مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : امین الضرب،آینده نگر
در حال بارگذاری
نسل امین الضرب 8 (عصر قهرمانان زندگی (خاطرات کارآفرینی:برادران محمدی،محمدجواد شکوری...))
نسل امین الضرب 8 (عصر قهرمانان زندگی (خاطرات کارآفرینی:برادران محمدی،محمدجواد شکوری...))

کد: 108757

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: نسیم بنایی و دیگران

نسل امین الضرب 8 (عصر قهرمانان زندگی (خاطرات کارآفرینی:برادران محمدی،محمدجواد شکوری...))

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

نسیم بنایی و دیگران

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

نسل امین الضرب 9 (میراث زرین (خاطرات کارآفرینی:حاج اکبر ابراهیمی،لئون آهارونیان...))
نسل امین الضرب 9 (میراث زرین (خاطرات کارآفرینی:حاج اکبر ابراهیمی،لئون آهارونیان...))

کد: 108758

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: نسیم بنایی،بدری مشهدی

نسل امین الضرب 9 (میراث زرین (خاطرات کارآفرینی:حاج اکبر ابراهیمی،لئون آهارونیان...))

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

نسیم بنایی،بدری مشهدی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

نسل امین الضرب 4 (همیشه پای یک مدیر در میان است (خاطرات کارآفرینی:ابراهیم عسگریان...))
نسل امین الضرب 4 (همیشه پای یک مدیر در میان است (خاطرات کارآفرینی:ابراهیم عسگریان...))

کد: 108753

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: زهره مسکنی و دیگران

نسل امین الضرب 4 (همیشه پای یک مدیر در میان است (خاطرات کارآفرینی:ابراهیم عسگریان...))

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

زهره مسکنی و دیگران

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نسل امین الضرب10 (حکمت کارآفرینان (خاطرات کارآفرینی:دکتر علینقی مشایخی...)
نسل امین الضرب10 (حکمت کارآفرینان (خاطرات کارآفرینی:دکتر علینقی مشایخی...)

کد: 108759

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: نرگس فتحی،نیلوفر نیک بنیاد

نسل امین الضرب10 (حکمت کارآفرینان (خاطرات کارآفرینی:دکتر علینقی مشایخی...)

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

نرگس فتحی،نیلوفر نیک بنیاد

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

400000ریال

نسل امین الضرب 5 (طلا در مس (خاطرات کارآفرینی:اسدالله عسگراولادی،عزیزالله علاءالدینی...))
نسل امین الضرب 5 (طلا در مس (خاطرات کارآفرینی:اسدالله عسگراولادی،عزیزالله علاءالدینی...))

کد: 108754

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: نرگس فتحی و دیگران

نسل امین الضرب 5 (طلا در مس (خاطرات کارآفرینی:اسدالله عسگراولادی،عزیزالله علاءالدینی...))

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

نرگس فتحی و دیگران

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

نسل امین الضرب11 (گام هایی که مثل نقره تمیزند (خاطرات کارآفرینی:داوود عابدی آملی...))
نسل امین الضرب11 (گام هایی که مثل نقره تمیزند (خاطرات کارآفرینی:داوود عابدی آملی...))

کد: 108760

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: شکیب شیخی

نسل امین الضرب11 (گام هایی که مثل نقره تمیزند (خاطرات کارآفرینی:داوود عابدی آملی...))

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

شکیب شیخی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نسل امین الضرب 6 (ماموریت غیرممکن (خاطرات کارآفرینی:دکتر منصوره اتحادیه...))
نسل امین الضرب 6 (ماموریت غیرممکن (خاطرات کارآفرینی:دکتر منصوره اتحادیه...))

کد: 108755

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: بدری مشهدی و دیگران

نسل امین الضرب 6 (ماموریت غیرممکن (خاطرات کارآفرینی:دکتر منصوره اتحادیه...))

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

بدری مشهدی و دیگران

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

نسل امین الضرب 7 (کسب و کار جاودانگی (خاطرات کارآفرینی:محمدرضا رستمی،هاله حامدی فر...))
نسل امین الضرب 7 (کسب و کار جاودانگی (خاطرات کارآفرینی:محمدرضا رستمی،هاله حامدی فر...))

کد: 108756

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: رویا میرغیاثی و دیگران

نسل امین الضرب 7 (کسب و کار جاودانگی (خاطرات کارآفرینی:محمدرضا رستمی،هاله حامدی فر...))

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

رویا میرغیاثی و دیگران

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

سراب توسعه (درباره ی بحران های ساختاری اقتصاد ایران دوره 97-93)
سراب توسعه (درباره ی بحران های ساختاری اقتصاد ایران دوره 97-93)

کد: 80149

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: مسعود خوانساری

سراب توسعه (درباره ی بحران های ساختاری اقتصاد ایران دوره 97-93)

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

مسعود خوانساری

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

راهنمای بازارهای مالی (چرا این بازارهابه وجود می آیند و چگونه عمل می کنند؟)
راهنمای بازارهای مالی (چرا این بازارهابه وجود می آیند و چگونه عمل می کنند؟)

کد: 77931

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: مارک لوینسون

مترجم: ساغر منشی

راهنمای بازارهای مالی (چرا این بازارهابه وجود می آیند و چگونه عمل می کنند؟)

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

مارک لوینسون

مترجم

ساغر منشی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

آشوب بزرگ (چگونه کسب و کارها با روزهای بحرانی مقابله می کنند؟)
آشوب بزرگ (چگونه کسب و کارها با روزهای بحرانی مقابله می کنند؟)

کد: 75414

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: آدریان وولدریج

مترجم: نسیم بنایی،مریم عربی

آشوب بزرگ (چگونه کسب و کارها با روزهای بحرانی مقابله می کنند؟)

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

آدریان وولدریج

مترجم

نسیم بنایی،مریم عربی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

1250000ریال

آنچه مال من است مال شماست (ظهور مصرف اشتراکی)
آنچه مال من است مال شماست (ظهور مصرف اشتراکی)

کد: 75301

گروه بندی: اقتصاد

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: ریچل باتزمن،روراجرز

مترجم: سعید ارکان زاده یزدی

آنچه مال من است مال شماست (ظهور مصرف اشتراکی)

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

ریچل باتزمن،روراجرز

مترجم

سعید ارکان زاده یزدی

گروه بندی

اقتصاد

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

نسل امین الضرب 1 (زندگی در می زند (خاطرات کارآفرینی:علی رحیمیان،رحمان گلزار،رضا رضایی،مهدی حریری))
نسل امین الضرب 1 (زندگی در می زند (خاطرات کارآفرینی:علی رحیمیان،رحمان گلزار،رضا رضایی،مهدی حریری))

کد: 75302

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: بدری مشهدی

نسل امین الضرب 1 (زندگی در می زند (خاطرات کارآفرینی:علی رحیمیان،رحمان گلزار،رضا رضایی،مهدی حریری))

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

بدری مشهدی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

نسل امین الضرب 2 (رویاهای طلایی (خاطرات کارآفرینی:مرتضی سلطانی،غلامعلی سلیمانی،محمدمهدی فنایی))
نسل امین الضرب 2 (رویاهای طلایی (خاطرات کارآفرینی:مرتضی سلطانی،غلامعلی سلیمانی،محمدمهدی فنایی))

کد: 75303

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: سارا برومند

نسل امین الضرب 2 (رویاهای طلایی (خاطرات کارآفرینی:مرتضی سلطانی،غلامعلی سلیمانی،محمدمهدی فنایی))

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

سارا برومند

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

نسل امین الضرب 3 (هزار راه نرفته (خاطرات کارآفرینی:اصغر قندچی،علی اکبر رفوگران،رضا نیازمند))
نسل امین الضرب 3 (هزار راه نرفته (خاطرات کارآفرینی:اصغر قندچی،علی اکبر رفوگران،رضا نیازمند))

کد: 75305

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: امین الضرب،آینده نگر

مولف: شادی خوشکار

نسل امین الضرب 3 (هزار راه نرفته (خاطرات کارآفرینی:اصغر قندچی،علی اکبر رفوگران،رضا نیازمند))

ناشر

امین الضرب،آینده نگر

مولف

شادی خوشکار

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال