مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : احمد میدری و دیگران
در حال بارگذاری
در جستجوی سعادت عمومی (بازخوانی انتقادی مشروط سازی قدرت)،(توانمندسازی حکومت و جامعه 1)
در جستجوی سعادت عمومی (بازخوانی انتقادی مشروط سازی قدرت)،(توانمندسازی حکومت و جامعه 1)

کد: 105770

گروه بندی: سیاسی

ناشر: روزنه

مولف: احمد میدری و دیگران

در جستجوی سعادت عمومی (بازخوانی انتقادی مشروط سازی قدرت)،(توانمندسازی حکومت و جامعه 1)

ناشر

روزنه

مولف

احمد میدری و دیگران

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

در جستجوی سعادت عمومی (درآمدی بر توانمندسازی حکومت و جامعه)،(توانمندسازی حکومت و جامعه 2)
در جستجوی سعادت عمومی (درآمدی بر توانمندسازی حکومت و جامعه)،(توانمندسازی حکومت و جامعه 2)

کد: 105771

گروه بندی: سیاسی

ناشر: روزنه

مولف: احمد میدری و دیگران

در جستجوی سعادت عمومی (درآمدی بر توانمندسازی حکومت و جامعه)،(توانمندسازی حکومت و جامعه 2)

ناشر

روزنه

مولف

احمد میدری و دیگران

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال