مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : سهیلا اله دوستی
در حال بارگذاری
مجازات آپولو 3 (هزار توی سوزان)
مجازات آپولو 3 (هزار توی سوزان)

کد: 95028

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

مجازات آپولو 3 (هزار توی سوزان)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

لاکوود و شرکا 5 (قبر توخالی)
لاکوود و شرکا 5 (قبر توخالی)

کد: 90825

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: جاناتان استرود

مترجم: سهیلا اله دوستی

لاکوود و شرکا 5 (قبر توخالی)

ناشر

سایه گستر

مولف

جاناتان استرود

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

مجازات آپولو 1 (پیشگویی پنهان)
مجازات آپولو 1 (پیشگویی پنهان)

کد: 90821

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

مجازات آپولو 1 (پیشگویی پنهان)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

مجازات آپولو 2 (پیشگویی سیاه)
مجازات آپولو 2 (پیشگویی سیاه)

کد: 90823

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

مجازات آپولو 2 (پیشگویی سیاه)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

لاکوود و شرکا 4 (سایه ی خزنده)
لاکوود و شرکا 4 (سایه ی خزنده)

کد: 90824

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: جاناتان استرود

مترجم: سهیلا اله دوستی

لاکوود و شرکا 4 (سایه ی خزنده)

ناشر

سایه گستر

مولف

جاناتان استرود

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

لاک وود و شرکا 3 (پسر تو خالی)
لاک وود و شرکا 3 (پسر تو خالی)

کد: 84048

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: جاناتان استرود

مترجم: سهیلا اله دوستی

لاک وود و شرکا 3 (پسر تو خالی)

ناشر

سایه گستر

مولف

جاناتان استرود

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

لاک وود و شرکا 1 (پلکان جیغ)
لاک وود و شرکا 1 (پلکان جیغ)

کد: 83608

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: جاناتان استرود

مترجم: سهیلا اله دوستی

لاک وود و شرکا 1 (پلکان جیغ)

ناشر

سایه گستر

مولف

جاناتان استرود

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

لاک وود و شرکا 2 (نجوای جمجمه)
لاک وود و شرکا 2 (نجوای جمجمه)

کد: 83609

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: جاناتان استرود

مترجم: سهیلا اله دوستی

لاک وود و شرکا 2 (نجوای جمجمه)

ناشر

سایه گستر

مولف

جاناتان استرود

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)
قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)

کد: 83606

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

قهرمانان المپ 4 (سرای هادس)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

قهرمانان المپ 5 (خونی از المپ)
قهرمانان المپ 5 (خونی از المپ)

کد: 83607

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

قهرمانان المپ 5 (خونی از المپ)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

مخفیگاه تابستانی
مخفیگاه تابستانی

کد: 79462

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: افراز

مولف: سوزان ویگز

مترجم: سهیلا اله دوستی

مخفیگاه تابستانی

ناشر

افراز

مولف

سوزان ویگز

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

قهرمانان المپ 3 (نشان آتنا)
قهرمانان المپ 3 (نشان آتنا)

کد: 77102

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

قهرمانان المپ 3 (نشان آتنا)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

قهرمانان المپ 2 (پسر نپتون)
قهرمانان المپ 2 (پسر نپتون)

کد: 76524

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: ریک ریوردان

مترجم: سهیلا اله دوستی

قهرمانان المپ 2 (پسر نپتون)

ناشر

سایه گستر

مولف

ریک ریوردان

مترجم

سهیلا اله دوستی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال