مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : پل استر
در حال بارگذاری
ادبیات امروز،رمان34 (پل استر 11 (تیمبوکتو))
ادبیات امروز،رمان34 (پل استر 11 (تیمبوکتو))

کد: 60718

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: شهرزاد لولاچی

ادبیات امروز،رمان34 (پل استر 11 (تیمبوکتو))

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

شهرزاد لولاچی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

125000ریال

ادبیات امروز،رمان 3 (پل استر 7 (کشور آخرین ها))
ادبیات امروز،رمان 3 (پل استر 7 (کشور آخرین ها))

کد: 60693

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: خجسته کیهان

ادبیات امروز،رمان 3 (پل استر 7 (کشور آخرین ها))

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

خجسته کیهان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

300000ریال

ادبیات امروز،رمان74 (پل استر 5 (سانست پارک))
ادبیات امروز،رمان74 (پل استر 5 (سانست پارک))

کد: 60692

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: مهسا ملک مرزبان

ادبیات امروز،رمان74 (پل استر 5 (سانست پارک))

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

مهسا ملک مرزبان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

350000ریال

ادبیات امروز،رمان71 (ناپیدا)
ادبیات امروز،رمان71 (ناپیدا)

کد: 60346

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: خجسته کیهان

ادبیات امروز،رمان71 (ناپیدا)

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

خجسته کیهان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

جیبی

قیمت

160000ریال

ادبیات امروز،رمان20 (اتاق در بسته)
ادبیات امروز،رمان20 (اتاق در بسته)

کد: 57289

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: شهرزاد لولاچی

ادبیات امروز،رمان20 (اتاق در بسته)

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

شهرزاد لولاچی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

250000ریال

ادبیات امروز،رمان 9 (ارواح)
ادبیات امروز،رمان 9 (ارواح)

کد: 57288

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: خجسته کیهان

ادبیات امروز،رمان 9 (ارواح)

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

خجسته کیهان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

110000ریال

ادبیات امروز،رمان57 (پل استر 8 (مردی در تاریکی))
ادبیات امروز،رمان57 (پل استر 8 (مردی در تاریکی))

کد: 50498

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: خجسته کیهان

ادبیات امروز،رمان57 (پل استر 8 (مردی در تاریکی))

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

خجسته کیهان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

140000ریال

ادبیات امروز،زندگی نامه 4 (کپسول زمان)
ادبیات امروز،زندگی نامه 4 (کپسول زمان)

کد: 47842

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: خجسته کیهان

ادبیات امروز،زندگی نامه 4 (کپسول زمان)

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

خجسته کیهان

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

ادبیات امروز،رمان23 (پل استر 3 (شب پیشگویی))
ادبیات امروز،رمان23 (پل استر 3 (شب پیشگویی))

کد: 47311

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: خجسته کیهان

ادبیات امروز،رمان23 (پل استر 3 (شب پیشگویی))

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

خجسته کیهان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

270000ریال

ادبیات امروز،رمان35 (پل استر 4 (دیوانگی در بروکلین))
ادبیات امروز،رمان35 (پل استر 4 (دیوانگی در بروکلین))

کد: 47312

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: خجسته کیهان

ادبیات امروز،رمان35 (پل استر 4 (دیوانگی در بروکلین))

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

خجسته کیهان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

450000ریال

ادبیات امروز،رمان15 (پل استر 1 (شهر شیشه ای))
ادبیات امروز،رمان15 (پل استر 1 (شهر شیشه ای))

کد: 47303

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: شهرزاد لولاچی

ادبیات امروز،رمان15 (پل استر 1 (شهر شیشه ای))

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

شهرزاد لولاچی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

260000ریال

ادبیات امروز،رمان56 (پل استر 2 (سفر در اتاق تحریر))
ادبیات امروز،رمان56 (پل استر 2 (سفر در اتاق تحریر))

کد: 47304

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: مهسا ملک مرزبان

ادبیات امروز،رمان56 (پل استر 2 (سفر در اتاق تحریر))

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

مهسا ملک مرزبان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

جیبی

قیمت

160000ریال

خاطرات زمستان
خاطرات زمستان

کد: 33922

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: خجسته کیهان

خاطرات زمستان
350000ریال

خاطرات زمستان

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

خجسته کیهان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

ادبیات امروز،رمان57 (مردی در تاریکی)
ادبیات امروز،رمان57 (مردی در تاریکی)

کد: 29470

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: خجسته کیهان

ادبیات امروز،رمان57 (مردی در تاریکی)

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

خجسته کیهان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

ادبیات امروز،رمان52 (بخور و نمیر (شرح شکست های من))
ادبیات امروز،رمان52 (بخور و نمیر (شرح شکست های من))

کد: 22546

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: مهسا ملک مرزبان

ادبیات امروز،رمان52 (بخور و نمیر (شرح شکست های من))

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

مهسا ملک مرزبان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

سفر در اتاق نسخه برداری
سفر در اتاق نسخه برداری

کد: 19342

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: ثالث

مولف: پل استر

مترجم: مهدی غبرائی

سفر در اتاق نسخه برداری

ناشر

ثالث

مولف

پل استر

مترجم

مهدی غبرائی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

110000ریال

ادبیات امروز،رمان56 (سفر در اتاق تحریر)
ادبیات امروز،رمان56 (سفر در اتاق تحریر)

کد: 17048

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: مهسا ملک مرزبان

ادبیات امروز،رمان56 (سفر در اتاق تحریر)

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

مهسا ملک مرزبان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

ادبیات امروز،رمان15 (شهر شیشه ای)
ادبیات امروز،رمان15 (شهر شیشه ای)

کد: 1063

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: شهرزاد لولاچی

ادبیات امروز،رمان15 (شهر شیشه ای)

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

شهرزاد لولاچی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

ادبیات امروز،رمان34 (تیمبوکتو)
ادبیات امروز،رمان34 (تیمبوکتو)

کد: 10639

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: شهرزاد لولاچی

ادبیات امروز،رمان34 (تیمبوکتو)

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

شهرزاد لولاچی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

160000ریال

کتاب اوهام
کتاب اوهام

کد: 11396

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: مروارید

مولف: پل استر

مترجم: امیر احمدی آریان

کتاب اوهام
380000ریال

کتاب اوهام

ناشر

مروارید

مولف

پل استر

مترجم

امیر احمدی آریان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

ادبیات امروز،رمان21 (3 گانه ی نیویورک:شهر شیشه ای،اتاق دربسته،ارواح)
ادبیات امروز،رمان21 (3 گانه ی نیویورک:شهر شیشه ای،اتاق دربسته،ارواح)

کد: 1491

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: شهرزاد لولاچی،خجسته کیهان

ادبیات امروز،رمان21 (3 گانه ی نیویورک:شهر شیشه ای،اتاق دربسته،ارواح)

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

شهرزاد لولاچی،خجسته کیهان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

720000ریال

ادبیات امروز،رمان23 (شب پیشگویی)
ادبیات امروز،رمان23 (شب پیشگویی)

کد: 1271

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افق

مولف: پل استر

مترجم: خجسته کیهان

ادبیات امروز،رمان23 (شب پیشگویی)

ناشر

افق

مولف

پل استر

مترجم

خجسته کیهان

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال