مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
گروه : کمک آموزشی
در حال بارگذاری
ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد: 104670

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: هوش ناب

مولف: هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:خوشه 2 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

ناشر

هوش ناب

مولف

هوش ناب،عمیم سیاح

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

640000ریال

ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد: 104671

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: هوش ناب

مولف: هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:خوشه 1 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

ناشر

هوش ناب

مولف

هوش ناب،عمیم سیاح

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

640000ریال

ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد: 104672

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: هوش ناب

مولف: هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:پاسخ ها (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

ناشر

هوش ناب

مولف

هوش ناب،عمیم سیاح

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

540000ریال

ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)
ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

کد: 104669

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: هوش ناب

مولف: هوش ناب،عمیم سیاح

ساعت شنی 1:خوشه 3 (معماهای آموزشی ریاضی منطقی)

ناشر

هوش ناب

مولف

هوش ناب،عمیم سیاح

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

640000ریال

مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی (هندسه)
مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی (هندسه)

کد: 40531

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: فاطمی

مولف: جاوید ولیدشتی

مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی (هندسه)

ناشر

فاطمی

مولف

جاوید ولیدشتی

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

400000ریال

مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی (هندسه مسطحه)،(مقدمه ای بر هندسه نوین مثلث و دایره)
مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی (هندسه مسطحه)،(مقدمه ای بر هندسه نوین مثلث و دایره)

کد: 40420

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: فاطمی

مولف: ناتان آلتشیلر کورت

مترجم: محمود دیانی

مجموعه کتابهای آمادگی برای المپیاد ریاضی (هندسه مسطحه)،(مقدمه ای بر هندسه نوین مثلث و دایره)

ناشر

فاطمی

مولف

ناتان آلتشیلر کورت

مترجم

محمود دیانی

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

500000ریال

منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (شاره ها،حرارت و نور)
منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (شاره ها،حرارت و نور)

کد: 40385

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: فاطمی

مولف: امیر آقامحمدی و دیگران

منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (شاره ها،حرارت و نور)

ناشر

فاطمی

مولف

امیر آقامحمدی و دیگران

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

80000ریال

منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (آشنایی با هندسه)
منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (آشنایی با هندسه)

کد: 40413

گروه بندی: کمک آموزشی

ناشر: فاطمی

مولف: بهمن اصلاح پذیر،مرتضی عالمگیر

منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی (آشنایی با هندسه)

ناشر

فاطمی

مولف

بهمن اصلاح پذیر،مرتضی عالمگیر

گروه بندی

کمک آموزشی

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال