مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : شهلا حائری
در حال بارگذاری
پیام آور تاریخ (نمایش نامه)
پیام آور تاریخ (نمایش نامه)

کد: 100963

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: الکسی میشالیک

مترجم: شهلا حائری

پیام آور تاریخ (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

الکسی میشالیک

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال

خاطرات عشق از دست رفته
خاطرات عشق از دست رفته

کد: 96806

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: قطره

مولف: اریک امانوئل اشمیت

مترجم: شهلا حائری

خاطرات عشق از دست رفته

ناشر

قطره

مولف

اریک امانوئل اشمیت

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

شام خداحافظی (نمایش نامه)
شام خداحافظی (نمایش نامه)

کد: 94301

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: الکساندر دولاپتولیر،ماتیو دولاپورت

مترجم: شهلا حائری

شام خداحافظی (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

الکساندر دولاپتولیر،ماتیو دولاپورت

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

اوریدیس (نمایش نامه)
اوریدیس (نمایش نامه)

کد: 88528

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: ژان آنوی

مترجم: شهلا حائری

اوریدیس (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

ژان آنوی

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

ترس و لرز
ترس و لرز

کد: 9619

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: قطره

مولف: آملی نوتومب

مترجم: شهلا حائری

ترس و لرز
180000ریال

ترس و لرز

ناشر

قطره

مولف

آملی نوتومب

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

صدای انسانی و تئاتر جیبی (نمایش نامه)
صدای انسانی و تئاتر جیبی (نمایش نامه)

کد: 82146

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: ژان کوکتو

مترجم: شهلا حائری

صدای انسانی و تئاتر جیبی (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

ژان کوکتو

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

نوای اسرارآمیز (نمایش نامه)
نوای اسرارآمیز (نمایش نامه)

کد: 80346

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: اریک امانوئل اشمیت

مترجم: شهلا حائری

نوای اسرارآمیز (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

اریک امانوئل اشمیت

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

خرده جنایت های زناشوهری (نمایش نامه)
خرده جنایت های زناشوهری (نمایش نامه)

کد: 5419

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: اریک امانوئل اشمیت

مترجم: شهلا حائری

خرده جنایت های زناشوهری (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

اریک امانوئل اشمیت

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

اگر از نو شروع کنیم (نمایش نامه)
اگر از نو شروع کنیم (نمایش نامه)

کد: 80287

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: اریک امانوئل اشمیت

مترجم: شهلا حائری

اگر از نو شروع کنیم (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

اریک امانوئل اشمیت

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

عشق لرزه (نمایش نامه)
عشق لرزه (نمایش نامه)

کد: 80289

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: اریک امانوئل اشمیت

مترجم: شهلا حائری

عشق لرزه (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

اریک امانوئل اشمیت

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

مهمان سرای دو دنیا (نمایش نامه)
مهمان سرای دو دنیا (نمایش نامه)

کد: 80345

گروه بندی: نمایشنامه

ناشر: قطره

مولف: اریک امانوئل اشمیت

مترجم: شهلا حائری

مهمان سرای دو دنیا (نمایش نامه)

ناشر

قطره

مولف

اریک امانوئل اشمیت

مترجم

شهلا حائری

گروه بندی

نمایشنامه

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال