مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : سوند برینکمن
در حال بارگذاری
محکم بایست (هنر مقاومت در برابر جنون خودبهسازی)
محکم بایست (هنر مقاومت در برابر جنون خودبهسازی)

کد:104190

گروه بندی:روانشناسی موفقیت

ناشر:ترجمان

مولف:سوند برینکمن

مترجم:عرفانه محبی جهرمی

محکم بایست (هنر مقاومت در برابر جنون خودبهسازی)

ناشر

ترجمان

مولف

سوند برینکمن

مترجم

عرفانه محبی جهرمی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

ایستگاه ها (ده ایده کهن برای زندگی در جهانی نو)
ایستگاه ها (ده ایده کهن برای زندگی در جهانی نو)

کد:104191

گروه بندی:روانشناسی موفقیت

ناشر:ترجمان

مولف:سوند برینکمن

مترجم:علیرضا صالحی

ایستگاه ها (ده ایده کهن برای زندگی در جهانی نو)

ناشر

ترجمان

مولف

سوند برینکمن

مترجم

علیرضا صالحی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

فضیلت کناره گرفتن (هنر خویشتن داری در عصر افراط)
فضیلت کناره گرفتن (هنر خویشتن داری در عصر افراط)

کد:97692

گروه بندی:روانشناسی موفقیت

ناشر:ترجمان

مولف:سوند برینکمن

مترجم:محمد ملاعباسی

فضیلت کناره گرفتن (هنر خویشتن داری در عصر افراط)

ناشر

ترجمان

مولف

سوند برینکمن

مترجم

محمد ملاعباسی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال