مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : داستان نوجوان
در حال بارگذاری
قصه های عاشورا10 (دیگر کسی نمانده است،امام حسین (ع) و علی بن الحسین)،(گلاسه)
قصه های عاشورا10 (دیگر کسی نمانده است،امام حسین (ع) و علی بن الحسین)،(گلاسه)

کد: 49570

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

قصه های عاشورا10 (دیگر کسی نمانده است،امام حسین (ع) و علی بن الحسین)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از امام رضا (ع) 9 (پیراهن یادگاری)،(گلاسه)
قصه هایی از امام رضا (ع) 9 (پیراهن یادگاری)،(گلاسه)

کد: 49849

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مژگان شیخی

قصه هایی از امام رضا (ع) 9 (پیراهن یادگاری)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از امام رضا (ع) 4 (گنجشک چه می گفت؟)،(گلاسه)
قصه هایی از امام رضا (ع) 4 (گنجشک چه می گفت؟)،(گلاسه)

کد: 49843

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مژگان شیخی

قصه هایی از امام رضا (ع) 4 (گنجشک چه می گفت؟)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

مجموعه هزار سال داستان 9 (کلیات داستانهای بهلول:عاقلی در لباس دیوانه)
مجموعه هزار سال داستان 9 (کلیات داستانهای بهلول:عاقلی در لباس دیوانه)

کد: 80157

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سما

مولف: بهلول بن عمرو

مجموعه هزار سال داستان 9 (کلیات داستانهای بهلول:عاقلی در لباس دیوانه)

ناشر

سما

مولف

بهلول بن عمرو

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

430000ریال

قصه های عاشورایی 7 (تشنه تر از همیشه،اما حسین (ع) و علی اکبر)،(گلاسه)
قصه های عاشورایی 7 (تشنه تر از همیشه،اما حسین (ع) و علی اکبر)،(گلاسه)

کد: 49834

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

قصه های عاشورایی 7 (تشنه تر از همیشه،اما حسین (ع) و علی اکبر)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

زمانی برای دویدن
زمانی برای دویدن

کد: 80133

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: مایکل ویلیامز

مترجم: فاطمه طاهری

زمانی برای دویدن

ناشر

پرتقال

مولف

مایکل ویلیامز

مترجم

فاطمه طاهری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

قصه های عاشورایی 1 (به سوی شهر فراموشی،امام حسین (ع) و مسلم)،(گلاسه)
قصه های عاشورایی 1 (به سوی شهر فراموشی،امام حسین (ع) و مسلم)،(گلاسه)

کد: 49827

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

قصه های عاشورایی 1 (به سوی شهر فراموشی،امام حسین (ع) و مسلم)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از امام رضا (ع)10 (مسافران مدینه)،(گلاسه)
قصه هایی از امام رضا (ع)10 (مسافران مدینه)،(گلاسه)

کد: 49850

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مژگان شیخی

قصه هایی از امام رضا (ع)10 (مسافران مدینه)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از امام رضا (ع) 5 (قرض عبدالله)،(گلاسه)
قصه هایی از امام رضا (ع) 5 (قرض عبدالله)،(گلاسه)

کد: 49845

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مژگان شیخی

قصه هایی از امام رضا (ع) 5 (قرض عبدالله)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه های عاشورایی 8 (بانوی دشت،امام حسین (ع) و زینب)،(گلاسه)
قصه های عاشورایی 8 (بانوی دشت،امام حسین (ع) و زینب)،(گلاسه)

کد: 49835

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

قصه های عاشورایی 8 (بانوی دشت،امام حسین (ع) و زینب)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

مهندس چیکو 1 (چیکو فریتاتا دزدگیر اختراع می کند)
مهندس چیکو 1 (چیکو فریتاتا دزدگیر اختراع می کند)

کد: 80144

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: پیر دومنیکو بکلاریو،الساندرو گتی

مترجم: محیا بیات

مهندس چیکو 1 (چیکو فریتاتا دزدگیر اختراع می کند)

ناشر

هوپا

مولف

پیر دومنیکو بکلاریو،الساندرو گتی

مترجم

محیا بیات

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قصه های عاشورایی 2 (سفر در شب،امام حسین (ع) و حبیب)،(گلاسه)
قصه های عاشورایی 2 (سفر در شب،امام حسین (ع) و حبیب)،(گلاسه)

کد: 49828

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

قصه های عاشورایی 2 (سفر در شب،امام حسین (ع) و حبیب)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه های عاشورایی 6 (قنداق سرخ،امام حسین(ع) و علی اصغر)،(گلاسه)
قصه های عاشورایی 6 (قنداق سرخ،امام حسین(ع) و علی اصغر)،(گلاسه)

کد: 53822

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

قصه های عاشورایی 6 (قنداق سرخ،امام حسین(ع) و علی اصغر)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از امام رضا (ع) 6 (صیاد و آهو)،(گلاسه)
قصه هایی از امام رضا (ع) 6 (صیاد و آهو)،(گلاسه)

کد: 49846

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مژگان شیخی

قصه هایی از امام رضا (ع) 6 (صیاد و آهو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه های عاشورایی 9 (بگذار اینجا بمانم،امام حسین (ع) و ابوالفضل)،(گلاسه)
قصه های عاشورایی 9 (بگذار اینجا بمانم،امام حسین (ع) و ابوالفضل)،(گلاسه)

کد: 49837

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

قصه های عاشورایی 9 (بگذار اینجا بمانم،امام حسین (ع) و ابوالفضل)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

مهندس چیکو 2 (چیکو فریتاتا هواساز اختراع می کند)
مهندس چیکو 2 (چیکو فریتاتا هواساز اختراع می کند)

کد: 80145

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: پیر دومنیکو بکلاریو،الساندرو گتی

مترجم: محیا بیات

مهندس چیکو 2 (چیکو فریتاتا هواساز اختراع می کند)

ناشر

هوپا

مولف

پیر دومنیکو بکلاریو،الساندرو گتی

مترجم

محیا بیات

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قصه های عاشورایی 3 (می خواهم او نباشد،امام حسین (ع) و حر)،(گلاسه)
قصه های عاشورایی 3 (می خواهم او نباشد،امام حسین (ع) و حر)،(گلاسه)

کد: 49829

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

قصه های عاشورایی 3 (می خواهم او نباشد،امام حسین (ع) و حر)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

زک کهکشانی10 (سیاره ی دوقلوها)
زک کهکشانی10 (سیاره ی دوقلوها)

کد: 80130

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی10 (سیاره ی دوقلوها)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قصه هایی از امام رضا (ع) 7 (درخت بادام)،(گلاسه)
قصه هایی از امام رضا (ع) 7 (درخت بادام)،(گلاسه)

کد: 49847

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مژگان شیخی

قصه هایی از امام رضا (ع) 7 (درخت بادام)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از امام رضا (ع) 1 (سیب های گاز زده)،(گلاسه)
قصه هایی از امام رضا (ع) 1 (سیب های گاز زده)،(گلاسه)

کد: 49839

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مژگان شیخی

قصه هایی از امام رضا (ع) 1 (سیب های گاز زده)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

مهندس چیکو 3 (چیکو فریتاتا گرداب تمیز کننده اختراع می کند)
مهندس چیکو 3 (چیکو فریتاتا گرداب تمیز کننده اختراع می کند)

کد: 80146

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: پیر دومنیکو بکلاریو،الساندرو گتی

مترجم: محیا بیات

مهندس چیکو 3 (چیکو فریتاتا گرداب تمیز کننده اختراع می کند)

ناشر

هوپا

مولف

پیر دومنیکو بکلاریو،الساندرو گتی

مترجم

محیا بیات

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

قصه های عاشورایی 4 (چه گفتی،چه شنیدی؟امام حسین (ع) و زهیر)،(گلاسه)
قصه های عاشورایی 4 (چه گفتی،چه شنیدی؟امام حسین (ع) و زهیر)،(گلاسه)

کد: 49831

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

قصه های عاشورایی 4 (چه گفتی،چه شنیدی؟امام حسین (ع) و زهیر)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

زک کهکشانی11 (فاجعه در نمایشگاه علوم)
زک کهکشانی11 (فاجعه در نمایشگاه علوم)

کد: 80131

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی11 (فاجعه در نمایشگاه علوم)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

قصه هایی از امام رضا (ع) 8 (نماز باران)،(گلاسه)
قصه هایی از امام رضا (ع) 8 (نماز باران)،(گلاسه)

کد: 49848

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مژگان شیخی

قصه هایی از امام رضا (ع) 8 (نماز باران)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

قصه هایی از امام رضا (ع) 3 (غریبه ی آشنا)،(گلاسه)
قصه هایی از امام رضا (ع) 3 (غریبه ی آشنا)،(گلاسه)

کد: 49842

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مژگان شیخی

قصه هایی از امام رضا (ع) 3 (غریبه ی آشنا)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مژگان شیخی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

مهندس چیکو 4 (چیکو فریتاتا سگ پران اختراع می کند)
مهندس چیکو 4 (چیکو فریتاتا سگ پران اختراع می کند)

کد: 80147

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: پیر دومنیکو بکلاریو،الساندرو گتی

مترجم: محیا بیات

مهندس چیکو 4 (چیکو فریتاتا سگ پران اختراع می کند)

ناشر

هوپا

مولف

پیر دومنیکو بکلاریو،الساندرو گتی

مترجم

محیا بیات

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

قصه های عاشورایی 5 (فریاد زد عمو جان!امام حسین (ع) و قاسم)،(گلاسه)
قصه های عاشورایی 5 (فریاد زد عمو جان!امام حسین (ع) و قاسم)،(گلاسه)

کد: 49833

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

قصه های عاشورایی 5 (فریاد زد عمو جان!امام حسین (ع) و قاسم)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

30000ریال

اژدهایی یا قلب شکلاتی
اژدهایی یا قلب شکلاتی

کد: 80132

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: استفانی برجس

مترجم: ساره پیمان

اژدهایی یا قلب شکلاتی

ناشر

پرتقال

مولف

استفانی برجس

مترجم

ساره پیمان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

10 قصه ی تصویری از مرزبان نامه (گلاسه)
10 قصه ی تصویری از مرزبان نامه (گلاسه)

کد: 80097

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: فریبا کلهر

10 قصه ی تصویری از مرزبان نامه (گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

فریبا کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رحلی

قیمت

700000ریال

مجموعه خاطرات یک بچه ی چلمن (14جلدی)
مجموعه خاطرات یک بچه ی چلمن (14جلدی)

کد: 80107

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: حوض نقره

مولف: جف کینی

مترجم: سارا اسفندیارپور و دیگران

مجموعه خاطرات یک بچه ی چلمن (14جلدی)

ناشر

حوض نقره

مولف

جف کینی

مترجم

سارا اسفندیارپور و دیگران

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

3720000ریال

مجموعه بردیا و گولاخ ها (3جلدی،باقاب)
مجموعه بردیا و گولاخ ها (3جلدی،باقاب)

کد: 79874

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: افق

مولف: مهدی رجبی

مجموعه بردیا و گولاخ ها (3جلدی،باقاب)

ناشر

افق

مولف

مهدی رجبی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

630000ریال

دنیای اسلپی 3 (من دو قلوی شیطانی اسلپی ام)
دنیای اسلپی 3 (من دو قلوی شیطانی اسلپی ام)

کد: 79879

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ویدا

مولف: آر.ال.استاین

مترجم: آمنه یاری

دنیای اسلپی 3 (من دو قلوی شیطانی اسلپی ام)

ناشر

ویدا

مولف

آر.ال.استاین

مترجم

آمنه یاری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال