مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : مژگان کلهر
در حال بارگذاری
آملیا بدلیا 6 (به دریا می رود)
آملیا بدلیا 6 (به دریا می رود)

کد: 100305

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 6 (به دریا می رود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

آملیا بدلیا 7 (کارمند می شود)
آملیا بدلیا 7 (کارمند می شود)

کد: 100306

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 7 (کارمند می شود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

آملیا بدلیا 8 (عروسی را نجات می دهد)
آملیا بدلیا 8 (عروسی را نجات می دهد)

کد: 100307

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 8 (عروسی را نجات می دهد)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

آملیا بدلیا 9 (به اردو می رود)
آملیا بدلیا 9 (به اردو می رود)

کد: 100308

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 9 (به اردو می رود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

آملیا بدلیا10 (گنج پیدا می کند)
آملیا بدلیا10 (گنج پیدا می کند)

کد: 100309

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا10 (گنج پیدا می کند)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

آملیا بدلیا 1 (کسب و کار جدید راه می اندازد)
آملیا بدلیا 1 (کسب و کار جدید راه می اندازد)

کد: 91650

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 1 (کسب و کار جدید راه می اندازد)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 2 (به مسافرت می رود)
آملیا بدلیا 2 (به مسافرت می رود)

کد: 91653

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 2 (به مسافرت می رود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

آملیا بدلیا 4 (ورزشکار می شود)
آملیا بدلیا 4 (ورزشکار می شود)

کد: 91658

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 4 (ورزشکار می شود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

آملیا بدلیا 5 (باشگاه درختی می سازد)
آملیا بدلیا 5 (باشگاه درختی می سازد)

کد: 91660

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 5 (باشگاه درختی می سازد)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

قصه های دوست داشتن 5 (روز بد خرس کوچولو)
قصه های دوست داشتن 5 (روز بد خرس کوچولو)

کد: 64730

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: با فرزندان

مولف: هیاوین اورام

مترجم: مژگان کلهر

قصه های دوست داشتن 5 (روز بد خرس کوچولو)

ناشر

با فرزندان

مولف

هیاوین اورام

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

200000ریال

باهوش (رمان نوجوان 168)
باهوش (رمان نوجوان 168)

کد: 60156

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: کیم اسلیتر

مترجم: مژگان کلهر

باهوش (رمان نوجوان 168)

ناشر

افق

مولف

کیم اسلیتر

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

دروغگو و جاسوس (رمان نوجوان172)
دروغگو و جاسوس (رمان نوجوان172)

کد: 49832

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: ربکا استید

مترجم: مژگان کلهر

دروغگو و جاسوس (رمان نوجوان172)

ناشر

افق

مولف

ربکا استید

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

مجموعه دیزی و دردسرهای... (5جلدی)
مجموعه دیزی و دردسرهای... (5جلدی)

کد: 39659

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: کیس گری

مترجم: مژگان کلهر

مجموعه دیزی و دردسرهای... (5جلدی)

ناشر

پیدایش

مولف

کیس گری

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

آقای هنشاو عزیز (رمان هایی که باید خواند)
آقای هنشاو عزیز (رمان هایی که باید خواند)

کد: 39217

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: بورلی کلی یری

مترجم: مژگان کلهر

آقای هنشاو عزیز (رمان هایی که باید خواند)

ناشر

پیدایش

مولف

بورلی کلی یری

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

150000ریال

دیزی 4 (و دردسرهای بچه گربه ها)
دیزی 4 (و دردسرهای بچه گربه ها)

کد: 39225

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: کیس گری

مترجم: مژگان کلهر

دیزی 4 (و دردسرهای بچه گربه ها)

ناشر

پیدایش

مولف

کیس گری

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

دیزی 1 (و دردسرهای زندگی)
دیزی 1 (و دردسرهای زندگی)

کد: 39226

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: کیس گری

مترجم: مژگان کلهر

دیزی 1 (و دردسرهای زندگی)

ناشر

پیدایش

مولف

کیس گری

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

دیزی 3 (و دردسرهای غول بودن)
دیزی 3 (و دردسرهای غول بودن)

کد: 39227

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: کیس گری

مترجم: مژگان کلهر

دیزی 3 (و دردسرهای غول بودن)

ناشر

پیدایش

مولف

کیس گری

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

95000ریال

دیزی 5 (و دردسرهای جشن سال نو)
دیزی 5 (و دردسرهای جشن سال نو)

کد: 39008

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: کیس گری

مترجم: مژگان کلهر

دیزی 5 (و دردسرهای جشن سال نو)

ناشر

پیدایش

مولف

کیس گری

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

دیزی 2 (و دردسرهای باغ وحش)
دیزی 2 (و دردسرهای باغ وحش)

کد: 39009

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: کیس گری

مترجم: مژگان کلهر

دیزی 2 (و دردسرهای باغ وحش)

ناشر

پیدایش

مولف

کیس گری

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

موشی به نام ولف (رمان کودک 3)
موشی به نام ولف (رمان کودک 3)

کد: 39131

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: پیدایش

مولف: دیک کینگ اسمیت

مترجم: مژگان کلهر

موشی به نام ولف (رمان کودک 3)

ناشر

پیدایش

مولف

دیک کینگ اسمیت

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

هالینکا
هالینکا

کد: 38963

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پیدایش

مولف: میریام پرسلر

مترجم: مژگان کلهر

هالینکا
260000ریال

هالینکا

ناشر

پیدایش

مولف

میریام پرسلر

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

پالتوئی

قیمت

260000ریال

جونی بی جونز 6 (جشن تولد جیم بدجنسه)
جونی بی جونز 6 (جشن تولد جیم بدجنسه)

کد: 33629

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق،فرهنگ ها

مولف: باربارا پارک

مترجم: مژگان کلهر

جونی بی جونز 6 (جشن تولد جیم بدجنسه)

ناشر

افق،فرهنگ ها

مولف

باربارا پارک

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

جونی بی جونز 7 (هیولای زیر تخت)
جونی بی جونز 7 (هیولای زیر تخت)

کد: 33630

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق،فرهنگ ها

مولف: باربارا پارک

مترجم: مژگان کلهر

جونی بی جونز 7 (هیولای زیر تخت)

ناشر

افق،فرهنگ ها

مولف

باربارا پارک

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

جونی بی جونز 8 (دزد مدرسه)
جونی بی جونز 8 (دزد مدرسه)

کد: 33631

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق،فرهنگ ها

مولف: باربارا پارک

مترجم: مژگان کلهر

جونی بی جونز 8 (دزد مدرسه)

ناشر

افق،فرهنگ ها

مولف

باربارا پارک

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

جونی بی جونز 9 (مهمانی بالش های قلنبه)
جونی بی جونز 9 (مهمانی بالش های قلنبه)

کد: 33632

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق،فرهنگ ها

مولف: باربارا پارک

مترجم: مژگان کلهر

جونی بی جونز 9 (مهمانی بالش های قلنبه)

ناشر

افق،فرهنگ ها

مولف

باربارا پارک

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

جونی بی جونز10 (مشکل شاخ دار)
جونی بی جونز10 (مشکل شاخ دار)

کد: 33633

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: افق،فرهنگ ها

مولف: باربارا پارک

مترجم: مژگان کلهر

جونی بی جونز10 (مشکل شاخ دار)

ناشر

افق،فرهنگ ها

مولف

باربارا پارک

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان کودک

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

هنری زلزله10 (هنری زلزله و عشق فوتبال)
هنری زلزله10 (هنری زلزله و عشق فوتبال)

کد: 14854

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: فرانچسکا سایمون

مترجم: مژگان کلهر

هنری زلزله10 (هنری زلزله و عشق فوتبال)

ناشر

افق

مولف

فرانچسکا سایمون

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

هنری زلزله 9 (هنری زلزله و ماشین زمان)
هنری زلزله 9 (هنری زلزله و ماشین زمان)

کد: 14852

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: فرانچسکا سایمون

مترجم: مژگان کلهر

هنری زلزله 9 (هنری زلزله و ماشین زمان)

ناشر

افق

مولف

فرانچسکا سایمون

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

هنری زلزله 4 (هنری زلزله و پرستار لولو خورخوره)
هنری زلزله 4 (هنری زلزله و پرستار لولو خورخوره)

کد: 13160

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: فرانچسکا سایمون

مترجم: مژگان کلهر

هنری زلزله 4 (هنری زلزله و پرستار لولو خورخوره)

ناشر

افق

مولف

فرانچسکا سایمون

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

140000ریال

هنری زلزله 5 (هنری زلزله و خانه ی اشباح)
هنری زلزله 5 (هنری زلزله و خانه ی اشباح)

کد: 13161

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: فرانچسکا سایمون

مترجم: مژگان کلهر

هنری زلزله 5 (هنری زلزله و خانه ی اشباح)

ناشر

افق

مولف

فرانچسکا سایمون

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

هنری زلزله 6 (هنری زلزله در جشن تولد)
هنری زلزله 6 (هنری زلزله در جشن تولد)

کد: 13162

گروه بندی: رمان کودک

ناشر: افق

مولف: فرانچسکا سایمون

مترجم: مژگان کلهر

هنری زلزله 6 (هنری زلزله در جشن تولد)

ناشر

افق

مولف

فرانچسکا سایمون

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان کودک

قطع

پالتوئی

قیمت

140000ریال

کفترکش (رمان نوجوان24)
کفترکش (رمان نوجوان24)

کد: 313

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: افق

مولف: جری اسپینلی

مترجم: مژگان کلهر

کفترکش (رمان نوجوان24)

ناشر

افق

مولف

جری اسپینلی

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال