مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : پگاه روزگار نو
در حال بارگذاری
خروج،اعتراض،دولت
خروج،اعتراض،دولت

کد: 97457

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: آلبرت هیرشمن

مترجم: محمدرضا فرهادی پور

خروج،اعتراض،دولت

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

آلبرت هیرشمن

مترجم

محمدرضا فرهادی پور

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

استبداد علم
استبداد علم

کد: 96566

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: پل فایرابند

مترجم: محسن خادمی

استبداد علم
540000ریال

استبداد علم

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

پل فایرابند

مترجم

محسن خادمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

540000ریال

پدیدارشناسی
پدیدارشناسی

کد: 95898

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: اشتفان کاوفر،آنتونی چمرو

مترجم: ناصر مومنی

پدیدارشناسی
660000ریال

پدیدارشناسی

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

اشتفان کاوفر،آنتونی چمرو

مترجم

ناصر مومنی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

660000ریال

درآمدی بر تاریخ جامعه شناسی شناخت
درآمدی بر تاریخ جامعه شناسی شناخت

کد: 95246

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: منوچهر آشتیانی

درآمدی بر تاریخ جامعه شناسی شناخت

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

منوچهر آشتیانی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

دالان باریک (دولت ها،جوامع و سرنوشت آزادی)
دالان باریک (دولت ها،جوامع و سرنوشت آزادی)

کد: 89087

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: دارون عجم اوغلو،جیمز رابینسون

مترجم: محمدرضا فرهادی پور

دالان باریک (دولت ها،جوامع و سرنوشت آزادی)

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

دارون عجم اوغلو،جیمز رابینسون

مترجم

محمدرضا فرهادی پور

گروه بندی

سیاسی

قطع

پالتوئی

قیمت

1350000ریال

اندیشه های ابن سینا در آینه نگاه معاصر
اندیشه های ابن سینا در آینه نگاه معاصر

کد: 82477

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: عبدالحسین خسروپناه و دیگران

اندیشه های ابن سینا در آینه نگاه معاصر

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

عبدالحسین خسروپناه و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

اندیشه های صدرایی در آینه نگاه معاصر
اندیشه های صدرایی در آینه نگاه معاصر

کد: 82486

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: حمیدرضا یوسفی و دیگران

اندیشه های صدرایی در آینه نگاه معاصر

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

حمیدرضا یوسفی و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

220000ریال

ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ
ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ

کد: 82478

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: علی اصغر مصلح

ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

علی اصغر مصلح

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی
مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی

کد: 82480

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: حمیدرضا یوسفی

مترجم: صدیقه خوانساری موسوی

مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

حمیدرضا یوسفی

مترجم

صدیقه خوانساری موسوی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

هستی مندی و تاریخ مندی؛درباره هستی انسان و تاریخیت او در فلسفه غرب
هستی مندی و تاریخ مندی؛درباره هستی انسان و تاریخیت او در فلسفه غرب

کد: 82481

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: منوچهر آشتیانی

هستی مندی و تاریخ مندی؛درباره هستی انسان و تاریخیت او در فلسفه غرب

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

منوچهر آشتیانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

130000ریال

تکنولوژی (فرانکنشتاین یا پرومته؟)
تکنولوژی (فرانکنشتاین یا پرومته؟)

کد: 82482

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: غلامحسین مقدم حیدری و دیگران

تکنولوژی (فرانکنشتاین یا پرومته؟)

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

غلامحسین مقدم حیدری و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

290000ریال

انسان تاریخی و تاریخ متعالی (تاملاتی در تاریخ مندی انسان)
انسان تاریخی و تاریخ متعالی (تاملاتی در تاریخ مندی انسان)

کد: 82484

گروه بندی: عرفان

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: حکمت الله ملاصالحی

انسان تاریخی و تاریخ متعالی (تاملاتی در تاریخ مندی انسان)

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

حکمت الله ملاصالحی

گروه بندی

عرفان

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

آفرینش گذشته ی انسان (معرفت شناسی باستان شناسی پلئیستوسن
آفرینش گذشته ی انسان (معرفت شناسی باستان شناسی پلئیستوسن

کد: 81811

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: رابرت بدناریک

مترجم: وحید عسکرپور

آفرینش گذشته ی انسان (معرفت شناسی باستان شناسی پلئیستوسن

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

رابرت بدناریک

مترجم

وحید عسکرپور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

390000ریال

باور
باور

کد: 81353

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: جانی واتیمو

مترجم: کاوه حسین زاده راد

باور
220000ریال

باور

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

جانی واتیمو

مترجم

کاوه حسین زاده راد

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

220000ریال

نیست انگاری و شعر معاصر
نیست انگاری و شعر معاصر

کد: 81354

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: یوسفعلی میرشکاک

نیست انگاری و شعر معاصر

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

یوسفعلی میرشکاک

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

235000ریال

جامعه بازار؛تفاسیر رقیب
جامعه بازار؛تفاسیر رقیب

کد: 81363

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: آلبرت هیرشمن

مترجم: محمدرضا فرهادی پور

جامعه بازار؛تفاسیر رقیب

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

آلبرت هیرشمن

مترجم

محمدرضا فرهادی پور

گروه بندی

اقتصاد

قطع

پالتوئی

قیمت

250000ریال

تاریخ فلسفه سیاسی 1 (قدما)
تاریخ فلسفه سیاسی 1 (قدما)

کد: 81369

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: لئواشتراوس،جوزف کراپسی

مترجم: یاشار جیرانی،شروین مقیمی

تاریخ فلسفه سیاسی 1 (قدما)

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

لئواشتراوس،جوزف کراپسی

مترجم

یاشار جیرانی،شروین مقیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

580000ریال