مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : مجموعه داستان ایرانی
در حال بارگذاری
می خواهد چشمانش باز باشند (داستان ما،مجموعه داستان 1)
می خواهد چشمانش باز باشند (داستان ما،مجموعه داستان 1)

کد: 99515

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: تیمور آقامحمدی و دیگران

می خواهد چشمانش باز باشند (داستان ما،مجموعه داستان 1)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

تیمور آقامحمدی و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

25000ریال

ویلای کاکایی ها (داستان ما،مجموعه داستان 15)
ویلای کاکایی ها (داستان ما،مجموعه داستان 15)

کد: 99516

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: مصطفی مردانی و دیگران

ویلای کاکایی ها (داستان ما،مجموعه داستان 15)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

مصطفی مردانی و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

موج فرشته (داستان ما)
موج فرشته (داستان ما)

کد: 99513

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: عل اصغر عزتی پاک

موج فرشته (داستان ما)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

عل اصغر عزتی پاک

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

50000ریال

دستهایش خونی چشمهایش گریان (داستان ما،مجموعه داستان 2)
دستهایش خونی چشمهایش گریان (داستان ما،مجموعه داستان 2)

کد: 99493

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: ابراهیم اکبری دیزگاه

دستهایش خونی چشمهایش گریان (داستان ما،مجموعه داستان 2)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

ابراهیم اکبری دیزگاه

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

ریختن نور روی شاخه های پایین (داستان ما،رمان ایرانی19)
ریختن نور روی شاخه های پایین (داستان ما،رمان ایرانی19)

کد: 99501

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: اکبر میرجعفری

ریختن نور روی شاخه های پایین (داستان ما،رمان ایرانی19)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

اکبر میرجعفری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

مادربزرگ پیام مرده (داستان ما،مجموعه داستان 8)
مادربزرگ پیام مرده (داستان ما،مجموعه داستان 8)

کد: 99504

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: تیمور آقامحمدی

مادربزرگ پیام مرده (داستان ما،مجموعه داستان 8)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

تیمور آقامحمدی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

قوش (داستان ما)
قوش (داستان ما)

کد: 99509

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: ساسان ناطق

قوش (داستان ما)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

ساسان ناطق

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

کاکاپو (داستان ما،مجموعه داستان11)
کاکاپو (داستان ما،مجموعه داستان11)

کد: 99480

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: مجتبی فدایی

کاکاپو (داستان ما،مجموعه داستان11)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

مجتبی فدایی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

قرار مهنا (داستان ما،رمان ایران29)
قرار مهنا (داستان ما،رمان ایران29)

کد: 99511

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: مهدی کفاش

قرار مهنا (داستان ما،رمان ایران29)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

مهدی کفاش

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

60000ریال

خط مرزی
خط مرزی

کد: 99484

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: حسین موسوی نیا

خط مرزی
110000ریال

خط مرزی

ناشر

شهرستان ادب

مولف

حسین موسوی نیا

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

رقص در باران
رقص در باران

کد: 99135

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: روزنه

مولف: حسین رسول زاده

رقص در باران
295000ریال

رقص در باران

ناشر

روزنه

مولف

حسین رسول زاده

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

جیبی

قیمت

295000ریال

فاطو و پری دریایی (داستان ما،گزیده داستان25)
فاطو و پری دریایی (داستان ما،گزیده داستان25)

کد: 99083

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: امین فقیری

فاطو و پری دریایی (داستان ما،گزیده داستان25)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

امین فقیری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

620000ریال

رنگ به رنگ (ده داستان کوتاه)
رنگ به رنگ (ده داستان کوتاه)

کد: 99090

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: دنیای نو

مولف: شادی نوربخش

رنگ به رنگ (ده داستان کوتاه)

ناشر

دنیای نو

مولف

شادی نوربخش

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

جشن باغ صدری (داستان ما،داستان 9)
جشن باغ صدری (داستان ما،داستان 9)

کد: 99035

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: عذرا موسوی

جشن باغ صدری (داستان ما،داستان 9)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

عذرا موسوی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

80000ریال

به نقش گلیم (داستان ما28)
به نقش گلیم (داستان ما28)

کد: 99065

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: محمد محمودی نورآبادی

به نقش گلیم (داستان ما28)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

محمد محمودی نورآبادی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

قطاری از کلمات (داستان ما،داستان31)
قطاری از کلمات (داستان ما،داستان31)

کد: 98976

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: احمد اکبرپور

قطاری از کلمات (داستان ما،داستان31)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

احمد اکبرپور

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

یک تکه ابر (6 قصه زمانه)
یک تکه ابر (6 قصه زمانه)

کد: 98991

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: مجید قیصری و دیگران

یک تکه ابر (6 قصه زمانه)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

مجید قیصری و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

آختامار
آختامار

کد: 99010

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: هما جاسمی

آختامار
250000ریال

آختامار

ناشر

نگاه

مولف

هما جاسمی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قلتشن دیوان
قلتشن دیوان

کد: 99012

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: علم

مولف: محمدعلی جمالزلده

قلتشن دیوان
520000ریال

قلتشن دیوان

ناشر

علم

مولف

محمدعلی جمالزلده

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

نعلین های آلبالویی (داستان ما19)
نعلین های آلبالویی (داستان ما19)

کد: 98972

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: شهرستان ادب

مولف: مهدی نورمحمدزاده

نعلین های آلبالویی (داستان ما19)

ناشر

شهرستان ادب

مولف

مهدی نورمحمدزاده

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

افسانه های ایرانی 8 (افسانه های طنز)
افسانه های ایرانی 8 (افسانه های طنز)

کد: 98960

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: هیرمند

مولف: محمد قاسم زاده

افسانه های ایرانی 8 (افسانه های طنز)

ناشر

هیرمند

مولف

محمد قاسم زاده

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال

کانال مهتاب
کانال مهتاب

کد: 98884

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جمال

مولف: اکبر صحرایی

کانال مهتاب
280000ریال

کانال مهتاب

ناشر

جمال

مولف

اکبر صحرایی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

ژانوار (کتاب بابل48)
ژانوار (کتاب بابل48)

کد: 98839

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: تیسا

مولف: وحید وحدت

ژانوار (کتاب بابل48)

ناشر

تیسا

مولف

وحید وحدت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

289000ریال

سوپ سیاه (دنیای ما)
سوپ سیاه (دنیای ما)

کد: 98826

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: کتاب کوچه

مولف: مرجان بصیری

سوپ سیاه (دنیای ما)

ناشر

کتاب کوچه

مولف

مرجان بصیری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

دیوار
دیوار

کد: 2306

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: ژان پل سارتر و دیگران

مترجم: صادق هدایت

دیوار
200000ریال

دیوار

ناشر

نگاه

مولف

ژان پل سارتر و دیگران

مترجم

صادق هدایت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

پناه بر رویا
پناه بر رویا

کد: 98759

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نیستان

مولف: سما اسکندری و دیگران

پناه بر رویا
120000ریال

پناه بر رویا

ناشر

نیستان

مولف

سما اسکندری و دیگران

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

جیبی

قیمت

120000ریال

سرمه ی خفا (راوی 4)
سرمه ی خفا (راوی 4)

کد: 98764

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: بان

مولف: مازیار اخوت

سرمه ی خفا (راوی 4)

ناشر

بان

مولف

مازیار اخوت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

پالتوئی

قیمت

280000ریال

ضیافت به صرف گلوله (دنیای ما)
ضیافت به صرف گلوله (دنیای ما)

کد: 98821

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: کتاب کوچه

مولف: مجید قیصری

ضیافت به صرف گلوله (دنیای ما)

ناشر

کتاب کوچه

مولف

مجید قیصری

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

سگ ولگرد
سگ ولگرد

کد: 1113

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: صادق هدایت

سگ ولگرد
225000ریال

سگ ولگرد

ناشر

نگاه

مولف

صادق هدایت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

225000ریال

روزی تو خواهی آمد (نامه هایی از پراگ)،(جستارها 7)
روزی تو خواهی آمد (نامه هایی از پراگ)،(جستارها 7)

کد: 98824

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: جهان کتاب

مولف: پرویز دوائی

روزی تو خواهی آمد (نامه هایی از پراگ)،(جستارها 7)

ناشر

جهان کتاب

مولف

پرویز دوائی

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

اصفهان نصف جهان
اصفهان نصف جهان

کد: 1116

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: صادق هدایت

اصفهان نصف جهان

ناشر

نگاه

مولف

صادق هدایت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

زنده به گور
زنده به گور

کد: 1566

گروه بندی: مجموعه داستان ایرانی

ناشر: نگاه

مولف: صادق هدایت

زنده به گور
150000ریال

زنده به گور

ناشر

نگاه

مولف

صادق هدایت

گروه بندی

مجموعه داستان ایرانی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال