مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : تاریخ ایران
در حال بارگذاری
آثار ایران باستان (در موزه ی لوور-پاریس)،(گلاسه)
آثار ایران باستان (در موزه ی لوور-پاریس)،(گلاسه)

ناشر: قدیانی

مولف: محمدعلی علوی کیا

آثار ایران باستان (در موزه ی لوور-پاریس)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

محمدعلی علوی کیا

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

450000ریال

آثار ایران باستان (در موزه ی متروپولیتن-نیویورک)،(گلاسه)
آثار ایران باستان (در موزه ی متروپولیتن-نیویورک)،(گلاسه)

ناشر: قدیانی

مولف: محمدعلی علوی کیا

آثار ایران باستان (در موزه ی متروپولیتن-نیویورک)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

محمدعلی علوی کیا

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

450000ریال

آثار ایران باستان (در موزه ی ارمیتاژ-سن پترزبورگ)،(گلاسه)
آثار ایران باستان (در موزه ی ارمیتاژ-سن پترزبورگ)،(گلاسه)

ناشر: قدیانی

مولف: محمدعلی علوی کیا

آثار ایران باستان (در موزه ی ارمیتاژ-سن پترزبورگ)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

محمدعلی علوی کیا

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

450000ریال

آثار ایران باستان (در موزه ی بریتانیا-لندن)،(گلاسه)
آثار ایران باستان (در موزه ی بریتانیا-لندن)،(گلاسه)

ناشر: قدیانی

مولف: محمدعلی علوی کیا

آثار ایران باستان (در موزه ی بریتانیا-لندن)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

محمدعلی علوی کیا

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رحلی

قیمت

450000ریال

از جیحون تا فرات (ایرانشهر و دنیای ساسانی)
از جیحون تا فرات (ایرانشهر و دنیای ساسانی)

ناشر: مروارید

مولف: تورج دریایی،خداداد رضاخانی

مترجم: مریم بیجوند

از جیحون تا فرات (ایرانشهر و دنیای ساسانی)

ناشر

مروارید

مولف

تورج دریایی،خداداد رضاخانی

مترجم

مریم بیجوند

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 5
تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 5

ناشر: سوره مهر

مولف: یحیی آریا بخشایش

تاریخ آغازین فراماسونری در ایران 5

ناشر

سوره مهر

مولف

یحیی آریا بخشایش

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

199000ریال

تاریخ کودکی در ایران (از آغاز عصر ناصری تا پایان دوره رضا شاه)
تاریخ کودکی در ایران (از آغاز عصر ناصری تا پایان دوره رضا شاه)

ناشر: علم

مولف: زهرا حاتمی

تاریخ کودکی در ایران (از آغاز عصر ناصری تا پایان دوره رضا شاه)

ناشر

علم

مولف

زهرا حاتمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

345000ریال

نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی

ناشر: علم

مولف: رسول جعفریان

نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی

ناشر

علم

مولف

رسول جعفریان

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

85000ریال

اردشیر بابکان
اردشیر بابکان

ناشر: مهاجر

مولف: حمیدرضا صفا کیش،علی اکبرپور

اردشیر بابکان
450000ریال

اردشیر بابکان

ناشر

مهاجر

مولف

حمیدرضا صفا کیش،علی اکبرپور

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

دیلم نامه (ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری)
دیلم نامه (ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری)

ناشر: سخن

مولف: عنایت الله مجیدی

دیلم نامه (ترجمه و تحلیل چند متن کهن تاریخی و هنری)

ناشر

سخن

مولف

عنایت الله مجیدی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

مهرداد دوم:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 3)
مهرداد دوم:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 3)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مهرداد دوم:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 3)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)
بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

بلاش:از بلاش تا خسرو انوشیروان (داستانهای شاهان ساسانی 6)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)
اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

اردشیر بابکان:سر سلسله ساسانیان (داستانهای شاهان ساسانی 1)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مجموعه شاهان ساسانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت ساسانیان)،(8جلدی،باقاب)
مجموعه شاهان ساسانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت ساسانیان)،(8جلدی،باقاب)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مجموعه شاهان ساسانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت ساسانیان)،(8جلدی،باقاب)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)
فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

فرهاد سوم:ظهور سورنا سردار بزرگ اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 4)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

هرمزد چهارم:بهرام چوبین تا خسرو پرویز (داستانهای شاهان ساسانی 7)
هرمزد چهارم:بهرام چوبین تا خسرو پرویز (داستانهای شاهان ساسانی 7)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

هرمزد چهارم:بهرام چوبین تا خسرو پرویز (داستانهای شاهان ساسانی 7)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)
شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

شاپور اول:اقتدار ایران و سه شکست روم (داستانهای شاهان ساسانی 2)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانی)،(8جلدی،باقاب)
مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانی)،(8جلدی،باقاب)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مجموعه شاهان اشکانی (تاریخ چهارصد ساله حکومت اشکانی)،(8جلدی،باقاب)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

500000ریال

فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)
فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

فرهاد چهارم:دسیسه ملکه موزا (داستانهای شاهان اشکانی 5)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)
قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

قباد دوم (شیرویه):جانشینان تا یزدگرد سوم (داستانهای شاهان ساسانی 8)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

هرمزد اول:حکومت هفت پادشاه ساسانی (داستانهای شاهان ساسانی 3)
هرمزد اول:حکومت هفت پادشاه ساسانی (داستانهای شاهان ساسانی 3)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

هرمزد اول:حکومت هفت پادشاه ساسانی (داستانهای شاهان ساسانی 3)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)
ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

ارد سوم:حکومت هفت پادشاه اشکانی (داستانهای شاهان اشکانی 6)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)
ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

ارشک اول:سر سلسله اشکانیان (داستانهای شاهان اشکانی 1)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)
شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

شاپور دوم:انتقام پدربزرگ تا بهرام چهارم (داستانهای شاهان ساسانی 4)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)
بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

بلاش اول:آرامش شرق تا فتح ارمنستان (داستانهای شاهان اشکانی 7)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

مهرداد اول:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 2)
مهرداد اول:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 2)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

مهرداد اول:از فتح ارمنستان تا دیوار چین (داستانهای شاهان اشکانی 2)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)
یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

یزدگرد اول:از بهرام گور تا پیروز اول (داستانهای شاهان ساسانی 5)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)
خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)

ناشر: ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف: فرشاد ابریشمی

خسرو:جنگهای متمادی ایران و روم (داستانهای شاهان اشکانی 8)

ناشر

ابریشمی،آواژه ابریشمی

مولف

فرشاد ابریشمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

جیبی

قیمت

60000ریال

تاریخ قشون قاجاریه
تاریخ قشون قاجاریه

ناشر: ماهریس

مولف: داریوش شهبازی

تاریخ قشون قاجاریه

ناشر

ماهریس

مولف

داریوش شهبازی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

تحول و جایگاه طبقه متوسط در ایران معاصر
تحول و جایگاه طبقه متوسط در ایران معاصر

ناشر: آریابان

مولف: عطاءالله مقدم فر

تحول و جایگاه طبقه متوسط در ایران معاصر

ناشر

آریابان

مولف

عطاءالله مقدم فر

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

بمو (خاطرات شناسایی منطقه ی قصر شیرین و ذهاب)
بمو (خاطرات شناسایی منطقه ی قصر شیرین و ذهاب)

ناشر: سوره مهر

مولف: اصغر کاظمی

بمو (خاطرات شناسایی منطقه ی قصر شیرین و ذهاب)

ناشر

سوره مهر

مولف

اصغر کاظمی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

1000000ریال

پژوهشگری به نام صادق هدایت
پژوهشگری به نام صادق هدایت

ناشر: مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف: سیمین دخت گودرزی

پژوهشگری به نام صادق هدایت

ناشر

مانا کتاب،نگارش الکترونیک کتاب

مولف

سیمین دخت گودرزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال