مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : تاریخ ایران
در حال بارگذاری
ایران بزرگ در دوره هخامنشیان (بررسی اوضاع فرهنگی،جغرافیایی و سیاسی هخامنشیان)
ایران بزرگ در دوره هخامنشیان (بررسی اوضاع فرهنگی،جغرافیایی و سیاسی هخامنشیان)

کد: 113109

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

ایران بزرگ در دوره هخامنشیان (بررسی اوضاع فرهنگی،جغرافیایی و سیاسی هخامنشیان)

ناشر

ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

کتابچه تنظیمات حسنه (دولت علیه و ممالک محروسه ایران)
کتابچه تنظیمات حسنه (دولت علیه و ممالک محروسه ایران)

کد: 113016

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: امید فردا

مولف: میرزاحسین خان سپهسالار

کتابچه تنظیمات حسنه (دولت علیه و ممالک محروسه ایران)

ناشر

امید فردا

مولف

میرزاحسین خان سپهسالار

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

ده مرد رشید (ایران در زمان هخامنشیان)،(10جلدی)
ده مرد رشید (ایران در زمان هخامنشیان)،(10جلدی)

کد: 112945

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: باهم

مولف: شاپور آرین نژاد

ده مرد رشید (ایران در زمان هخامنشیان)،(10جلدی)

ناشر

باهم

مولف

شاپور آرین نژاد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

12000000ریال

چغازنبیل (بافت شهری و جنبه های معماری در ایلام باستان)
چغازنبیل (بافت شهری و جنبه های معماری در ایلام باستان)

کد: 112952

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: سخن،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مولف: بهزاد مفیدی نصرآبادی

چغازنبیل (بافت شهری و جنبه های معماری در ایلام باستان)

ناشر

سخن،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مولف

بهزاد مفیدی نصرآبادی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

2350000ریال

حاجعلی رزم آرا (خاطرات،تحصیلات،سپاهی گری،زندگی سیاسی و ترور....)
حاجعلی رزم آرا (خاطرات،تحصیلات،سپاهی گری،زندگی سیاسی و ترور....)

کد: 112932

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: بدرقه جاویدان،جاویدان،برکه جاویدان،گنجینه عطوفت

مولف: مسعود عطوفت شمسی

حاجعلی رزم آرا (خاطرات،تحصیلات،سپاهی گری،زندگی سیاسی و ترور....)

ناشر

بدرقه جاویدان،جاویدان،برکه جاویدان،گنجینه عطوفت

مولف

مسعود عطوفت شمسی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1350000ریال

آینده (سال اول تا سال چهارم)،(4جلدی)
آینده (سال اول تا سال چهارم)،(4جلدی)

کد: 112924

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: سخن،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مولف: محمود افشار

آینده (سال اول تا سال چهارم)،(4جلدی)

ناشر

سخن،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مولف

محمود افشار

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

9300000ریال

تحولات خدمات روانپزشکی در ایران (تلاشی چهار ساله)،(1357-1353))
تحولات خدمات روانپزشکی در ایران (تلاشی چهار ساله)،(1357-1353))

کد: 112597

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: ثالث

مولف: ایرج سیاسی

تحولات خدمات روانپزشکی در ایران (تلاشی چهار ساله)،(1357-1353))

ناشر

ثالث

مولف

ایرج سیاسی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

قصص الخاقانی (تاریخ صفویه از آغاز تا پایان عصر شاه عباس دوم)،(2جلدی)
قصص الخاقانی (تاریخ صفویه از آغاز تا پایان عصر شاه عباس دوم)،(2جلدی)

کد: 112602

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: سروش

مولف: ولی قلی خان شاملو

مترجم: سعید میرمحمدصادق

قصص الخاقانی (تاریخ صفویه از آغاز تا پایان عصر شاه عباس دوم)،(2جلدی)

ناشر

سروش

مولف

ولی قلی خان شاملو

مترجم

سعید میرمحمدصادق

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

4800000ریال

جنبش ها و گرایش های بنیادگرا و نوگرا در خاورمیانه و پاکستان (سیاست و اجتماع)
جنبش ها و گرایش های بنیادگرا و نوگرا در خاورمیانه و پاکستان (سیاست و اجتماع)

کد: 112524

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: روزنه

مولف: احمد موثقی

جنبش ها و گرایش های بنیادگرا و نوگرا در خاورمیانه و پاکستان (سیاست و اجتماع)

ناشر

روزنه

مولف

احمد موثقی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1375000ریال

ایران من 7 (مبانی تفکر در علوم فیزیکی)
ایران من 7 (مبانی تفکر در علوم فیزیکی)

کد: 112497

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: دیبایه

مولف: رضا منصوری

ایران من 7 (مبانی تفکر در علوم فیزیکی)

ناشر

دیبایه

مولف

رضا منصوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

مجموعه ایران من (8جلدی،باقاب)
مجموعه ایران من (8جلدی،باقاب)

کد: 112498

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: دیبایه

مولف: رضا منصوری

مجموعه ایران من (8جلدی،باقاب)

ناشر

دیبایه

مولف

رضا منصوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

7500000ریال

ایران من 5 (سندرم دوره نقل،حاشیه ای بر معماری علم در ایران 1:سرمقاله ها و یادداشت ها)
ایران من 5 (سندرم دوره نقل،حاشیه ای بر معماری علم در ایران 1:سرمقاله ها و یادداشت ها)

کد: 112362

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: دیبایه

مولف: رضا منصوری

ایران من 5 (سندرم دوره نقل،حاشیه ای بر معماری علم در ایران 1:سرمقاله ها و یادداشت ها)

ناشر

دیبایه

مولف

رضا منصوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1200000ریال

ایران من 3 (چهار سال در وزارت عتف)
ایران من 3 (چهار سال در وزارت عتف)

کد: 112360

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: دیبایه

مولف: رضا منصوری

ایران من 3 (چهار سال در وزارت عتف)

ناشر

دیبایه

مولف

رضا منصوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

ایران من 5 (سندرم دوره نقل،حاشیه ای بر معماری علم در ایران 2:مصاحبه ها و مقاله ها)
ایران من 5 (سندرم دوره نقل،حاشیه ای بر معماری علم در ایران 2:مصاحبه ها و مقاله ها)

کد: 112363

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: دیبایه

مولف: رضا منصوری

ایران من 5 (سندرم دوره نقل،حاشیه ای بر معماری علم در ایران 2:مصاحبه ها و مقاله ها)

ناشر

دیبایه

مولف

رضا منصوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1700000ریال

ایران من 1 (ایران 1427)
ایران من 1 (ایران 1427)

کد: 112358

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: دیبایه

مولف: رضا منصوری

ایران من 1 (ایران 1427)

ناشر

دیبایه

مولف

رضا منصوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

720000ریال

ایران من 4 (معماری علم در ایران)
ایران من 4 (معماری علم در ایران)

کد: 112361

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: دیبایه

مولف: رضا منصوری

ایران من 4 (معماری علم در ایران)

ناشر

دیبایه

مولف

رضا منصوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

ایران من 6 (مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه در ایران)
ایران من 6 (مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه در ایران)

کد: 112365

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: دیبایه

مولف: رضا منصوری

ایران من 6 (مبانی علم و طراحی مفهومی دانشگاه در ایران)

ناشر

دیبایه

مولف

رضا منصوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

600000ریال

ایران من 2 (واژه گزینی در ایران و جهان)
ایران من 2 (واژه گزینی در ایران و جهان)

کد: 112359

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: دیبایه

مولف: رضا منصوری

ایران من 2 (واژه گزینی در ایران و جهان)

ناشر

دیبایه

مولف

رضا منصوری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران (گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی)
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران (گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی)

کد: 112343

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: اختران

مولف: حمید شوکت

نگاهی از درون به جنبش چپ ایران (گفتگو با مهدی خانبابا تهرانی)

ناشر

اختران

مولف

حمید شوکت

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1300000ریال

نفت،تمدن صنعتی و معماری در خوزستان ایران
نفت،تمدن صنعتی و معماری در خوزستان ایران

کد: 112326

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتابسرای میردشتی

مولف: سیروس باور

نفت،تمدن صنعتی و معماری در خوزستان ایران

ناشر

کتابسرای میردشتی

مولف

سیروس باور

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

5400000ریال

حاکم نیشابوری و المستدرک علی الصحیحین
حاکم نیشابوری و المستدرک علی الصحیحین

کد: 112084

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علمی و فرهنگی

مولف: علی رضا حیدری نسب

حاکم نیشابوری و المستدرک علی الصحیحین

ناشر

علمی و فرهنگی

مولف

علی رضا حیدری نسب

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

زندگی و احوال ایرانیان
زندگی و احوال ایرانیان

کد: 112015

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: کتاب پنجره

مولف: سمیوئل گراهام ویلسن

مترجم: شهلا طهماسبی

زندگی و احوال ایرانیان

ناشر

کتاب پنجره

مولف

سمیوئل گراهام ویلسن

مترجم

شهلا طهماسبی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

خواندنی های نوباوگان ایران:کتاب کودک و نوجوان در نوشته های عصر قاجار (ایران ما 7)
خواندنی های نوباوگان ایران:کتاب کودک و نوجوان در نوشته های عصر قاجار (ایران ما 7)

کد: 111586

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: جهان کتاب

مولف: علی کاشفی خوانساری

خواندنی های نوباوگان ایران:کتاب کودک و نوجوان در نوشته های عصر قاجار (ایران ما 7)

ناشر

جهان کتاب

مولف

علی کاشفی خوانساری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران (داستان یک خانه،داستان یک سرزمین)
تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران (داستان یک خانه،داستان یک سرزمین)

کد: 111592

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: مقصود فراستخواه

تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران (داستان یک خانه،داستان یک سرزمین)

ناشر

نشر نی

مولف

مقصود فراستخواه

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1600000ریال

تاریخ علم در ایران 3 (از صفویه تا آخر قاجاریه)
تاریخ علم در ایران 3 (از صفویه تا آخر قاجاریه)

کد: 40010

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: مهاجر

مولف: اسفندیار معتمدی

تاریخ علم در ایران 3 (از صفویه تا آخر قاجاریه)

ناشر

مهاجر

مولف

اسفندیار معتمدی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

850000ریال

تاریخ علم در ایران 4 (از دوره ی مشروطیت تا کنون)
تاریخ علم در ایران 4 (از دوره ی مشروطیت تا کنون)

کد: 40011

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: مهاجر

مولف: اسفندیار معتمدی

تاریخ علم در ایران 4 (از دوره ی مشروطیت تا کنون)

ناشر

مهاجر

مولف

اسفندیار معتمدی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

950000ریال

تاریخ علم در ایران 1 (از دوره ی باستان تا آغاز اسلام)
تاریخ علم در ایران 1 (از دوره ی باستان تا آغاز اسلام)

کد: 40008

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: مهاجر

مولف: اسفندیار معتمدی

تاریخ علم در ایران 1 (از دوره ی باستان تا آغاز اسلام)

ناشر

مهاجر

مولف

اسفندیار معتمدی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

750000ریال

استادان استادان چه کردند؟ (تاریخ دارالمعلمین و دانشسرای عالی (از 1297تا1357))
استادان استادان چه کردند؟ (تاریخ دارالمعلمین و دانشسرای عالی (از 1297تا1357))

کد: 111569

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: نشر نی

مولف: مقصود فراستخواه

استادان استادان چه کردند؟ (تاریخ دارالمعلمین و دانشسرای عالی (از 1297تا1357))

ناشر

نشر نی

مولف

مقصود فراستخواه

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

تاریخ صفویه به روایت سنگ نبشته ها
تاریخ صفویه به روایت سنگ نبشته ها

کد: 111375

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: سخن،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مولف: سعید میرمحمدصادق

تاریخ صفویه به روایت سنگ نبشته ها

ناشر

سخن،بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

مولف

سعید میرمحمدصادق

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1050000ریال

بررسی تئوری قیام لله (تبیین نسبت نظر و عمل در چهارچوب اسلام ناب)
بررسی تئوری قیام لله (تبیین نسبت نظر و عمل در چهارچوب اسلام ناب)

کد: 111333

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: سوره مهر

مولف: مهدی کوچک زاده

بررسی تئوری قیام لله (تبیین نسبت نظر و عمل در چهارچوب اسلام ناب)

ناشر

سوره مهر

مولف

مهدی کوچک زاده

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

خاطرات زندان (گزیده ای از ناگفته های زندانیان سیاسی رژیم پهلوی)
خاطرات زندان (گزیده ای از ناگفته های زندانیان سیاسی رژیم پهلوی)

کد: 111319

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: سوره مهر

مولف: سعید غیاثیان

خاطرات زندان (گزیده ای از ناگفته های زندانیان سیاسی رژیم پهلوی)

ناشر

سوره مهر

مولف

سعید غیاثیان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

940000ریال