مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
در حال بارگذاری
استعاره و شناخت
استعاره و شناخت

کد: 105586

گروه بندی: ادبیات فارسی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: آزیتا افراشی

استعاره و شناخت

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

آزیتا افراشی

گروه بندی

ادبیات فارسی

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

درآمدی بر پایه های شناختی یادگیری مدرسه ای (مرور نظریه و راهنمای آموزشی)
درآمدی بر پایه های شناختی یادگیری مدرسه ای (مرور نظریه و راهنمای آموزشی)

کد: 105588

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: روح الله شهابی

درآمدی بر پایه های شناختی یادگیری مدرسه ای (مرور نظریه و راهنمای آموزشی)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

روح الله شهابی

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

280000ریال

فلسفه در کلاس درس
فلسفه در کلاس درس

کد: 105589

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: متیو لیپمن و دیگران

مترجم: محمدزهیر باقری پرست

فلسفه در کلاس درس

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

متیو لیپمن و دیگران

مترجم

محمدزهیر باقری پرست

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

450000ریال

غایب بزرگ مدرسه 2 (کندوکاو اخلاقی)
غایب بزرگ مدرسه 2 (کندوکاو اخلاقی)

کد: 105117

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: متیو لیپمن،آن مارگارت شارپ

مترجم: روح الله کریمی

غایب بزرگ مدرسه 2 (کندوکاو اخلاقی)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

متیو لیپمن،آن مارگارت شارپ

مترجم

روح الله کریمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

480000ریال

علم ورزی در حلقه کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان10)
علم ورزی در حلقه کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان10)

کد: 104966

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: حسین شیخ رضائی

علم ورزی در حلقه کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان10)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

حسین شیخ رضائی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

مبانی روان شناسی رشد شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 2)
مبانی روان شناسی رشد شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 2)

کد: 104970

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: مهرنوش هدایتی

مبانی روان شناسی رشد شناختی در برنامه فلسفه برای کودکان (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 2)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

مهرنوش هدایتی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

نگاهی به فلسفه برای کودکان از منظر فلسفه تعلیم و تربیت (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 3)
نگاهی به فلسفه برای کودکان از منظر فلسفه تعلیم و تربیت (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 3)

کد: 104973

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: سعید ضرغامی

نگاهی به فلسفه برای کودکان از منظر فلسفه تعلیم و تربیت (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 3)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

سعید ضرغامی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

تفکر انتقادی در کلاس درس (راهنمای دانش آموزان و دانشجویان)
تفکر انتقادی در کلاس درس (راهنمای دانش آموزان و دانشجویان)

کد: 104974

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: ری برینک باجن

مترجم: سعید ناجی،فاطمه کیکاوسی

تفکر انتقادی در کلاس درس (راهنمای دانش آموزان و دانشجویان)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

ری برینک باجن

مترجم

سعید ناجی،فاطمه کیکاوسی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

مبانی و کارکردهای حلقه کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 4)
مبانی و کارکردهای حلقه کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 4)

کد: 104975

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: منصور مرعشی،یحیی قائدی

مبانی و کارکردهای حلقه کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 4)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

منصور مرعشی،یحیی قائدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

اصول تسهیل گری و ویژگی های تسهیل گر حلقه کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 5)
اصول تسهیل گری و ویژگی های تسهیل گر حلقه کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 5)

کد: 104977

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: مژگان رشتچی

اصول تسهیل گری و ویژگی های تسهیل گر حلقه کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 5)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

مژگان رشتچی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

داستانی برای کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 7)
داستانی برای کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 7)

کد: 104908

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: لیلا حبیبی

داستانی برای کندوکاو (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 7)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

لیلا حبیبی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

ارزش یابی در فلسفه برای کودکان (آموزش مربی فلسفه برای مودکان و نوجوانان 8)
ارزش یابی در فلسفه برای کودکان (آموزش مربی فلسفه برای مودکان و نوجوانان 8)

کد: 104909

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: یحیی قائدی

ارزش یابی در فلسفه برای کودکان (آموزش مربی فلسفه برای مودکان و نوجوانان 8)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

یحیی قائدی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

125000ریال

حلقه کندوکاو اخلاقی:تربیت اخلاقی دربرنامه فلسفه برای... (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 9)
حلقه کندوکاو اخلاقی:تربیت اخلاقی دربرنامه فلسفه برای... (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 9)

کد: 104911

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: روح الله کریمی

حلقه کندوکاو اخلاقی:تربیت اخلاقی دربرنامه فلسفه برای... (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان 9)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

روح الله کریمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

145000ریال

فبک در ترازو:نگاهی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و... (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان11)
فبک در ترازو:نگاهی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و... (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان11)

کد: 104927

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: خسرو باقری نوع پرست

فبک در ترازو:نگاهی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و... (آموزش مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان11)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

خسرو باقری نوع پرست

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

85000ریال

کارکرد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از منظر مدیریت دانش و تجربه
کارکرد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از منظر مدیریت دانش و تجربه

کد: 104868

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: بهروز دری

کارکرد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی از منظر مدیریت دانش و تجربه

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

بهروز دری

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

پیش درآمدی بر مسئله شناسی علوم اجتماعی در ایران
پیش درآمدی بر مسئله شناسی علوم اجتماعی در ایران

کد: 104863

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: محمدرضا امیری طهرانی

پیش درآمدی بر مسئله شناسی علوم اجتماعی در ایران

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

محمدرضا امیری طهرانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

مراقب تفکر صرفا منطقی باشیم (مهارت تفکر مراقبتی در برنامه فلسفه برای کودکان)
مراقب تفکر صرفا منطقی باشیم (مهارت تفکر مراقبتی در برنامه فلسفه برای کودکان)

کد: 104866

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: مهرنوش هدایتی

مراقب تفکر صرفا منطقی باشیم (مهارت تفکر مراقبتی در برنامه فلسفه برای کودکان)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

مهرنوش هدایتی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

570000ریال

دولت عقلانی
دولت عقلانی

کد: 104867

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: حسین قریب

دولت عقلانی
320000ریال

دولت عقلانی

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

حسین قریب

گروه بندی

سیاسی

قطع

وزیری

قیمت

320000ریال

مقدمات و اصول نظریه پردازی سیاسی
مقدمات و اصول نظریه پردازی سیاسی

کد: 104810

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: پگاه مصلح

مقدمات و اصول نظریه پردازی سیاسی

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

پگاه مصلح

گروه بندی

سیاسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

تعامل حوزه علمیه با رشته های علوم انسانی
تعامل حوزه علمیه با رشته های علوم انسانی

کد: 104812

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: عبدالمجید مبلغی

تعامل حوزه علمیه با رشته های علوم انسانی

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

عبدالمجید مبلغی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

غایب بزرگ مدرسه 1 (کندوکاو اخلاقی)
غایب بزرگ مدرسه 1 (کندوکاو اخلاقی)

کد: 104796

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: متیو لیپمن،آن مارگارت شارپ

مترجم: روح الله کریمی

غایب بزرگ مدرسه 1 (کندوکاو اخلاقی)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

متیو لیپمن،آن مارگارت شارپ

مترجم

روح الله کریمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

وزیری

قیمت

285000ریال

علم تربیت در ایران (بازخوانی انتقادی نود سال آموزش علوم تربیتی در کشور)
علم تربیت در ایران (بازخوانی انتقادی نود سال آموزش علوم تربیتی در کشور)

کد: 104807

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: روح الله شهابی

علم تربیت در ایران (بازخوانی انتقادی نود سال آموزش علوم تربیتی در کشور)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

روح الله شهابی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

نظریه انتخاب عمومی؛بررسی انتقادی (مجموعه مقالات)
نظریه انتخاب عمومی؛بررسی انتقادی (مجموعه مقالات)

کد: 104808

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف: حسین میرجلیلی و دیگران

نظریه انتخاب عمومی؛بررسی انتقادی (مجموعه مقالات)

ناشر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مولف

حسین میرجلیلی و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال