مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : غزاله ابراهیمی
در حال بارگذاری
جزیره گنج (شاهکارهای ادبیات جهان 5)
جزیره گنج (شاهکارهای ادبیات جهان 5)

کد: 85791

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کارگاه نشر

مولف: رابرت لوئیس استیونسن

مترجم: غزاله ابراهیمی

جزیره گنج (شاهکارهای ادبیات جهان 5)

ناشر

کارگاه نشر

مولف

رابرت لوئیس استیونسن

مترجم

غزاله ابراهیمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

بیست هزار فرسنگ زیر دریا (شاهکارهای ادبیات جهان 6)
بیست هزار فرسنگ زیر دریا (شاهکارهای ادبیات جهان 6)

کد: 85792

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کارگاه نشر

مولف: ژول ورن

مترجم: غزاله ابراهیمی

بیست هزار فرسنگ زیر دریا (شاهکارهای ادبیات جهان 6)

ناشر

کارگاه نشر

مولف

ژول ورن

مترجم

غزاله ابراهیمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

شازده کوچولو (شاهکارهای ادبیات جهان 1)
شازده کوچولو (شاهکارهای ادبیات جهان 1)

کد: 85757

گروه بندی: ادبیات جهان

ناشر: کارگاه نشر

مولف: آنتوان دوسنت اگزوپری

مترجم: غزاله ابراهیمی

شازده کوچولو (شاهکارهای ادبیات جهان 1)

ناشر

کارگاه نشر

مولف

آنتوان دوسنت اگزوپری

مترجم

غزاله ابراهیمی

گروه بندی

ادبیات جهان

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

دور دنیا در هشتاد روز (شاهکارهای ادبیات جهان 7)
دور دنیا در هشتاد روز (شاهکارهای ادبیات جهان 7)

کد: 85793

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کارگاه نشر

مولف: ژول ورن

مترجم: غزاله ابراهیمی

دور دنیا در هشتاد روز (شاهکارهای ادبیات جهان 7)

ناشر

کارگاه نشر

مولف

ژول ورن

مترجم

غزاله ابراهیمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

بابا لنگ دراز (شاهکارهای ادبیات جهان 2)
بابا لنگ دراز (شاهکارهای ادبیات جهان 2)

کد: 85788

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کارگاه نشر

مولف: جین وبستر

مترجم: غزاله ابراهیمی

بابا لنگ دراز (شاهکارهای ادبیات جهان 2)

ناشر

کارگاه نشر

مولف

جین وبستر

مترجم

غزاله ابراهیمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

170000ریال

سفر به مرکز زمین (شاهکارهای ادبیات جهان 8)
سفر به مرکز زمین (شاهکارهای ادبیات جهان 8)

کد: 85794

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کارگاه نشر

مولف: ژول ورن

مترجم: غزاله ابراهیمی

سفر به مرکز زمین (شاهکارهای ادبیات جهان 8)

ناشر

کارگاه نشر

مولف

ژول ورن

مترجم

غزاله ابراهیمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

ماجراهای تام سایر (شاهکارهای ادبیات جهان 3)
ماجراهای تام سایر (شاهکارهای ادبیات جهان 3)

کد: 85789

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کارگاه نشر

مولف: مارک تواین

مترجم: غزاله ابراهیمی

ماجراهای تام سایر (شاهکارهای ادبیات جهان 3)

ناشر

کارگاه نشر

مولف

مارک تواین

مترجم

غزاله ابراهیمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

شاهزاده و گدا (شاهکارهای ادبیات جهان 4)
شاهزاده و گدا (شاهکارهای ادبیات جهان 4)

کد: 85790

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: کارگاه نشر

مولف: مارک تواین

مترجم: غزاله ابراهیمی

شاهزاده و گدا (شاهکارهای ادبیات جهان 4)

ناشر

کارگاه نشر

مولف

مارک تواین

مترجم

غزاله ابراهیمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال