مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ابراهیم برکاتی،فریبا لطیفیان
در حال بارگذاری
چرتکه قاصدک 1:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))
چرتکه قاصدک 1:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

کد: 77193

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ابراهیم برکاتی،فریبا لطیفیان

چرتکه قاصدک 1:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

ناشر

ذکر

مولف

ابراهیم برکاتی،فریبا لطیفیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال

چرتکه قاصدک 2:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))
چرتکه قاصدک 2:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

کد: 77194

گروه بندی: آموزشی نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ابراهیم برکاتی،فریبا لطیفیان

چرتکه قاصدک 2:محاسبات ذهنی ریاضی با چرتکه (کتاب کار (جمع و تفریق))

ناشر

ذکر

مولف

ابراهیم برکاتی،فریبا لطیفیان

گروه بندی

آموزشی نوجوان

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

250000ریال