مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : فاطمه باقری
در حال بارگذاری
کاپیتان زیرشلواری 4 (و نقشه ی خطرناک پروفسور شلوارپوپی)
کاپیتان زیرشلواری 4 (و نقشه ی خطرناک پروفسور شلوارپوپی)

کد: 106685

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 4 (و نقشه ی خطرناک پروفسور شلوارپوپی)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

430000ریال

کاپیتان زیرشلواری 5 (و خشم زن شرور)
کاپیتان زیرشلواری 5 (و خشم زن شرور)

کد: 106688

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 5 (و خشم زن شرور)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

کاپیتان زیرشلواری 6 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 1)
کاپیتان زیرشلواری 6 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 1)

کد: 106691

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 6 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 1)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

کاپیتان زیرشلواری 1 (ماجراهای کاپیتان زیرشلواری)
کاپیتان زیرشلواری 1 (ماجراهای کاپیتان زیرشلواری)

کد: 106675

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 1 (ماجراهای کاپیتان زیرشلواری)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

کاپیتان زیرشلواری 7 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 2)
کاپیتان زیرشلواری 7 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 2)

کد: 106693

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 7 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 2)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

کاپیتان زیرشلواری 2 (و حمله ی توالت های سخن گو)
کاپیتان زیرشلواری 2 (و حمله ی توالت های سخن گو)

کد: 106676

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 2 (و حمله ی توالت های سخن گو)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

کاپیتان زیرشلواری 3 (و هجوم خانم های فضایی فوق العاده شیطان صفت کافه تریا)
کاپیتان زیرشلواری 3 (و هجوم خانم های فضایی فوق العاده شیطان صفت کافه تریا)

کد: 106677

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 3 (و هجوم خانم های فضایی فوق العاده شیطان صفت کافه تریا)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال