مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : جامعه شناسی
در حال بارگذاری
تروبریاندها (پژوهشی های مردم شناسی مالینوفسکی)
تروبریاندها (پژوهشی های مردم شناسی مالینوفسکی)

ناشر: طرح نقد

مولف: مایکل.و.یونگ

مترجم: عباس مخبر

تروبریاندها (پژوهشی های مردم شناسی مالینوفسکی)

ناشر

طرح نقد

مولف

مایکل.و.یونگ

مترجم

عباس مخبر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

ساختن نظریه مبنایی (راهنمای کاربردی برای تحلیل کیفی)
ساختن نظریه مبنایی (راهنمای کاربردی برای تحلیل کیفی)

ناشر: رسا

مولف: کتی چارمز

مترجم: مهزیار کاظمی موحد،حمیدرضا ایرانی

ساختن نظریه مبنایی (راهنمای کاربردی برای تحلیل کیفی)

ناشر

رسا

مولف

کتی چارمز

مترجم

مهزیار کاظمی موحد،حمیدرضا ایرانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

زنان و مشارکت سیاسی (واکاوی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی)
زنان و مشارکت سیاسی (واکاوی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی)

ناشر: ذهن آویز

مولف: سیمین حاجی پورساردویی

زنان و مشارکت سیاسی (واکاوی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسلامی)

ناشر

ذهن آویز

مولف

سیمین حاجی پورساردویی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

980000ریال

می توان دموکراسی را نجات داد؟ (مشارکت،شورا و جنبش های اجتماعی)
می توان دموکراسی را نجات داد؟ (مشارکت،شورا و جنبش های اجتماعی)

ناشر: ثالث

مولف: دوناتلا دلاپرتا

مترجم: سعید کشاورزی،علی روحانی

می توان دموکراسی را نجات داد؟ (مشارکت،شورا و جنبش های اجتماعی)

ناشر

ثالث

مولف

دوناتلا دلاپرتا

مترجم

سعید کشاورزی،علی روحانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

عشق و قدرت:نظریه و کنش تغییرات اجتماعی (انسان شناخت39)
عشق و قدرت:نظریه و کنش تغییرات اجتماعی (انسان شناخت39)

ناشر: تیسا

مولف: آدام کاهان

مترجم: محسن نیازی و دیگران

عشق و قدرت:نظریه و کنش تغییرات اجتماعی (انسان شناخت39)

ناشر

تیسا

مولف

آدام کاهان

مترجم

محسن نیازی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

219000ریال

آموزش شناخت انتقادی
آموزش شناخت انتقادی

ناشر: آگاه

مولف: پائولو فریره

مترجم: منصوره کاویانی

آموزش شناخت انتقادی

ناشر

آگاه

مولف

پائولو فریره

مترجم

منصوره کاویانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

سرمایه اجتماعی؛سرمایه بی پایان شهر (نگرش به رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت پسماند شهری)
سرمایه اجتماعی؛سرمایه بی پایان شهر (نگرش به رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت پسماند شهری)

ناشر: تیسا

مولف: کامبیز مصطفی پور

سرمایه اجتماعی؛سرمایه بی پایان شهر (نگرش به رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت پسماند شهری)

ناشر

تیسا

مولف

کامبیز مصطفی پور

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

رویین دژ
رویین دژ

ناشر: پیام آزادی

مولف: غلامرضا معینی هادی زاده

رویین دژ
280000ریال

رویین دژ

ناشر

پیام آزادی

مولف

غلامرضا معینی هادی زاده

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

فصلنامه مردم نامه 1 (فصلنامه علمی،تخصصی تاریخ مردم)
فصلنامه مردم نامه 1 (فصلنامه علمی،تخصصی تاریخ مردم)

ناشر: امین الضرب

مولف: تورج اتابکی و دیگران

فصلنامه مردم نامه 1 (فصلنامه علمی،تخصصی تاریخ مردم)

ناشر

امین الضرب

مولف

تورج اتابکی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

زنان و قدرت
زنان و قدرت

ناشر: تراشه دانش

مولف: مری برد

مترجم: امین جعفری

زنان و قدرت
150000ریال

زنان و قدرت

ناشر

تراشه دانش

مولف

مری برد

مترجم

امین جعفری

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مفهوم آزادی
مفهوم آزادی

ناشر: اختران

مولف: عبدالله عروی

مترجم: محمد آل مهدی

مفهوم آزادی
160000ریال

مفهوم آزادی

ناشر

اختران

مولف

عبدالله عروی

مترجم

محمد آل مهدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

اعتیاد به اینترنت (نگاهی به ارتباط با امنیت روانی و کیفیت زندگی)
اعتیاد به اینترنت (نگاهی به ارتباط با امنیت روانی و کیفیت زندگی)

ناشر: پیام بهاران

مولف: احمدرضا متین فر و دیگران

اعتیاد به اینترنت (نگاهی به ارتباط با امنیت روانی و کیفیت زندگی)

ناشر

پیام بهاران

مولف

احمدرضا متین فر و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

تابوی زنانگی
تابوی زنانگی

ناشر: مروارید،فیروزه

مولف: منصوره موسوی

تابوی زنانگی
260000ریال

تابوی زنانگی

ناشر

مروارید،فیروزه

مولف

منصوره موسوی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

شفافیت شیطانی (رساله ای درباره پدیده های افراطی)
شفافیت شیطانی (رساله ای درباره پدیده های افراطی)

ناشر: ثالث

مولف: ژان بودریار

مترجم: پیروز ایزدی

شفافیت شیطانی (رساله ای درباره پدیده های افراطی)

ناشر

ثالث

مولف

ژان بودریار

مترجم

پیروز ایزدی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

حقوق بشر حجاب
حقوق بشر حجاب

ناشر: خدمات فرهنگی کرمان

مولف: عبدالرضا مهدی پور

حقوق بشر حجاب
95000ریال

حقوق بشر حجاب

ناشر

خدمات فرهنگی کرمان

مولف

عبدالرضا مهدی پور

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

جامعه مدنی و کودکان آسیب دیده (کتاب های اولدوز 2)
جامعه مدنی و کودکان آسیب دیده (کتاب های اولدوز 2)

ناشر: خرد سرخ

مولف: صحرا اکرامی

جامعه مدنی و کودکان آسیب دیده (کتاب های اولدوز 2)

ناشر

خرد سرخ

مولف

صحرا اکرامی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

فرهنگ و هویت (تاریخ،نظریه و کاربرد انسان شناسی روان شناختی)
فرهنگ و هویت (تاریخ،نظریه و کاربرد انسان شناسی روان شناختی)

ناشر: ثالث

مولف: چارلز لیندولم

مترجم: محسن ثلاثی

فرهنگ و هویت (تاریخ،نظریه و کاربرد انسان شناسی روان شناختی)

ناشر

ثالث

مولف

چارلز لیندولم

مترجم

محسن ثلاثی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

مددکاری اجتماعی (کار با فرد)
مددکاری اجتماعی (کار با فرد)

ناشر: تمدن علمی

مولف: عزت اله سام آرام

مددکاری اجتماعی (کار با فرد)

ناشر

تمدن علمی

مولف

عزت اله سام آرام

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

485000ریال

بنیاد نظری سیاست (در جوامع چند فرهنگی)
بنیاد نظری سیاست (در جوامع چند فرهنگی)

ناشر: ناهید

مولف: علیرضا بهشتی

بنیاد نظری سیاست (در جوامع چند فرهنگی)

ناشر

ناهید

مولف

علیرضا بهشتی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

اجتماع تنها (معماری اجتماعی بدن)
اجتماع تنها (معماری اجتماعی بدن)

ناشر: آرمان رشد

مولف: عباس محمدی اصل

اجتماع تنها (معماری اجتماعی بدن)

ناشر

آرمان رشد

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

540000ریال

جایگاه شبکه های مجازی در جامعه مدرن
جایگاه شبکه های مجازی در جامعه مدرن

ناشر: شهرآب،آینده سازان

مولف: اعظم رضایی

جایگاه شبکه های مجازی در جامعه مدرن

ناشر

شهرآب،آینده سازان

مولف

اعظم رضایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

مجموعه مقالات جامعه شناختی درباره جرم،مجرم و مجازات در ایران
مجموعه مقالات جامعه شناختی درباره جرم،مجرم و مجازات در ایران

ناشر: علم

مولف: عباس عبدی،سمیرا کلهر

مجموعه مقالات جامعه شناختی درباره جرم،مجرم و مجازات در ایران

ناشر

علم

مولف

عباس عبدی،سمیرا کلهر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

42500ریال

جامعه شناسی تالکت پارسنز
جامعه شناسی تالکت پارسنز

ناشر: علم

مولف: عباس محمدی اصل

جامعه شناسی تالکت پارسنز

ناشر

علم

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

22500ریال

مبانی مددکاری اجتماعی
مبانی مددکاری اجتماعی

ناشر: علم

مولف: عزت الله سام آرام،فاطمه یزدانپور

مبانی مددکاری اجتماعی

ناشر

علم

مولف

عزت الله سام آرام،فاطمه یزدانپور

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

215000ریال

آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است؟ (یک مناظره)
آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است؟ (یک مناظره)

ناشر: تمدن علمی

مولف: استیون پینکر و دیگران

مترجم: محمدرضا مردانیان

آیا روزهای خوشی در انتظار بشر است؟ (یک مناظره)

ناشر

تمدن علمی

مولف

استیون پینکر و دیگران

مترجم

محمدرضا مردانیان

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال

جامعه خطر به سوی مدرنیته ای نوین
جامعه خطر به سوی مدرنیته ای نوین

ناشر: ثالث

مولف: اولریش بک

مترجم: رضا فاضل،مهدی فرهمندنژاد

جامعه خطر به سوی مدرنیته ای نوین

ناشر

ثالث

مولف

اولریش بک

مترجم

رضا فاضل،مهدی فرهمندنژاد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

طبقه متوسط و فرهنگ (مطالعه سرمایه و سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی)
طبقه متوسط و فرهنگ (مطالعه سرمایه و سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی)

ناشر: آریابان

مولف: عطالله مقدم فر

طبقه متوسط و فرهنگ (مطالعه سرمایه و سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی)

ناشر

آریابان

مولف

عطالله مقدم فر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

آسیب شناسی اجتماعی (کودکان خیابانی،دختران فراری،زنان روسپی)
آسیب شناسی اجتماعی (کودکان خیابانی،دختران فراری،زنان روسپی)

ناشر: علم

مولف: محمدحسین فرجاد

آسیب شناسی اجتماعی (کودکان خیابانی،دختران فراری،زنان روسپی)

ناشر

علم

مولف

محمدحسین فرجاد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

مسائل اجتماعی آموزش و پرورش
مسائل اجتماعی آموزش و پرورش

ناشر: علم

مولف: عباس محمدی اصل

مسائل اجتماعی آموزش و پرورش

ناشر

علم

مولف

عباس محمدی اصل

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

29500ریال

ارزیابی انتقادی نظریه های تغییر اجتماعی
ارزیابی انتقادی نظریه های تغییر اجتماعی

ناشر: علم

مولف: ریمون بودن

مترجم: غلامرضا جمشیدیها

ارزیابی انتقادی نظریه های تغییر اجتماعی

ناشر

علم

مولف

ریمون بودن

مترجم

غلامرضا جمشیدیها

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

85000ریال

جامعه شناسی علم مناقشه برانگیز در ایران
جامعه شناسی علم مناقشه برانگیز در ایران

ناشر: علم

مولف: تقی آزادارمکی

جامعه شناسی علم مناقشه برانگیز در ایران

ناشر

علم

مولف

تقی آزادارمکی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

77500ریال

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق
کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

ناشر: بهمن برنا

مولف: مهرداد نوابخش

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

ناشر

بهمن برنا

مولف

مهرداد نوابخش

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال