مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : پگاه روزگار نو
در حال بارگذاری
دالان باریک (دولت ها،جوامع و سرنوشت آزادی)
دالان باریک (دولت ها،جوامع و سرنوشت آزادی)

کد: 89087

گروه بندی: سیاسی

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: دارون عجم اوغلو،جیمز رابینسون

مترجم: محمدرضا فرهادی پور

دالان باریک (دولت ها،جوامع و سرنوشت آزادی)

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

دارون عجم اوغلو،جیمز رابینسون

مترجم

محمدرضا فرهادی پور

گروه بندی

سیاسی

قطع

پالتوئی

قیمت

1350000ریال

ریشه های آلمانی (نیچه.فروید.هوسرل.هایدگر.گادامر.کوهن)
ریشه های آلمانی (نیچه.فروید.هوسرل.هایدگر.گادامر.کوهن)

کد: 82969

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: لئو اشتراوس

مترجم: شروین مقیمی

ریشه های آلمانی (نیچه.فروید.هوسرل.هایدگر.گادامر.کوهن)

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

لئو اشتراوس

مترجم

شروین مقیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

390000ریال

اندیشه های صدرایی در آینه نگاه معاصر
اندیشه های صدرایی در آینه نگاه معاصر

کد: 82486

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: حمیدرضا یوسفی و دیگران

اندیشه های صدرایی در آینه نگاه معاصر

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

حمیدرضا یوسفی و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

220000ریال

ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ
ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ

کد: 82478

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: علی اصغر مصلح

ادراکات اعتباری علامه طباطبایی و فلسفه فرهنگ

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

علی اصغر مصلح

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

160000ریال

مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی
مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی

کد: 82480

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: حمیدرضا یوسفی

مترجم: صدیقه خوانساری موسوی

مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

حمیدرضا یوسفی

مترجم

صدیقه خوانساری موسوی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

180000ریال

هستی مندی و تاریخ مندی؛درباره هستی انسان و تاریخیت او در فلسفه غرب
هستی مندی و تاریخ مندی؛درباره هستی انسان و تاریخیت او در فلسفه غرب

کد: 82481

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: منوچهر آشتیانی

هستی مندی و تاریخ مندی؛درباره هستی انسان و تاریخیت او در فلسفه غرب

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

منوچهر آشتیانی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

130000ریال

تکنولوژی (فرانکنشتاین یا پرومته؟)
تکنولوژی (فرانکنشتاین یا پرومته؟)

کد: 82482

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: غلامحسین مقدم حیدری و دیگران

تکنولوژی (فرانکنشتاین یا پرومته؟)

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

غلامحسین مقدم حیدری و دیگران

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

290000ریال

اندیشه های مولوی در آینه نگاه معاصر
اندیشه های مولوی در آینه نگاه معاصر

کد: 82476

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: غلامرضا اعوانی و دیگران

اندیشه های مولوی در آینه نگاه معاصر

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

غلامرضا اعوانی و دیگران

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

240000ریال

انسان تاریخی و تاریخ متعالی (تاملاتی در تاریخ مندی انسان)
انسان تاریخی و تاریخ متعالی (تاملاتی در تاریخ مندی انسان)

کد: 82484

گروه بندی: عرفان

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: حکمت الله ملاصالحی

انسان تاریخی و تاریخ متعالی (تاملاتی در تاریخ مندی انسان)

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

حکمت الله ملاصالحی

گروه بندی

عرفان

قطع

پالتوئی

قیمت

120000ریال

اندیشه های ابن سینا در آینه نگاه معاصر
اندیشه های ابن سینا در آینه نگاه معاصر

کد: 82477

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: عبدالحسین خسرو پناه و دیگران

اندیشه های ابن سینا در آینه نگاه معاصر

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

عبدالحسین خسرو پناه و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

آفرینش گذشته ی انسان (معرفت شناسی باستان شناسی پلئیستوسن
آفرینش گذشته ی انسان (معرفت شناسی باستان شناسی پلئیستوسن

کد: 81811

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: رابرت بدناریک

مترجم: وحید عسکرپور

آفرینش گذشته ی انسان (معرفت شناسی باستان شناسی پلئیستوسن

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

رابرت بدناریک

مترجم

وحید عسکرپور

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

390000ریال

ریشه های الهیاتی مدرنیته
ریشه های الهیاتی مدرنیته

کد: 81368

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: مایکل آلن گیلسپی

مترجم: زانیار ابراهیمی

ریشه های الهیاتی مدرنیته

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

مایکل آلن گیلسپی

مترجم

زانیار ابراهیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

770000ریال

فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی
فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی

کد: 81350

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: مل تامپسون

مترجم: نرگس تاجیک نشاطیه

فهم فلسفه سیاسی در بستر زندگی اجتماعی

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

مل تامپسون

مترجم

نرگس تاجیک نشاطیه

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

380000ریال

تاریخ فلسفه سیاسی 1 (قدما)
تاریخ فلسفه سیاسی 1 (قدما)

کد: 81369

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: لئواشتراوس،جوزف کراپسی

مترجم: یاشار جیرانی،شروین مقیمی

تاریخ فلسفه سیاسی 1 (قدما)

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

لئواشتراوس،جوزف کراپسی

مترجم

یاشار جیرانی،شروین مقیمی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

580000ریال

باور
باور

کد: 81353

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: جانی واتیمو

مترجم: کاوه حسین زاده راد

باور
220000ریال

باور

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

جانی واتیمو

مترجم

کاوه حسین زاده راد

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

پالتوئی

قیمت

220000ریال

آشنایی با پدیدارشناسی
آشنایی با پدیدارشناسی

کد: 81352

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: کلاوس هلد و دیگران

مترجم: علی نجات غلامی

آشنایی با پدیدارشناسی

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

کلاوس هلد و دیگران

مترجم

علی نجات غلامی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

560000ریال

نیست انگاری و شعر معاصر
نیست انگاری و شعر معاصر

کد: 81354

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: یوسفعلی میرشکاک

نیست انگاری و شعر معاصر

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

یوسفعلی میرشکاک

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

پالتوئی

قیمت

235000ریال

جامعه بازار؛تفاسیر رقیب
جامعه بازار؛تفاسیر رقیب

کد: 81363

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: پگاه روزگار نو

مولف: آلبرت هیرشمن

مترجم: محمدرضا فرهادی پور

جامعه بازار؛تفاسیر رقیب

ناشر

پگاه روزگار نو

مولف

آلبرت هیرشمن

مترجم

محمدرضا فرهادی پور

گروه بندی

اقتصاد

قطع

پالتوئی

قیمت

250000ریال