مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : فلسفه و منطق
در حال بارگذاری
ارابه ی خدایان؟
ارابه ی خدایان؟

کد: 86970

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چلچله

مولف: اریک فون دانیکن

مترجم: اسماعیل قهرمانی پور

ارابه ی خدایان؟

ناشر

چلچله

مولف

اریک فون دانیکن

مترجم

اسماعیل قهرمانی پور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

پاره های انسان شناسی آنارشیستی
پاره های انسان شناسی آنارشیستی

کد: 87145

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: خرد سرخ

مولف: دیوید گریبر

مترجم: رضا اسکندری و دیگران

پاره های انسان شناسی آنارشیستی

ناشر

خرد سرخ

مولف

دیوید گریبر

مترجم

رضا اسکندری و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

طلای خدایان
طلای خدایان

کد: 86969

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چلچله

مولف: اریک فون دانیکن

مترجم: بهزاد رحمتی

طلای خدایان
700000ریال

طلای خدایان

ناشر

چلچله

مولف

اریک فون دانیکن

مترجم

بهزاد رحمتی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

نظریه ای برای همه چیز (آغاز و فرجام جهان هستی)،(دانش و فن برای همه 8)
نظریه ای برای همه چیز (آغاز و فرجام جهان هستی)،(دانش و فن برای همه 8)

کد: 87082

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: جهان کتاب

مولف: استیون هاوکینگ

مترجم: محمدرضا غفاری

نظریه ای برای همه چیز (آغاز و فرجام جهان هستی)،(دانش و فن برای همه 8)

ناشر

جهان کتاب

مولف

استیون هاوکینگ

مترجم

محمدرضا غفاری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟ (نظریه ای جدید درباره سکولاریزاسیون)
چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟ (نظریه ای جدید درباره سکولاریزاسیون)

کد: 87003

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: مری ایبرشتات

مترجم: محمد معماریان

چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟ (نظریه ای جدید درباره سکولاریزاسیون)

ناشر

ترجمان

مولف

مری ایبرشتات

مترجم

محمد معماریان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

540000ریال

سوسیالیسم و فردگرایی
سوسیالیسم و فردگرایی

کد: 86937

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چشمه

مولف: اسکار وایلد

مترجم: باوند بهپور

سوسیالیسم و فردگرایی

ناشر

چشمه

مولف

اسکار وایلد

مترجم

باوند بهپور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

راهنمای خواندن (نظریه ای در باب عدالت:رالز)
راهنمای خواندن (نظریه ای در باب عدالت:رالز)

کد: 86925

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: فرانک لاوت

مترجم: محمد ملاعباسی

راهنمای خواندن (نظریه ای در باب عدالت:رالز)

ناشر

ترجمان

مولف

فرانک لاوت

مترجم

محمد ملاعباسی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

راهنمای خواندن (عناصر فلسفه حق:هگل)
راهنمای خواندن (عناصر فلسفه حق:هگل)

کد: 86929

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: دیوید رز

مترجم: احمد موسوی خوئینی

راهنمای خواندن (عناصر فلسفه حق:هگل)

ناشر

ترجمان

مولف

دیوید رز

مترجم

احمد موسوی خوئینی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

تار بافت حیات (درک و دریافت حیات بر پایه دانش نوین)
تار بافت حیات (درک و دریافت حیات بر پایه دانش نوین)

کد: 86919

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: بهجت،شما

مولف: فریتجوف کاپرا

مترجم: بیژن دوستی

تار بافت حیات (درک و دریافت حیات بر پایه دانش نوین)

ناشر

بهجت،شما

مولف

فریتجوف کاپرا

مترجم

بیژن دوستی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

650000ریال

مدرنیته و دیگری آن (مواجهه ای انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به مثابه پروژه ای ناتمام)
مدرنیته و دیگری آن (مواجهه ای انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به مثابه پروژه ای ناتمام)

کد: 86923

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: آگه

مولف: حسین مصباحیان

مدرنیته و دیگری آن (مواجهه ای انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به مثابه پروژه ای ناتمام)

ناشر

آگه

مولف

حسین مصباحیان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

620000ریال

ملاحظاتی درباره ی مارکسیسم غربی (مطالعات فلسفی)
ملاحظاتی درباره ی مارکسیسم غربی (مطالعات فلسفی)

کد: 86798

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: چشمه

مولف: پری اندرسون

مترجم: علیرضا خزائی

ملاحظاتی درباره ی مارکسیسم غربی (مطالعات فلسفی)

ناشر

چشمه

مولف

پری اندرسون

مترجم

علیرضا خزائی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

آوازهایی از طبقه دوم روی اندرسون؛تاملی بر هستی انسانی
آوازهایی از طبقه دوم روی اندرسون؛تاملی بر هستی انسانی

کد: 86657

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: روزنه

مولف: اورسولا لیندکویست

مترجم: آرش حسن پور،شادمان رفیعی

آوازهایی از طبقه دوم روی اندرسون؛تاملی بر هستی انسانی

ناشر

روزنه

مولف

اورسولا لیندکویست

مترجم

آرش حسن پور،شادمان رفیعی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

آهنگ زمان (خرد و حکمت زندگی 4)
آهنگ زمان (خرد و حکمت زندگی 4)

کد: 86612

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: گمان

مولف: کارلو روولی

مترجم: محمدابراهیم محجوب

آهنگ زمان (خرد و حکمت زندگی 4)

ناشر

گمان

مولف

کارلو روولی

مترجم

محمدابراهیم محجوب

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

300000ریال

آنچه باید پیش از آموختن فلسفه بدانیم (در تقدیم فلسفه و منطق به سایر علوم)
آنچه باید پیش از آموختن فلسفه بدانیم (در تقدیم فلسفه و منطق به سایر علوم)

کد: 86580

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: فلات

مولف: ابونصر فارابی

مترجم: حمیدرضا میررکنی بنادکی

آنچه باید پیش از آموختن فلسفه بدانیم (در تقدیم فلسفه و منطق به سایر علوم)

ناشر

فلات

مولف

ابونصر فارابی

مترجم

حمیدرضا میررکنی بنادکی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

تاملی فلسفی در باب سرمایه داری
تاملی فلسفی در باب سرمایه داری

کد: 85945

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: محمود خاتمی

تاملی فلسفی در باب سرمایه داری

ناشر

علم

مولف

محمود خاتمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

1750000ریال

کی یر کگور
کی یر کگور

کد: 86530

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ثالث

مولف: شلی اوهارا

مترجم: نادیا بدری زاده

کی یر کگور
215000ریال

کی یر کگور

ناشر

ثالث

مولف

شلی اوهارا

مترجم

نادیا بدری زاده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

215000ریال

درآمدی بر متافلسفه
درآمدی بر متافلسفه

کد: 86410

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: سورن اورگارد و دیگران

مترجم: مهدی رعنائی

درآمدی بر متافلسفه

ناشر

ترجمان

مولف

سورن اورگارد و دیگران

مترجم

مهدی رعنائی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

330000ریال

فلسفه در سرزمین نبوت (فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز)
فلسفه در سرزمین نبوت (فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز)

کد: 86413

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: حسین نصر

مترجم: بیت الله ندرلو

فلسفه در سرزمین نبوت (فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز)

ناشر

ترجمان

مولف

حسین نصر

مترجم

بیت الله ندرلو

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

حقوق بشر و امپراتوری (فلسفه سیاسی جهان وطن گرایی)
حقوق بشر و امپراتوری (فلسفه سیاسی جهان وطن گرایی)

کد: 86417

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: کوستاس دوزیناس

مترجم: علی صابری تولایی

حقوق بشر و امپراتوری (فلسفه سیاسی جهان وطن گرایی)

ناشر

ترجمان

مولف

کوستاس دوزیناس

مترجم

علی صابری تولایی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

410000ریال

فلسفه علم شناختی
فلسفه علم شناختی

کد: 86416

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: مارک جی.کین

مترجم: مصطفی تقوی

فلسفه علم شناختی

ناشر

ترجمان

مولف

مارک جی.کین

مترجم

مصطفی تقوی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

270000ریال

گفت و گوهایی درباره خشونت (مصاحبه های برد اونز با متفکران معاصر)
گفت و گوهایی درباره خشونت (مصاحبه های برد اونز با متفکران معاصر)

کد: 86407

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: ریچارد برنستین و دیگران

مترجم: مینا قاجارگر و دیگران

گفت و گوهایی درباره خشونت (مصاحبه های برد اونز با متفکران معاصر)

ناشر

ترجمان

مولف

ریچارد برنستین و دیگران

مترجم

مینا قاجارگر و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

فلسفه تحلیلی چیست؟
فلسفه تحلیلی چیست؟

کد: 86402

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: ترجمان

مولف: هانس یوهان گلوک

مترجم: یاسر خوشنویس

فلسفه تحلیلی چیست؟

ناشر

ترجمان

مولف

هانس یوهان گلوک

مترجم

یاسر خوشنویس

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

مقدمه ای بر مطالعات دینی (دانش دین شناسی)
مقدمه ای بر مطالعات دینی (دانش دین شناسی)

کد: 86275

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: تمدن علمی

مولف: جواد فیروزی

مقدمه ای بر مطالعات دینی (دانش دین شناسی)

ناشر

تمدن علمی

مولف

جواد فیروزی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

425000ریال

هوسرل
هوسرل

کد: 86181

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: نگاه

مولف: ویکتور ویلاردمایول

مترجم: سینا رویایی

هوسرل
250000ریال

هوسرل

ناشر

نگاه

مولف

ویکتور ویلاردمایول

مترجم

سینا رویایی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

تناهی استعلایی (پژوهشی درباره هستی شناسی بنیادین هایدگر)
تناهی استعلایی (پژوهشی درباره هستی شناسی بنیادین هایدگر)

کد: 86206

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: هرمس

مولف: احمد رجبی

تناهی استعلایی (پژوهشی درباره هستی شناسی بنیادین هایدگر)

ناشر

هرمس

مولف

احمد رجبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

مشاوره ی فلسفی (نظر و عمل)
مشاوره ی فلسفی (نظر و عمل)

کد: 86066

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: فراروان

مولف: پیتر بی.راب

مترجم: علی علوی نیا

مشاوره ی فلسفی (نظر و عمل)

ناشر

فراروان

مولف

پیتر بی.راب

مترجم

علی علوی نیا

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

650000ریال

فلسفه دیزاین
فلسفه دیزاین

کد: 85936

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: مشکی

مولف: گلن پارسونز

مترجم: افشین خاکباز

فلسفه دیزاین
580000ریال

فلسفه دیزاین

ناشر

مشکی

مولف

گلن پارسونز

مترجم

افشین خاکباز

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

تجربه دینی و چرخش هرمنوتیکی (بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون)
تجربه دینی و چرخش هرمنوتیکی (بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون)

کد: 85941

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: هرمس

مولف: ویلیام آلستون

مترجم: بابک عباسی

تجربه دینی و چرخش هرمنوتیکی (بررسی و نقد آرای ویلیام آلستون)

ناشر

هرمس

مولف

ویلیام آلستون

مترجم

بابک عباسی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

ایده آموزش عالی
ایده آموزش عالی

کد: 85819

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اندیشه احسان

مولف: رونالد بارنت

مترجم: مجید محمدی فومنی و دیگران

ایده آموزش عالی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

رونالد بارنت

مترجم

مجید محمدی فومنی و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

670000ریال

جامعه شناسی موسیقی
جامعه شناسی موسیقی

کد: 85809

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اندیشه احسان

مولف: آلفونز سیلبرمن

مترجم: روح الله قاسمی

جامعه شناسی موسیقی

ناشر

اندیشه احسان

مولف

آلفونز سیلبرمن

مترجم

روح الله قاسمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

410000ریال

دین و معنای زندگی (بررسی و تحلیل نقش دین در معنابخشی به زندگی)
دین و معنای زندگی (بررسی و تحلیل نقش دین در معنابخشی به زندگی)

کد: 85810

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: اندیشه احسان

مولف: مریم سلگی

مترجم: نفیسه امیری

دین و معنای زندگی (بررسی و تحلیل نقش دین در معنابخشی به زندگی)

ناشر

اندیشه احسان

مولف

مریم سلگی

مترجم

نفیسه امیری

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

510000ریال

کانت و مساله آزادی
کانت و مساله آزادی

کد: 85667

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: علم

مولف: محمود خاتمی

کانت و مساله آزادی

ناشر

علم

مولف

محمود خاتمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال