مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : فریبا بردبار و دیگران
در حال بارگذاری
چالش هوش 1:آسان (روش های تقویت حافظه)
چالش هوش 1:آسان (روش های تقویت حافظه)

کد: 107736

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: الماس پارسیان

مولف: فیلیپ کارتر و دیگران

مترجم: فریبا بردبار و دیگران

چالش هوش 1:آسان (روش های تقویت حافظه)

ناشر

الماس پارسیان

مولف

فیلیپ کارتر و دیگران

مترجم

فریبا بردبار و دیگران

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

چالش هوش 2:متوسط (روش های تقویت حافظه)
چالش هوش 2:متوسط (روش های تقویت حافظه)

کد: 107737

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: الماس پارسیان

مولف: فیلیپ کارتر و دیگران

مترجم: فریبا بردبار و دیگران

چالش هوش 2:متوسط (روش های تقویت حافظه)

ناشر

الماس پارسیان

مولف

فیلیپ کارتر و دیگران

مترجم

فریبا بردبار و دیگران

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

چالش هوش 3:سخت (روش های تقویت حافظه)
چالش هوش 3:سخت (روش های تقویت حافظه)

کد: 107738

گروه بندی: روانشناسی کودک و نوجوان

ناشر: الماس پارسیان

مولف: فیلیپ کارتر و دیگران

مترجم: فریبا بردبار و دیگران

چالش هوش 3:سخت (روش های تقویت حافظه)

ناشر

الماس پارسیان

مولف

فیلیپ کارتر و دیگران

مترجم

فریبا بردبار و دیگران

گروه بندی

روانشناسی کودک و نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال

چالش هوش 4:خیلی سخت (روش های تقویت حافظه)
چالش هوش 4:خیلی سخت (روش های تقویت حافظه)

کد: 107739

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: الماس پارسیان

مولف: فیلیپ کارتر و دیگران

مترجم: فریبا بردبار و دیگران

چالش هوش 4:خیلی سخت (روش های تقویت حافظه)

ناشر

الماس پارسیان

مولف

فیلیپ کارتر و دیگران

مترجم

فریبا بردبار و دیگران

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

520000ریال