مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : آرشیو روز
در حال بارگذاری
کاپیتان زیرشلواری11 (و انتقام سخت توربو 2000)
کاپیتان زیرشلواری11 (و انتقام سخت توربو 2000)

کد: 106697

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: نوگل رازقی

کاپیتان زیرشلواری11 (و انتقام سخت توربو 2000)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

نوگل رازقی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

630000ریال

کاپیتان زیرشلواری 6 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 1)
کاپیتان زیرشلواری 6 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 1)

کد: 106691

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 6 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 1)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

کاپیتان زیرشلواری 1 (ماجراهای کاپیتان زیرشلواری)
کاپیتان زیرشلواری 1 (ماجراهای کاپیتان زیرشلواری)

کد: 106675

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 1 (ماجراهای کاپیتان زیرشلواری)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

کاپیتان زیرشلواری12 (و حماسه ی پرشور آقای بوگندو)
کاپیتان زیرشلواری12 (و حماسه ی پرشور آقای بوگندو)

کد: 106698

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: نوگل رازقی

کاپیتان زیرشلواری12 (و حماسه ی پرشور آقای بوگندو)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

نوگل رازقی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

کاپیتان زیرشلواری 7 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 2)
کاپیتان زیرشلواری 7 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 2)

کد: 106693

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 7 (و مبارزه ای سخت و شدید با پسر مکانیکی ترسناک 2)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

کاپیتان زیرشلواری 2 (و حمله ی توالت های سخن گو)
کاپیتان زیرشلواری 2 (و حمله ی توالت های سخن گو)

کد: 106676

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 2 (و حمله ی توالت های سخن گو)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

کاپیتان زیرشلواری13 (کتابی همراه با معما و سرگرمی)
کاپیتان زیرشلواری13 (کتابی همراه با معما و سرگرمی)

کد: 106699

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: نوگل رازقی

کاپیتان زیرشلواری13 (کتابی همراه با معما و سرگرمی)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

نوگل رازقی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

کاپیتان زیرشلواری 8 (و دردسر خنده دار آدم های اتاقک بنفش)
کاپیتان زیرشلواری 8 (و دردسر خنده دار آدم های اتاقک بنفش)

کد: 106694

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: نوگل رازقی

کاپیتان زیرشلواری 8 (و دردسر خنده دار آدم های اتاقک بنفش)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

نوگل رازقی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

کاپیتان زیرشلواری 3 (و هجوم خانم های فضایی فوق العاده شیطان صفت کافه تریا)
کاپیتان زیرشلواری 3 (و هجوم خانم های فضایی فوق العاده شیطان صفت کافه تریا)

کد: 106677

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 3 (و هجوم خانم های فضایی فوق العاده شیطان صفت کافه تریا)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

کاپیتان زیرشلواری14 (کتابی همراه با معما و سرگرمی 2)
کاپیتان زیرشلواری14 (کتابی همراه با معما و سرگرمی 2)

کد: 106700

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: نوگل رازقی

کاپیتان زیرشلواری14 (کتابی همراه با معما و سرگرمی 2)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

نوگل رازقی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

کاپیتان زیرشلواری 9 (و بازگشت هولناک شلوارپاره)
کاپیتان زیرشلواری 9 (و بازگشت هولناک شلوارپاره)

کد: 106695

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: نوگل رازقی

کاپیتان زیرشلواری 9 (و بازگشت هولناک شلوارپاره)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

نوگل رازقی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

کاپیتان زیرشلواری 4 (و نقشه ی خطرناک پروفسور شلوارپوپی)
کاپیتان زیرشلواری 4 (و نقشه ی خطرناک پروفسور شلوارپوپی)

کد: 106685

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 4 (و نقشه ی خطرناک پروفسور شلوارپوپی)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

430000ریال

کاپیتان زیرشلواری10 (و انتقام سخت او از ربات زیرشلواری پوش رادیواکتیوی)
کاپیتان زیرشلواری10 (و انتقام سخت او از ربات زیرشلواری پوش رادیواکتیوی)

کد: 106696

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: نوگل رازقی

کاپیتان زیرشلواری10 (و انتقام سخت او از ربات زیرشلواری پوش رادیواکتیوی)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

نوگل رازقی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

630000ریال

کاپیتان زیرشلواری 5 (و خشم زن شرور)
کاپیتان زیرشلواری 5 (و خشم زن شرور)

کد: 106688

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: آرشیو روز

مولف: دیو پیلکی

مترجم: فاطمه باقری

کاپیتان زیرشلواری 5 (و خشم زن شرور)

ناشر

آرشیو روز

مولف

دیو پیلکی

مترجم

فاطمه باقری

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

قمارباز
قمارباز

کد: 89464

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: آرشیو روز

مولف: فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم: جلال آل احمد

قمارباز
500000ریال

قمارباز

ناشر

آرشیو روز

مولف

فئودور میخائیلوویچ داستایوفسکی

مترجم

جلال آل احمد

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال