مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : فریده مهدوی دامغانی
در حال بارگذاری
قطعات اخلاقی
قطعات اخلاقی

کد: 106295

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: تیر

مولف: جکمو لئوپاردی

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

قطعات اخلاقی
1400000ریال

قطعات اخلاقی

ناشر

تیر

مولف

جکمو لئوپاردی

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

1400000ریال

بازگشت به سرای اصلی (کتاب های در قلمرو نور)
بازگشت به سرای اصلی (کتاب های در قلمرو نور)

کد: 85487

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز

مولف: کلم کین

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

بازگشت به سرای اصلی (کتاب های در قلمرو نور)

ناشر

ذهن آویز

مولف

کلم کین

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

اگر باران بیاید
اگر باران بیاید

کد: 83305

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ذهن آویز

مولف: تاکوجی ایشیکاوا

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

اگر باران بیاید

ناشر

ذهن آویز

مولف

تاکوجی ایشیکاوا

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

در آغوش نور 7
در آغوش نور 7

کد: 82171

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز،تیر

مولف: سارا هینز

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

در آغوش نور 7
550000ریال

در آغوش نور 7

ناشر

ذهن آویز،تیر

مولف

سارا هینز

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

در آغوش نور 6
در آغوش نور 6

کد: 81647

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز،تیر

مولف: ند داگرتی

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

در آغوش نور 6
700000ریال

در آغوش نور 6

ناشر

ذهن آویز،تیر

مولف

ند داگرتی

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

به سوی نور (ده مرحله ای که روح انسان،پس از مرگ پشت سر می نهد)،(کتاب های در قلمرو نور)
به سوی نور (ده مرحله ای که روح انسان،پس از مرگ پشت سر می نهد)،(کتاب های در قلمرو نور)

کد: 81008

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز

مولف: کلم کین

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

به سوی نور (ده مرحله ای که روح انسان،پس از مرگ پشت سر می نهد)،(کتاب های در قلمرو نور)

ناشر

ذهن آویز

مولف

کلم کین

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

ارمغانی از بهشت (کتاب های در قلمرو نور)
ارمغانی از بهشت (کتاب های در قلمرو نور)

کد: 81011

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز

مولف: جکی نیوکامب

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

ارمغانی از بهشت (کتاب های در قلمرو نور)

ناشر

ذهن آویز

مولف

جکی نیوکامب

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

فرشتگانی در لابه لای گیسوانم
فرشتگانی در لابه لای گیسوانم

کد: 76254

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز،تیر

مولف: لرنا برن

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

فرشتگانی در لابه لای گیسوانم

ناشر

ذهن آویز،تیر

مولف

لرنا برن

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

هدیه آکابار
هدیه آکابار

کد: 72685

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: فردوس

مولف: آگ ماندینو

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

هدیه آکابار
300000ریال

هدیه آکابار

ناشر

فردوس

مولف

آگ ماندینو

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

نگهبانان آسمان 1 (پلی میان دو عالم)
نگهبانان آسمان 1 (پلی میان دو عالم)

کد: 70722

گروه بندی: ماوراءالطبیعه

ناشر: ذهن آویز

مولف: اکو بدین

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

نگهبانان آسمان 1 (پلی میان دو عالم)

ناشر

ذهن آویز

مولف

اکو بدین

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

ماوراءالطبیعه

قطع

رقعی

قیمت

310000ریال

معبد سکوت (فلسفه بودایی،بودا و بودیسم،پیشگویی ها)
معبد سکوت (فلسفه بودایی،بودا و بودیسم،پیشگویی ها)

کد: 69517

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: فردوس

مولف: برد.پی-اسپالدینگ

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

معبد سکوت (فلسفه بودایی،بودا و بودیسم،پیشگویی ها)

ناشر

فردوس

مولف

برد.پی-اسپالدینگ

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

1500000ریال

سه پرسش (چگونه قدرت درونتان را کشف کنید و بر آن تسلط یابید)
سه پرسش (چگونه قدرت درونتان را کشف کنید و بر آن تسلط یابید)

کد: 68929

گروه بندی: خودشناسي

ناشر: ذهن آویز

مولف: دون میگوئل روئیز،باربارا امریز

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

سه پرسش (چگونه قدرت درونتان را کشف کنید و بر آن تسلط یابید)

ناشر

ذهن آویز

مولف

دون میگوئل روئیز،باربارا امریز

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

خودشناسي

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

مسیر پنهان (بازگشت جنگجوی صلح جو)
مسیر پنهان (بازگشت جنگجوی صلح جو)

کد: 67067

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز،تیر

مولف: دن میلمن

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

مسیر پنهان (بازگشت جنگجوی صلح جو)

ناشر

ذهن آویز،تیر

مولف

دن میلمن

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

720000ریال

بپرید...! (پرش سرشار از قدرت ایمانتان را برای دست یافتن به یک زندگی پر برکت انجام دهید...!)
بپرید...! (پرش سرشار از قدرت ایمانتان را برای دست یافتن به یک زندگی پر برکت انجام دهید...!)

کد: 66616

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز،تیر

مولف: استیو هاروی

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

بپرید...! (پرش سرشار از قدرت ایمانتان را برای دست یافتن به یک زندگی پر برکت انجام دهید...!)

ناشر

ذهن آویز،تیر

مولف

استیو هاروی

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

من دختری زشت رو بودم
من دختری زشت رو بودم

کد: 43762

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ذهن آویز

مولف: آن ماری سلینکو

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

من دختری زشت رو بودم

ناشر

ذهن آویز

مولف

آن ماری سلینکو

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

حق شناسی
حق شناسی

کد: 27496

گروه بندی: عرفان

مولف: مری جین رایان

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

حق شناسی
150000ریال

حق شناسی

مولف

مری جین رایان

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

پرورش نیروی ادراک درونی (راهنمای عملی برای زندگی روزمره)
پرورش نیروی ادراک درونی (راهنمای عملی برای زندگی روزمره)

کد: 27471

گروه بندی: روانشناسی

مولف: شاکتی گاوین

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

پرورش نیروی ادراک درونی (راهنمای عملی برای زندگی روزمره)

مولف

شاکتی گاوین

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

قطب نمای درون
قطب نمای درون

کد: 21492

گروه بندی: رمان خارجی

مولف: جان اسپنسر الیس،تمی کلینگ

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

قطب نمای درون
150000ریال

قطب نمای درون

مولف

جان اسپنسر الیس،تمی کلینگ

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

افسانه شبان
افسانه شبان

کد: 21493

گروه بندی: رمان خارجی

مولف: جوان دیویس

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

افسانه شبان
150000ریال

افسانه شبان

مولف

جوان دیویس

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

گزیده ای از معروف ترین اشعار اوژنیو منتاله
گزیده ای از معروف ترین اشعار اوژنیو منتاله

کد: 20903

گروه بندی: شعر خارجی

مولف: اوژنیو منتاله

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

گزیده ای از معروف ترین اشعار اوژنیو منتاله

مولف

اوژنیو منتاله

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

گزیده ای از معروف ترین اشعار جیوزپه اونگرتی
گزیده ای از معروف ترین اشعار جیوزپه اونگرتی

کد: 20775

گروه بندی: شعر خارجی

مولف: جیوزپه اونگرتی

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

گزیده ای از معروف ترین اشعار جیوزپه اونگرتی

مولف

جیوزپه اونگرتی

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

سال های سعادت آمیز کیفر
سال های سعادت آمیز کیفر

کد: 17959

گروه بندی: عرفان

مولف: فلور جگی

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

سال های سعادت آمیز کیفر

مولف

فلور جگی

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

نمایشنامه هایی از اسکار وایلد 1 (بادبزن لیدی ویندرمیر،زنی فاقد اهمیت)
نمایشنامه هایی از اسکار وایلد 1 (بادبزن لیدی ویندرمیر،زنی فاقد اهمیت)

کد: 17257

گروه بندی: نمایشنامه

مولف: اسکار وایلد

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

نمایشنامه هایی از اسکار وایلد 1 (بادبزن لیدی ویندرمیر،زنی فاقد اهمیت)

مولف

اسکار وایلد

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

صندوق و شبح و...چهار داستان دیگر
صندوق و شبح و...چهار داستان دیگر

کد: 17261

گروه بندی: مجموعه داستان خارجی

مولف: استاندل

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

صندوق و شبح و...چهار داستان دیگر

مولف

استاندل

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

مجموعه داستان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

گزیده ای از معروف ترین و زیباترین 3 (سروده های معنوی و روحانی چین باستان در آئین ذن و تائو)
گزیده ای از معروف ترین و زیباترین 3 (سروده های معنوی و روحانی چین باستان در آئین ذن و تائو)

کد: 17024

گروه بندی: شعر خارجی

مولف: فریده مهدوی دامغانی

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

گزیده ای از معروف ترین و زیباترین 3 (سروده های معنوی و روحانی چین باستان در آئین ذن و تائو)

مولف

فریده مهدوی دامغانی

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

گزیده ای از معروف ترین و زیباترین 7 (سروده های ادبیات اسپانیا)
گزیده ای از معروف ترین و زیباترین 7 (سروده های ادبیات اسپانیا)

کد: 17029

گروه بندی: شعر خارجی

مولف: فریده مهدوی دامغانی

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

گزیده ای از معروف ترین و زیباترین 7 (سروده های ادبیات اسپانیا)

مولف

فریده مهدوی دامغانی

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

شعر خارجی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

علائم ستاره ای
علائم ستاره ای

کد: 944

گروه بندی: ماوراءالطبیعه

ناشر: ذهن آویز

مولف: لیندا گودمن

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

علائم ستاره ای
1700000ریال

علائم ستاره ای

ناشر

ذهن آویز

مولف

لیندا گودمن

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

ماوراءالطبیعه

قطع

رقعی

قیمت

1700000ریال

قوانین روحانی
قوانین روحانی

کد: 15367

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز،تیر

مولف: دن میلمن

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

قوانین روحانی
300000ریال

قوانین روحانی

ناشر

ذهن آویز،تیر

مولف

دن میلمن

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

جنگجوی صلح جو
جنگجوی صلح جو

کد: 15370

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز،تیر

مولف: دن میلمن

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

جنگجوی صلح جو
520000ریال

جنگجوی صلح جو

ناشر

ذهن آویز،تیر

مولف

دن میلمن

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

سنفونی روحانی
سنفونی روحانی

کد: 15371

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ذهن آویز،تیر

مولف: آندره ژید

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

سنفونی روحانی
180000ریال

سنفونی روحانی

ناشر

ذهن آویز،تیر

مولف

آندره ژید

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

سفر مقدس (سفر جنگ جویی صلح جو به عالم ماوراء)
سفر مقدس (سفر جنگ جویی صلح جو به عالم ماوراء)

کد: 15372

گروه بندی: عرفان

ناشر: ذهن آویز،تیر

مولف: دن میلمن

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

سفر مقدس (سفر جنگ جویی صلح جو به عالم ماوراء)

ناشر

ذهن آویز،تیر

مولف

دن میلمن

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

هیچ چیز جاودانه نیست
هیچ چیز جاودانه نیست

کد: 15159

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: درسا

مولف: سیدنی شلدون

مترجم: فریده مهدوی دامغانی

هیچ چیز جاودانه نیست

ناشر

درسا

مولف

سیدنی شلدون

مترجم

فریده مهدوی دامغانی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

720000ریال