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

علوم ترسناک (جهان از دست رفته)
علوم ترسناک (جهان از دست رفته)

کد: 39252

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (جهان از دست رفته)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

علوم ترسناک (گوارش نفرت انگیز)
علوم ترسناک (گوارش نفرت انگیز)

کد: 986

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: فیروزه معراج

علوم ترسناک (گوارش نفرت انگیز)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

فیروزه معراج

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

علوم ترسناک (دانشمندان زحمتکش)
علوم ترسناک (دانشمندان زحمتکش)

کد: 39247

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

علوم ترسناک (دانشمندان زحمتکش)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

کتاب پازل علوم ترسناک (جانوران بی ریخت)
کتاب پازل علوم ترسناک (جانوران بی ریخت)

کد: 39169

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی

کتاب پازل علوم ترسناک (جانوران بی ریخت)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

300000ریال

علوم ترسناک (طبیعت ترسناک)
علوم ترسناک (طبیعت ترسناک)

کد: 980

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: گیتا حجتی

علوم ترسناک (طبیعت ترسناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

گیتا حجتی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

علوم ترسناک (مجموعه نهم:نبرد ترسناک برای پرواز و ستارگان و سیاره های ترسناک)
علوم ترسناک (مجموعه نهم:نبرد ترسناک برای پرواز و ستارگان و سیاره های ترسناک)

کد: 39101

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: محمود مزینانی،فاطمه مظفر نژاد

علوم ترسناک (مجموعه نهم:نبرد ترسناک برای پرواز و ستارگان و سیاره های ترسناک)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

محمود مزینانی،فاطمه مظفر نژاد

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

علوم ترسناک (گیاهان شرور)
علوم ترسناک (گیاهان شرور)

کد: 987

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: گیتا حجتی

علوم ترسناک (گیاهان شرور)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

گیتا حجتی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

علوم ترسناک (نبرد ترسناک برای پرواز)
علوم ترسناک (نبرد ترسناک برای پرواز)

کد: 39248

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: فاطمه مظفرنژاد

علوم ترسناک (نبرد ترسناک برای پرواز)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

فاطمه مظفرنژاد

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

علوم ترسناک (مجموعه سوم:میکروب های ترسناک و فسیل های اسرارآمیز)
علوم ترسناک (مجموعه سوم:میکروب های ترسناک و فسیل های اسرارآمیز)

کد: 39103

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: سارا طاهر،گیتا حجتی

علوم ترسناک (مجموعه سوم:میکروب های ترسناک و فسیل های اسرارآمیز)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

سارا طاهر،گیتا حجتی

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

470000ریال

علوم ترسناک (کتابچه ی بدن)
علوم ترسناک (کتابچه ی بدن)

کد: 39039

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پیدایش

مولف: نیک آرنولد

مترجم: سارا طاهر

علوم ترسناک (کتابچه ی بدن)

ناشر

پیدایش

مولف

نیک آرنولد

مترجم

سارا طاهر

گروه بندی

دانستنیها

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال