مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در حال بارگذاری
قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان (کلام و دین پژوهی45)
قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان (کلام و دین پژوهی45)

کد: 107494

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدحسن قدردان قراملکی

قاعده الواحد از دیدگاه متکلمان (کلام و دین پژوهی45)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدحسن قدردان قراملکی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

خدا از من دفاع خواهد کرد (بررسی جریان های منجر به شهادت)
خدا از من دفاع خواهد کرد (بررسی جریان های منجر به شهادت)

کد: 107476

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد هاشم پور یزدان پرست

خدا از من دفاع خواهد کرد (بررسی جریان های منجر به شهادت)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد هاشم پور یزدان پرست

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

جریان های فرهنگی ایران معاصر (1340-1357)، (تاریخ و تمدن48)
جریان های فرهنگی ایران معاصر (1340-1357)، (تاریخ و تمدن48)

کد: 107495

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: رضا بیگدلو

جریان های فرهنگی ایران معاصر (1340-1357)، (تاریخ و تمدن48)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

رضا بیگدلو

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1250000ریال

مبانی اندیشه سیاسی اسلام (سیاست90)
مبانی اندیشه سیاسی اسلام (سیاست90)

کد: 107478

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: عباسعلی عمیدزنجانی

مبانی اندیشه سیاسی اسلام (سیاست90)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

عباسعلی عمیدزنجانی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

حقوق خانواده:چالش ها و راهکار ها (فقه و حقوق54)
حقوق خانواده:چالش ها و راهکار ها (فقه و حقوق54)

کد: 107479

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: فرج الله هدایت نیا

حقوق خانواده:چالش ها و راهکار ها (فقه و حقوق54)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

فرج الله هدایت نیا

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

جریان شناسی چپ در ایران (انقلاب اسلامی-14)
جریان شناسی چپ در ایران (انقلاب اسلامی-14)

کد: 107480

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: حمید احمدی حاجیکلایی

جریان شناسی چپ در ایران (انقلاب اسلامی-14)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

حمید احمدی حاجیکلایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی شیعه (سیاست53)
غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی شیعه (سیاست53)

کد: 107493

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محسن مهاجرنیا

غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی شیعه (سیاست53)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محسن مهاجرنیا

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

سلفی گرایی (عوامل و پیامدهای سیاسی)،(سیاست55)
سلفی گرایی (عوامل و پیامدهای سیاسی)،(سیاست55)

کد: 107473

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد ملک زاده

سلفی گرایی (عوامل و پیامدهای سیاسی)،(سیاست55)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد ملک زاده

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

790000ریال

مدارس کلامی شیعه (کلام و دین پژوهی52)
مدارس کلامی شیعه (کلام و دین پژوهی52)

کد: 107246

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدصفر جبرئیلی

مدارس کلامی شیعه (کلام و دین پژوهی52)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدصفر جبرئیلی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

820000ریال

دانشنامه علوم قرآن 4 (تفسیر؛مبانی و منطق فهم)
دانشنامه علوم قرآن 4 (تفسیر؛مبانی و منطق فهم)

کد: 107247

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: علی اکبر رشاد

دانشنامه علوم قرآن 4 (تفسیر؛مبانی و منطق فهم)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

علی اکبر رشاد

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

عرفان اجتماعی:ماهیت،مبانی و کارکردها (عرفان31)
عرفان اجتماعی:ماهیت،مبانی و کارکردها (عرفان31)

کد: 107138

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدجواد رودگر

عرفان اجتماعی:ماهیت،مبانی و کارکردها (عرفان31)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدجواد رودگر

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

عرفان اجتماعی در نهضت حسینی (عرفان32)
عرفان اجتماعی در نهضت حسینی (عرفان32)

کد: 107139

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدجواد رودگر

عرفان اجتماعی در نهضت حسینی (عرفان32)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدجواد رودگر

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

720000ریال

روحانیت و دولت مدرن (سیاست55)
روحانیت و دولت مدرن (سیاست55)

کد: 106992

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: عبدالوهاب فراتی

روحانیت و دولت مدرن (سیاست55)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

عبدالوهاب فراتی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

درآمدی بر کلام شیعی (کلام و دین پژوهی51)
درآمدی بر کلام شیعی (کلام و دین پژوهی51)

کد: 106988

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد صفر جبرئیلی

درآمدی بر کلام شیعی (کلام و دین پژوهی51)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد صفر جبرئیلی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

790000ریال

علم النفس فلسفی علامه طباطبایی و کاربست آن در علوم انسانی اسلامی (فلسفه54)
علم النفس فلسفی علامه طباطبایی و کاربست آن در علوم انسانی اسلامی (فلسفه54)

کد: 106989

گروه بندی: خودشناسي

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: ابوالحسن غفاری

علم النفس فلسفی علامه طباطبایی و کاربست آن در علوم انسانی اسلامی (فلسفه54)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

ابوالحسن غفاری

گروه بندی

خودشناسي

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

معناشناسی شناختی قرآن (معرفت شناسی14)
معناشناسی شناختی قرآن (معرفت شناسی14)

کد: 106991

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: علیرضا قائمی نیا

معناشناسی شناختی قرآن (معرفت شناسی14)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

علیرضا قائمی نیا

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی (مدیریت 6)
رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی (مدیریت 6)

کد: 106379

گروه بندی: مدیریت

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: علی آقا پیروز

رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی (مدیریت 6)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

علی آقا پیروز

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

اخلاق پژوهش (اخلاق28)
اخلاق پژوهش (اخلاق28)

کد: 106383

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدرضا جباران

اخلاق پژوهش (اخلاق28)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدرضا جباران

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

820000ریال

فلسفه دین و کلام جدید (اولویت های پژوهشی)،(قطب علمی فلسفه دین 6)
فلسفه دین و کلام جدید (اولویت های پژوهشی)،(قطب علمی فلسفه دین 6)

کد: 106387

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: جمعی از محققان

فلسفه دین و کلام جدید (اولویت های پژوهشی)،(قطب علمی فلسفه دین 6)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

جمعی از محققان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

قرآن و علم کلام
قرآن و علم کلام

کد: 106113

گروه بندی: قرآن و ادعیه

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدحسن قدردان قراملکی

قرآن و علم کلام

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدحسن قدردان قراملکی

گروه بندی

قرآن و ادعیه

قطع

رقعی

قیمت

770000ریال

شذرات المعارف (عرفان 6)
شذرات المعارف (عرفان 6)

کد: 105791

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدعلی شاه آبادی

شذرات المعارف (عرفان 6)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدعلی شاه آبادی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

جستارهای فلسفی (فلسفه53)
جستارهای فلسفی (فلسفه53)

کد: 105785

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: مهدی عباس زاده

جستارهای فلسفی (فلسفه53)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

مهدی عباس زاده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

410000ریال

گفتاری در فلسفه فقه (فقه و حقوق66)
گفتاری در فلسفه فقه (فقه و حقوق66)

کد: 105803

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: علی محمدی جورکویه

گفتاری در فلسفه فقه (فقه و حقوق66)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

علی محمدی جورکویه

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

اراده آزاد و ناتعین گرایی (معرفت شناسی36)
اراده آزاد و ناتعین گرایی (معرفت شناسی36)

کد: 105792

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: بهرام علیزاده

اراده آزاد و ناتعین گرایی (معرفت شناسی36)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

بهرام علیزاده

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

580000ریال

مسئله آفرینش (بررسی دیدگاه های الهیاتی فیزیکدانان معاصر و الهیات اسلامی)،(کلام و دین پژوهی48)
مسئله آفرینش (بررسی دیدگاه های الهیاتی فیزیکدانان معاصر و الهیات اسلامی)،(کلام و دین پژوهی48)

کد: 105786

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: قاسم اخوان نیوی

مسئله آفرینش (بررسی دیدگاه های الهیاتی فیزیکدانان معاصر و الهیات اسلامی)،(کلام و دین پژوهی48)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

قاسم اخوان نیوی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

دین و معنویت (عرفان26)
دین و معنویت (عرفان26)

کد: 105805

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمود مقدمی

دین و معنویت (عرفان26)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمود مقدمی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

بررسی فقهی (سیاست مالیات تورمی)،(اقتصاد39)
بررسی فقهی (سیاست مالیات تورمی)،(اقتصاد39)

کد: 105793

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: نصرالله خلیلی تیرتاشی

بررسی فقهی (سیاست مالیات تورمی)،(اقتصاد39)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

نصرالله خلیلی تیرتاشی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

540000ریال

فاعلیت خداوند (کلام و دین پژوهی49)
فاعلیت خداوند (کلام و دین پژوهی49)

کد: 105787

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدحسن قدردان قراملکی

فاعلیت خداوند (کلام و دین پژوهی49)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدحسن قدردان قراملکی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

مدرنیته و عقلانیت (فیلم نوشت دیوانه ای از قفس پرید)،(فیلم و فلسفه 2)
مدرنیته و عقلانیت (فیلم نوشت دیوانه ای از قفس پرید)،(فیلم و فلسفه 2)

کد: 105808

گروه بندی: فیلمنامه

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: احمدرضا معتمدی

مدرنیته و عقلانیت (فیلم نوشت دیوانه ای از قفس پرید)،(فیلم و فلسفه 2)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

احمدرضا معتمدی

گروه بندی

فیلمنامه

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (سیاست51)
آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (سیاست51)

کد: 105794

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: کاظم سیدباقری

آزادی سیاسی از منظر قرآن کریم (سیاست51)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

کاظم سیدباقری

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

جهان فرهنگی قرآن (علوم انسانی قرآنی 3)
جهان فرهنگی قرآن (علوم انسانی قرآنی 3)

کد: 105788

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: حسین فخرزارع

جهان فرهنگی قرآن (علوم انسانی قرآنی 3)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

حسین فخرزارع

گروه بندی

فرهنگ

قطع

رقعی

قیمت

790000ریال

معرفت حصولی؛معرفت حضوری (فیلم نوشت آلزایمر)،(فیلم و فلسفه 4)
معرفت حصولی؛معرفت حضوری (فیلم نوشت آلزایمر)،(فیلم و فلسفه 4)

کد: 105821

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: احمدرضا معتمدی

معرفت حصولی؛معرفت حضوری (فیلم نوشت آلزایمر)،(فیلم و فلسفه 4)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

احمدرضا معتمدی

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال