مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : فرزانه کریمی
در حال بارگذاری
رمان های سه گانه پی پی جوراب بلند (رمان های کلاسیک12)
رمان های سه گانه پی پی جوراب بلند (رمان های کلاسیک12)

کد: 105596

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: آسترید لیندگرن

مترجم: فرزانه کریمی

رمان های سه گانه پی پی جوراب بلند (رمان های کلاسیک12)

ناشر

قدیانی

مولف

آسترید لیندگرن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

قصه بخوان و برچسب بچسبان (کتاب کار کانی کوچولو 3)
قصه بخوان و برچسب بچسبان (کتاب کار کانی کوچولو 3)

کد: 104567

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: لاریسا اشپیر

مترجم: فرزانه کریمی

قصه بخوان و برچسب بچسبان (کتاب کار کانی کوچولو 3)

ناشر

قدیانی

مولف

لاریسا اشپیر

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

مدرسه را رنگ و وارنگ شروع کن (کتاب کار کانی کوچولو 7)
مدرسه را رنگ و وارنگ شروع کن (کتاب کار کانی کوچولو 7)

کد: 104574

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

مدرسه را رنگ و وارنگ شروع کن (کتاب کار کانی کوچولو 7)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

آموزش ریاضی با برچسب های بامزه (کتاب کار کانی کوچولو11)
آموزش ریاضی با برچسب های بامزه (کتاب کار کانی کوچولو11)

کد: 104575

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

آموزش ریاضی با برچسب های بامزه (کتاب کار کانی کوچولو11)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

محاسبه ی ریاضی از 1تا100 (کتاب کار کانی کوچولو13)
محاسبه ی ریاضی از 1تا100 (کتاب کار کانی کوچولو13)

کد: 104429

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

محاسبه ی ریاضی از 1تا100 (کتاب کار کانی کوچولو13)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

با نقاشی و بازی آماده ی خواب شو (کتاب کار کانی کوچولو 6)
با نقاشی و بازی آماده ی خواب شو (کتاب کار کانی کوچولو 6)

کد: 104423

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

با نقاشی و بازی آماده ی خواب شو (کتاب کار کانی کوچولو 6)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

نقاشی ها را رنگ کن (کتاب کار کانی کوچولو 8)
نقاشی ها را رنگ کن (کتاب کار کانی کوچولو 8)

کد: 104425

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مترجم: فرزانه کریمی

نقاشی ها را رنگ کن (کتاب کار کانی کوچولو 8)

ناشر

قدیانی

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

دست ورزی را شروع کن (کتاب کار کانی کوچولو 1)
دست ورزی را شروع کن (کتاب کار کانی کوچولو 1)

کد: 104419

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

دست ورزی را شروع کن (کتاب کار کانی کوچولو 1)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

رنگ ها و ترکیب رنگ ها را بشناس (کتاب کار کانی کوچولو 9)
رنگ ها و ترکیب رنگ ها را بشناس (کتاب کار کانی کوچولو 9)

کد: 104426

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

رنگ ها و ترکیب رنگ ها را بشناس (کتاب کار کانی کوچولو 9)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

دست ورزی را تمرین کن (کتاب کار کانی کوچولو 2)
دست ورزی را تمرین کن (کتاب کار کانی کوچولو 2)

کد: 104420

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

دست ورزی را تمرین کن (کتاب کار کانی کوچولو 2)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

آموزش و سرگرمی های مسواکی (کتاب کار کانی کوچولو10)
آموزش و سرگرمی های مسواکی (کتاب کار کانی کوچولو10)

کد: 104427

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

آموزش و سرگرمی های مسواکی (کتاب کار کانی کوچولو10)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

با بازی های بامزه یاد بگیر (کتاب کار کانی کوچولو 4)
با بازی های بامزه یاد بگیر (کتاب کار کانی کوچولو 4)

کد: 104421

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

با بازی های بامزه یاد بگیر (کتاب کار کانی کوچولو 4)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

آموزش ریاضی قدم به قدم (کتاب کار کانی کوچولو12)
آموزش ریاضی قدم به قدم (کتاب کار کانی کوچولو12)

کد: 104428

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

آموزش ریاضی قدم به قدم (کتاب کار کانی کوچولو12)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

روزهای بارانی با بازی و معما سرگرم شو (کتاب کار کانی کوچولو 5)
روزهای بارانی با بازی و معما سرگرم شو (کتاب کار کانی کوچولو 5)

کد: 104422

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

روزهای بارانی با بازی و معما سرگرم شو (کتاب کار کانی کوچولو 5)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

بوبو در خانه ی مادربزرگ (بوردبوک)،(گلاسه)
بوبو در خانه ی مادربزرگ (بوردبوک)،(گلاسه)

کد: 103145

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مارکوس اوستروالدر

مترجم: فرزانه کریمی

بوبو در خانه ی مادربزرگ (بوردبوک)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مارکوس اوستروالدر

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

400000ریال

بوبو در زمین بازی (بوردبوک)،(گلاسه)
بوبو در زمین بازی (بوردبوک)،(گلاسه)

کد: 103135

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مارکوس اوستروالدر

مترجم: فرزانه کریمی

بوبو در زمین بازی (بوردبوک)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مارکوس اوستروالدر

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

400000ریال

بوبو در فروشگاه (بوردبوک)،(گلاسه)
بوبو در فروشگاه (بوردبوک)،(گلاسه)

کد: 103139

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مارکوس اوستروالدر

مترجم: فرزانه کریمی

بوبو در فروشگاه (بوردبوک)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مارکوس اوستروالدر

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

400000ریال

بوبو در باغ وحش (بوردبوک)،(گلاسه)
بوبو در باغ وحش (بوردبوک)،(گلاسه)

کد: 103142

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مارکوس اوستروالدر

مترجم: فرزانه کریمی

بوبو در باغ وحش (بوردبوک)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مارکوس اوستروالدر

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی

قیمت

400000ریال

مجموعه پی پی جوراب بلند (رمان های سه گانه کلاسیک)،(3جلدی،باقاب)
مجموعه پی پی جوراب بلند (رمان های سه گانه کلاسیک)،(3جلدی،باقاب)

کد: 53420

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: آسترید لیندگرن

مترجم: فرزانه کریمی

مجموعه پی پی جوراب بلند (رمان های سه گانه کلاسیک)،(3جلدی،باقاب)

ناشر

قدیانی

مولف

آسترید لیندگرن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

600000ریال

جانوران (کی بود؟چی بود؟کجا بود؟)،(گلاسه)
جانوران (کی بود؟چی بود؟کجا بود؟)،(گلاسه)

کد: 97685

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: فرمین سولیس

مترجم: فرزانه کریمی

جانوران (کی بود؟چی بود؟کجا بود؟)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فرمین سولیس

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

650000ریال

دایناسورها (کی بود؟چی بود؟کجا بود؟)،(گلاسه)
دایناسورها (کی بود؟چی بود؟کجا بود؟)،(گلاسه)

کد: 97686

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: فرمین سولیس

مترجم: فرزانه کریمی

دایناسورها (کی بود؟چی بود؟کجا بود؟)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فرمین سولیس

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رحلی

قیمت

650000ریال

مجموعه کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)
مجموعه کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)

کد: 97341

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

مجموعه کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

500000ریال

دخترهای عصبانی (برای آنهایی که دوست دارند رفتارشان را بهتر مدیریت کنند)
دخترهای عصبانی (برای آنهایی که دوست دارند رفتارشان را بهتر مدیریت کنند)

کد: 92966

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: له لا لی

مترجم: فرزانه کریمی

دخترهای عصبانی (برای آنهایی که دوست دارند رفتارشان را بهتر مدیریت کنند)

ناشر

قدیانی

مولف

له لا لی

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

خواندن بازی (مدرسه ی فوتبال)
خواندن بازی (مدرسه ی فوتبال)

کد: 88844

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: محراب قلم

مولف: تام پامر

مترجم: فرزانه کریمی

خواندن بازی (مدرسه ی فوتبال)

ناشر

محراب قلم

مولف

تام پامر

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

175000ریال

کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 2 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)
کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 2 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)

کد: 85907

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 2 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 3 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)
کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 3 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)

کد: 85908

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 3 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 4 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)
کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 4 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)

کد: 85909

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 4 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 1 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)
کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 1 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)

کد: 85905

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: هانا زورنسن

مترجم: فرزانه کریمی

کتاب کار پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم 1 (خلاقیت،فعالیت،سرگرمی)

ناشر

قدیانی

مولف

هانا زورنسن

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

آموزش مراحل سفر با هواپیما (گلاسه)
آموزش مراحل سفر با هواپیما (گلاسه)

کد: 49157

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مترجم: فرزانه کریمی

آموزش مراحل سفر با هواپیما (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

50000ریال

حیوانات از همه رنگ 2 (آشنا شویم با حیوانات سبز)،(گلاسه)
حیوانات از همه رنگ 2 (آشنا شویم با حیوانات سبز)،(گلاسه)

کد: 49327

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آندره بو

مترجم: فرزانه کریمی

حیوانات از همه رنگ 2 (آشنا شویم با حیوانات سبز)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آندره بو

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی

قیمت

50000ریال

حیوانات از همه رنگ 9 (آشنا شویم با حیوانات سیاه و سفید)،(گلاسه)
حیوانات از همه رنگ 9 (آشنا شویم با حیوانات سیاه و سفید)،(گلاسه)

کد: 49334

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آندره بو

مترجم: فرزانه کریمی

حیوانات از همه رنگ 9 (آشنا شویم با حیوانات سیاه و سفید)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آندره بو

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی

قیمت

50000ریال

حیوانات از همه رنگ 4 (آشنا شویم با حیوانات خاکستری)،(گلاسه)
حیوانات از همه رنگ 4 (آشنا شویم با حیوانات خاکستری)،(گلاسه)

کد: 49329

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: آندره بو

مترجم: فرزانه کریمی

حیوانات از همه رنگ 4 (آشنا شویم با حیوانات خاکستری)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آندره بو

مترجم

فرزانه کریمی

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی

قیمت

50000ریال