مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : سودابه فرخنده
در حال بارگذاری
آموزش سواد مالی 6:شاگرد دوچرخه سازی (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی 6:شاگرد دوچرخه سازی (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

کد: 87738

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: آیزاک اولالی

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی 6:شاگرد دوچرخه سازی (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

آیزاک اولالی

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی 1:زندگی خرج دارد (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی 1:زندگی خرج دارد (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

کد: 87729

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: پیتر کالینگتون

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی 1:زندگی خرج دارد (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

پیتر کالینگتون

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی 7:کارواش خانگی (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی 7:کارواش خانگی (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

کد: 87739

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: شیلا بئر

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی 7:کارواش خانگی (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

شیلا بئر

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی 2:کلاهبرداری میمون ها (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی 2:کلاهبرداری میمون ها (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

کد: 87732

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: اسفیر اسلوبودکینا

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی 2:کلاهبرداری میمون ها (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

اسفیر اسلوبودکینا

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی 8:چانه زنی حیوانات (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی 8:چانه زنی حیوانات (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

کد: 87740

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: دورین کرونین

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی 8:چانه زنی حیوانات (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

دورین کرونین

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی 3:شلوارهای جدید (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی 3:شلوارهای جدید (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

کد: 87734

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: مرل گوود و دیگران

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی 3:شلوارهای جدید (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

مرل گوود و دیگران

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی10:درخت انبه ی پر زحمت (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی10:درخت انبه ی پر زحمت (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

کد: 87742

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: کارن لین ویلیامز

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی10:درخت انبه ی پر زحمت (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

کارن لین ویلیامز

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی 4:حساب و کتاب جیب من (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی 4:حساب و کتاب جیب من (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

کد: 87735

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: درا بروستاین

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی 4:حساب و کتاب جیب من (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

درا بروستاین

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی15:چگونه برای تفریح پول در آوریم؟ (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی15:چگونه برای تفریح پول در آوریم؟ (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

کد: 87747

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: قدیانی

مولف: نیتن زیملمان

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی15:چگونه برای تفریح پول در آوریم؟ (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

نیتن زیملمان

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی 5:پس انداز هویج (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی 5:پس انداز هویج (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

کد: 87737

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: قدیانی

مولف: سم رینیک

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی 5:پس انداز هویج (دوره ی دوم دبستان،سطح دو)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

سم رینیک

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان13 (وقت خرید با مامان)
آموزش سواد مالی به کودکان13 (وقت خرید با مامان)

کد: 71909

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مرسر میر

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان13 (وقت خرید با مامان)

ناشر

قدیانی

مولف

مرسر میر

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 8 (چطوری پول اسکیت رو جور کنم؟)
آموزش سواد مالی به کودکان 8 (چطوری پول اسکیت رو جور کنم؟)

کد: 71904

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مرسر میر

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 8 (چطوری پول اسکیت رو جور کنم؟)

ناشر

قدیانی

مولف

مرسر میر

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 2 (کی با من پیتزا می پزد؟)
آموزش سواد مالی به کودکان 2 (کی با من پیتزا می پزد؟)

کد: 71898

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: فیلمون استرجس

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 2 (کی با من پیتزا می پزد؟)

ناشر

قدیانی

مولف

فیلمون استرجس

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان14 (کاش پول هایم را جمع می کردم!)
آموزش سواد مالی به کودکان14 (کاش پول هایم را جمع می کردم!)

کد: 71910

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: جینا و مرسر میر

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان14 (کاش پول هایم را جمع می کردم!)

ناشر

قدیانی

مولف

جینا و مرسر میر

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 9 (پولم چه زود تمام شد!)
آموزش سواد مالی به کودکان 9 (پولم چه زود تمام شد!)

کد: 71905

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: روزمری ولز

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 9 (پولم چه زود تمام شد!)

ناشر

قدیانی

مولف

روزمری ولز

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

180000ریال

آموزش مالی به کودکان 3 (به اندازه ی پولم خرید می کنم)
آموزش مالی به کودکان 3 (به اندازه ی پولم خرید می کنم)

کد: 71899

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: شرول ویلیس هادسون

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش مالی به کودکان 3 (به اندازه ی پولم خرید می کنم)

ناشر

قدیانی

مولف

شرول ویلیس هادسون

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 4 (بزی که قالیچه شد)
آموزش سواد مالی به کودکان 4 (بزی که قالیچه شد)

کد: 71900

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: چارلرز ال.بلاد،مارتین لینک

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 4 (بزی که قالیچه شد)

ناشر

قدیانی

مولف

چارلرز ال.بلاد،مارتین لینک

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان10 (چه روزی قلکم را بشکنم؟)
آموزش سواد مالی به کودکان10 (چه روزی قلکم را بشکنم؟)

کد: 71906

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مارک براون

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان10 (چه روزی قلکم را بشکنم؟)

ناشر

قدیانی

مولف

مارک براون

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 5 (کلبه ام را ساده می سازم)
آموزش سواد مالی به کودکان 5 (کلبه ام را ساده می سازم)

کد: 71901

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: دی.بی.جانسون

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 5 (کلبه ام را ساده می سازم)

ناشر

قدیانی

مولف

دی.بی.جانسون

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان15 (3 کیسه پشم به جای پول)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی به کودکان15 (3 کیسه پشم به جای پول)،(گلاسه)

کد: 71911

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: ننسی شو

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان15 (3 کیسه پشم به جای پول)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

ننسی شو

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان11 (اولین پول تو جیبی من)
آموزش سواد مالی به کودکان11 (اولین پول تو جیبی من)

کد: 71907

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: شئران لوئیس

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان11 (اولین پول تو جیبی من)

ناشر

قدیانی

مولف

شئران لوئیس

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 6 (با پولم هدیه هم می خرم)
آموزش سواد مالی به کودکان 6 (با پولم هدیه هم می خرم)

کد: 71902

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مریلین سدلر

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 6 (با پولم هدیه هم می خرم)

ناشر

قدیانی

مولف

مریلین سدلر

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان16 (علف دادم،شیر گرفتم)
آموزش سواد مالی به کودکان16 (علف دادم،شیر گرفتم)

کد: 71913

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: نانی هاگروجین

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان16 (علف دادم،شیر گرفتم)

ناشر

قدیانی

مولف

نانی هاگروجین

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان12 (خودم شنل می بافم)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی به کودکان12 (خودم شنل می بافم)،(گلاسه)

کد: 71908

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تامی دی پائولا

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان12 (خودم شنل می بافم)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

تامی دی پائولا

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 7 (چی لازم دارم،چی می خرم!)
آموزش سواد مالی به کودکان 7 (چی لازم دارم،چی می خرم!)

کد: 71903

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: روزمری ولز

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 7 (چی لازم دارم،چی می خرم!)

ناشر

قدیانی

مولف

روزمری ولز

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 1 (از من کلاه بخرید)
آموزش سواد مالی به کودکان 1 (از من کلاه بخرید)

کد: 71897

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: دیو هوروویتس

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 1 (از من کلاه بخرید)

ناشر

قدیانی

مولف

دیو هوروویتس

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان17 (به هرشغلی که بخواهم می رسم)
آموزش سواد مالی به کودکان17 (به هرشغلی که بخواهم می رسم)

کد: 71914

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: سی.ادوردز

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان17 (به هرشغلی که بخواهم می رسم)

ناشر

قدیانی

مولف

سی.ادوردز

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال