مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : عمربن ابراهیم خیام نیشابوری
در حال بارگذاری
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه)
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه)

کد: 87704

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بادبادک،سایه نیما

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد،ایوا پانف

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه)

ناشر

بادبادک،سایه نیما

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد،ایوا پانف

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

رباعیات خیام (4زبانه،گلاسه،باقاب،چرم)
رباعیات خیام (4زبانه،گلاسه،باقاب،چرم)

کد: 81012

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتنرجرالد و دیگران

رباعیات خیام (4زبانه،گلاسه،باقاب،چرم)

ناشر

بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتنرجرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

1400000ریال

رباعیات خیام (4زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام (4زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 81013

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتنرجرالد و دیگران

رباعیات خیام (4زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

بدرقه جاویدان،جاویدان

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتنرجرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

900000ریال

رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 71992

گروه بندی: مجموعه شعر

ناشر: پیام محراب

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

پیام محراب

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

مجموعه شعر

قطع

جیبی

قیمت

1600000ریال

رباعیات خیام (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)
رباعیات خیام (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)

کد: 61756

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: یاقوت کویر

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات خیام (5زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)

ناشر

یاقوت کویر

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

3500000ریال

رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب،لب طلایی)
رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب،لب طلایی)

کد: 61594

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: یاقوت کویر

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات خیام با مینیاتور (5رنگ،5زبانه،باقاب،لب طلایی)

ناشر

یاقوت کویر

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

600000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام
رباعیات حکیم عمر خیام

کد: 59839

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: آوای مهدیس

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام

ناشر

آوای مهدیس

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

350000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)

کد: 54293

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: پیام محراب

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)

ناشر

پیام محراب

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

1000000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (6زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (6زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)

کد: 53311

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بهزاد

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (6زبانه،گلاسه،باقاب،چرم،لب طلایی)

ناشر

بهزاد

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1500000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (گلاسه،باقاب،چرم)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (گلاسه،باقاب،چرم)

کد: 50577

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: بهزاد

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (گلاسه،باقاب،چرم)

ناشر

بهزاد

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

900000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)
رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)

کد: 49088

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: پیام عدالت

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم)

ناشر

پیام عدالت

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

بغلی

قیمت

1000000ریال

صد و یک رباعی
صد و یک رباعی

کد: 48724

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: هرمس

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ژیلبر لازار

صد و یک رباعی
120000ریال

صد و یک رباعی

ناشر

هرمس

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ژیلبر لازار

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لیزری)
رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لیزری)

کد: 48492

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: پیام عدالت

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام (4زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لیزری)

ناشر

پیام عدالت

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

بغلی

قیمت

1200000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام(4زبانه،معطر،گلاسه،باقاب،چرم)
رباعیات حکیم عمر خیام(4زبانه،معطر،گلاسه،باقاب،چرم)

کد: 48385

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: پیام عدالت

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام(4زبانه،معطر،گلاسه،باقاب،چرم)

ناشر

پیام عدالت

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

بغلی

قیمت

500000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی،لیزری)
رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی،لیزری)

کد: 47217

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی،لیزری)

ناشر

سخن

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

7000000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 47218

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (4زبانه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

سخن

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

3500000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)

کد: 47219

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)

ناشر

سخن

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

2300000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 47008

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

سخن

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

9000000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،باجعبه،چرم)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،باجعبه،چرم)

کد: 47010

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،باجعبه،چرم)

ناشر

سخن

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

20000000ریال

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)
رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)

کد: 32945

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سخن

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: حسین صادقی

رباعیهای خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب،لب طلایی)

ناشر

سخن

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

حسین صادقی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

4500000ریال

رباعیات خیام
رباعیات خیام

کد: 46892

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: اشاره

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات خیام
150000ریال

رباعیات خیام

ناشر

اشاره

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

رباعیات خیام (2زبانه،باقاب،چرم،لب طلایی)
رباعیات خیام (2زبانه،باقاب،چرم،لب طلایی)

کد: 45487

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: کیاپاشا

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد

رباعیات خیام (2زبانه،باقاب،چرم،لب طلایی)

ناشر

کیاپاشا

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1400000ریال

رباعیات خیام فرشچیان (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فرشچیان (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 40999

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات خیام فرشچیان (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

2900000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه)
رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه)

کد: 40937

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: آرتامیس

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: فیتز جرالد

رباعیات حکیم عمر خیام (2زبانه)

ناشر

آرتامیس

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

فیتز جرالد

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

150000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام
رباعیات حکیم عمر خیام

کد: 40831

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: آوردگاه هنر و اندیشه

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام

ناشر

آوردگاه هنر و اندیشه

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1700000ریال

رباعیات خیام فرشچیان،همراه با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فرشچیان،همراه با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 40555

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات خیام فرشچیان،همراه با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

جیبی

قیمت

980000ریال

رباعیات خیام فلسفی با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات خیام فلسفی با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 38084

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات خیام فلسفی با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1700000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

کد: 36473

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: پیام عدالت

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: ادوارد فیتز جرالد و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (2زبانه،معطر،گلاسه،باجعبه،چرم،لب طلایی)

ناشر

پیام عدالت

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

ادوارد فیتز جرالد و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

3500000ریال

رباعی های عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعی های عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 32470

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: سعید سعیدپور،یونسکو

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: سعید سعیدپور

رباعی های عمر خیام (2زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

سعید سعیدپور،یونسکو

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

سعید سعیدپور

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رحلی

قیمت

2500000ریال

رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه)
رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه)

کد: 30847

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: ناهید

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات خیام (2زبانه،گلاسه)

ناشر

ناهید

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

480000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام آقامیری (5زبانه،12رنگ،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام آقامیری (5زبانه،12رنگ،گلاسه،باقاب)

کد: 30302

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: گویا

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

رباعیات حکیم عمر خیام آقامیری (5زبانه،12رنگ،گلاسه،باقاب)

ناشر

گویا

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1600000ریال

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)
رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)

کد: 22804

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: آوردگاه هنر و اندیشه

مولف: عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم: کامران جمالی و دیگران

رباعیات حکیم عمر خیام با مینیاتور (5زبانه،گلاسه،باقاب)

ناشر

آوردگاه هنر و اندیشه

مولف

عمربن ابراهیم خیام نیشابوری

مترجم

کامران جمالی و دیگران

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

وزیری

قیمت

1200000ریال