مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
در حال بارگذاری
سلوک در مکتب سلیمانی
سلوک در مکتب سلیمانی

کد: 109688

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدجواد رودگر

سلوک در مکتب سلیمانی

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدجواد رودگر

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

نسبت دین و اخلاق (قطب علمی فلسفه دین 7)
نسبت دین و اخلاق (قطب علمی فلسفه دین 7)

کد: 109316

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: حسن معلمی

نسبت دین و اخلاق (قطب علمی فلسفه دین 7)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

حسن معلمی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

روشنفکری دینی (تعامل با جمهوری اسلامی ایران)،(سیاست56)
روشنفکری دینی (تعامل با جمهوری اسلامی ایران)،(سیاست56)

کد: 109317

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: مسعود پورفرد

روشنفکری دینی (تعامل با جمهوری اسلامی ایران)،(سیاست56)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

مسعود پورفرد

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

800000ریال

لیبرالیسم ایرانی (بررسی جریان های راست در ایران)
لیبرالیسم ایرانی (بررسی جریان های راست در ایران)

کد: 109312

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: جهاندار امیری

لیبرالیسم ایرانی (بررسی جریان های راست در ایران)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

جهاندار امیری

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

کیفر گذاری (مبانی،اصول،معیارها و چالش ها)،(فقه و حقوق73)
کیفر گذاری (مبانی،اصول،معیارها و چالش ها)،(فقه و حقوق73)

کد: 109314

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: غلامرضا پیوندی

کیفر گذاری (مبانی،اصول،معیارها و چالش ها)،(فقه و حقوق73)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

غلامرضا پیوندی

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

نظام مالکیت فکری:خاستگاه،زیرساخت ها و ساختارها (فقه و حقوق72)
نظام مالکیت فکری:خاستگاه،زیرساخت ها و ساختارها (فقه و حقوق72)

کد: 108959

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمود حکمت نیا

نظام مالکیت فکری:خاستگاه،زیرساخت ها و ساختارها (فقه و حقوق72)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمود حکمت نیا

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

1250000ریال

بازار سرمایه اسلامی 1 (اقتصاد34)
بازار سرمایه اسلامی 1 (اقتصاد34)

کد: 108960

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: عباس موسویان

بازار سرمایه اسلامی 1 (اقتصاد34)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

عباس موسویان

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

1200000ریال

مبانی سیاست از منظر قرآن (علوم انسانی قرآنی 5)
مبانی سیاست از منظر قرآن (علوم انسانی قرآنی 5)

کد: 108752

گروه بندی: فرهنگ

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد عابدی

مبانی سیاست از منظر قرآن (علوم انسانی قرآنی 5)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد عابدی

گروه بندی

فرهنگ

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

جریان شناسی اعتزال نو:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 1 (منطق فهم دین13)
جریان شناسی اعتزال نو:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 1 (منطق فهم دین13)

کد: 108433

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد عرب صالحی

جریان شناسی اعتزال نو:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 1 (منطق فهم دین13)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد عرب صالحی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

700000ریال

اعتزال نو و مسائل فلسفه دین اسلامی:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 2 (منطق فهم دین14)
اعتزال نو و مسائل فلسفه دین اسلامی:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 2 (منطق فهم دین14)

کد: 108434

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد عرب صالحی

اعتزال نو و مسائل فلسفه دین اسلامی:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 2 (منطق فهم دین14)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد عرب صالحی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

چالش با ابوزید:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 4 (منطق فهم دین16)
چالش با ابوزید:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 4 (منطق فهم دین16)

کد: 108435

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد عرب صالحی

چالش با ابوزید:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 4 (منطق فهم دین16)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد عرب صالحی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

عقل شیعی و عقل نواعتزالی:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 5 (منطق فهم دین17)
عقل شیعی و عقل نواعتزالی:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 5 (منطق فهم دین17)

کد: 108436

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد عرب صالحی

عقل شیعی و عقل نواعتزالی:جریان شناسی و نقد اعتزال نو 5 (منطق فهم دین17)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد عرب صالحی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

سیرت جاودانه (ترجمه و تلخیص کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم (ص))،(2جلدی)
سیرت جاودانه (ترجمه و تلخیص کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم (ص))،(2جلدی)

کد: 108438

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: جعفر مرتضی عاملی

مترجم: محمد سپهری

سیرت جاودانه (ترجمه و تلخیص کتاب الصحیح من سیره النبی الاعظم (ص))،(2جلدی)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

جعفر مرتضی عاملی

مترجم

محمد سپهری

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

2900000ریال

مبانی اندیشه سیاسی اسلام (سیاست90)
مبانی اندیشه سیاسی اسلام (سیاست90)

کد: 107478

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: عباسعلی عمیدزنجانی

مبانی اندیشه سیاسی اسلام (سیاست90)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

عباسعلی عمیدزنجانی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

حقوق خانواده:چالش ها و راهکار ها (فقه و حقوق54)
حقوق خانواده:چالش ها و راهکار ها (فقه و حقوق54)

کد: 107479

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: فرج الله هدایت نیا

حقوق خانواده:چالش ها و راهکار ها (فقه و حقوق54)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

فرج الله هدایت نیا

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

جریان شناسی چپ در ایران (انقلاب اسلامی14)
جریان شناسی چپ در ایران (انقلاب اسلامی14)

کد: 107480

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: حمید احمدی حاجیکلایی

جریان شناسی چپ در ایران (انقلاب اسلامی14)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

حمید احمدی حاجیکلایی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی شیعه (سیاست53)
غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی شیعه (سیاست53)

کد: 107493

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محسن مهاجرنیا

غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی شیعه (سیاست53)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محسن مهاجرنیا

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

سلفی گرایی (عوامل و پیامدهای سیاسی)،(سیاست54)
سلفی گرایی (عوامل و پیامدهای سیاسی)،(سیاست54)

کد: 107473

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد ملک زاده

سلفی گرایی (عوامل و پیامدهای سیاسی)،(سیاست54)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد ملک زاده

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

790000ریال

جریان های فرهنگی ایران معاصر (1340-1357)، (تاریخ و تمدن28)
جریان های فرهنگی ایران معاصر (1340-1357)، (تاریخ و تمدن28)

کد: 107495

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: رضا بیگدلو

جریان های فرهنگی ایران معاصر (1340-1357)، (تاریخ و تمدن28)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

رضا بیگدلو

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1250000ریال

خدا از من دفاع خواهد کرد (بررسی جریان های منجر به شهادت شهید بهشتی)
خدا از من دفاع خواهد کرد (بررسی جریان های منجر به شهادت شهید بهشتی)

کد: 107476

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد هاشم پور یزدان پرست

خدا از من دفاع خواهد کرد (بررسی جریان های منجر به شهادت شهید بهشتی)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد هاشم پور یزدان پرست

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

مدارس کلامی شیعه (کلام و دین پژوهی52)
مدارس کلامی شیعه (کلام و دین پژوهی52)

کد: 107246

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدصفر جبرئیلی

مدارس کلامی شیعه (کلام و دین پژوهی52)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدصفر جبرئیلی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

820000ریال

دانشنامه علوم قرآن 4 (تفسیر؛مبانی و منطق فهم)
دانشنامه علوم قرآن 4 (تفسیر؛مبانی و منطق فهم)

کد: 107247

گروه بندی: دانستنیها

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: علی اکبر رشاد

دانشنامه علوم قرآن 4 (تفسیر؛مبانی و منطق فهم)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

علی اکبر رشاد

گروه بندی

دانستنیها

قطع

وزیری

قیمت

850000ریال

عرفان اجتماعی در نهضت حسینی (عرفان32)
عرفان اجتماعی در نهضت حسینی (عرفان32)

کد: 107139

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدجواد رودگر

عرفان اجتماعی در نهضت حسینی (عرفان32)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدجواد رودگر

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

720000ریال

عرفان اجتماعی:ماهیت،مبانی و کارکردها (عرفان31)
عرفان اجتماعی:ماهیت،مبانی و کارکردها (عرفان31)

کد: 107138

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدجواد رودگر

عرفان اجتماعی:ماهیت،مبانی و کارکردها (عرفان31)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدجواد رودگر

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

علم النفس فلسفی علامه طباطبایی و کاربست آن در علوم انسانی اسلامی (فلسفه54)
علم النفس فلسفی علامه طباطبایی و کاربست آن در علوم انسانی اسلامی (فلسفه54)

کد: 106989

گروه بندی: خودشناسي

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: ابوالحسن غفاری

علم النفس فلسفی علامه طباطبایی و کاربست آن در علوم انسانی اسلامی (فلسفه54)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

ابوالحسن غفاری

گروه بندی

خودشناسي

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

معناشناسی شناختی قرآن (معرفت شناسی14)
معناشناسی شناختی قرآن (معرفت شناسی14)

کد: 106991

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: علیرضا قائمی نیا

معناشناسی شناختی قرآن (معرفت شناسی14)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

علیرضا قائمی نیا

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

1100000ریال

روحانیت و دولت مدرن (سیاست55)
روحانیت و دولت مدرن (سیاست55)

کد: 106992

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: عبدالوهاب فراتی

روحانیت و دولت مدرن (سیاست55)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

عبدالوهاب فراتی

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

درآمدی بر کلام شیعی (کلام و دین پژوهی51)
درآمدی بر کلام شیعی (کلام و دین پژوهی51)

کد: 106988

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمد صفر جبرئیلی

درآمدی بر کلام شیعی (کلام و دین پژوهی51)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمد صفر جبرئیلی

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

790000ریال

فلسفه دین و کلام جدید (اولویت های پژوهشی)،(قطب علمی فلسفه دین 6)
فلسفه دین و کلام جدید (اولویت های پژوهشی)،(قطب علمی فلسفه دین 6)

کد: 106387

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: جمعی از محققان

فلسفه دین و کلام جدید (اولویت های پژوهشی)،(قطب علمی فلسفه دین 6)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

جمعی از محققان

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی (مدیریت 6)
رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی (مدیریت 6)

کد: 106379

گروه بندی: مدیریت

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: علی آقا پیروز

رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی (مدیریت 6)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

علی آقا پیروز

گروه بندی

مدیریت

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

اخلاق پژوهش (اخلاق28)
اخلاق پژوهش (اخلاق28)

کد: 106383

گروه بندی: عرفان

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدرضا جباران

اخلاق پژوهش (اخلاق28)

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدرضا جباران

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

820000ریال

قرآن و علم کلام
قرآن و علم کلام

کد: 106113

گروه بندی: قرآن و ادعیه

ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف: محمدحسن قدردان قراملکی

قرآن و علم کلام

ناشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مولف

محمدحسن قدردان قراملکی

گروه بندی

قرآن و ادعیه

قطع

رقعی

قیمت

770000ریال