مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : سودابه فرخنده
در حال بارگذاری
آموزش سواد مالی به کودکان 1 (از من کلاه بخرید)
آموزش سواد مالی به کودکان 1 (از من کلاه بخرید)

کد: 71897

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: دیو هوروویتس

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 1 (از من کلاه بخرید)

ناشر

قدیانی

مولف

دیو هوروویتس

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان17 (به هرشغلی که بخواهم می رسم)
آموزش سواد مالی به کودکان17 (به هرشغلی که بخواهم می رسم)

کد: 71914

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: سی.ادوردز

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان17 (به هرشغلی که بخواهم می رسم)

ناشر

قدیانی

مولف

سی.ادوردز

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان13 (وقت خرید با مامان)
آموزش سواد مالی به کودکان13 (وقت خرید با مامان)

کد: 71909

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مرسر میر

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان13 (وقت خرید با مامان)

ناشر

قدیانی

مولف

مرسر میر

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 8 (چطوری پول اسکیت رو جور کنم؟)
آموزش سواد مالی به کودکان 8 (چطوری پول اسکیت رو جور کنم؟)

کد: 71904

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مرسر میر

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 8 (چطوری پول اسکیت رو جور کنم؟)

ناشر

قدیانی

مولف

مرسر میر

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 2 (کی با من پیتزا می پزد؟)
آموزش سواد مالی به کودکان 2 (کی با من پیتزا می پزد؟)

کد: 71898

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: فیلمون استرجس

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 2 (کی با من پیتزا می پزد؟)

ناشر

قدیانی

مولف

فیلمون استرجس

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 6 (با پولم هدیه هم می خرم)
آموزش سواد مالی به کودکان 6 (با پولم هدیه هم می خرم)

کد: 85694

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مریلین سدلر

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 6 (با پولم هدیه هم می خرم)

ناشر

قدیانی

مولف

مریلین سدلر

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

95000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان14 (کاش پول هایم را جمع می کردم!)
آموزش سواد مالی به کودکان14 (کاش پول هایم را جمع می کردم!)

کد: 71910

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: جینا و مرسر میر

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان14 (کاش پول هایم را جمع می کردم!)

ناشر

قدیانی

مولف

جینا و مرسر میر

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 9 (پولم چه زود تمام شد!)
آموزش سواد مالی به کودکان 9 (پولم چه زود تمام شد!)

کد: 71905

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: روزمری ولز

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 9 (پولم چه زود تمام شد!)

ناشر

قدیانی

مولف

روزمری ولز

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

180000ریال

آموزش مالی به کودکان 3 (به اندازه ی پولم خرید می کنم)
آموزش مالی به کودکان 3 (به اندازه ی پولم خرید می کنم)

کد: 71899

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: شرول ویلیس هادسون

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش مالی به کودکان 3 (به اندازه ی پولم خرید می کنم)

ناشر

قدیانی

مولف

شرول ویلیس هادسون

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

150000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 4 (بزی که قالیچه شد)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی به کودکان 4 (بزی که قالیچه شد)،(گلاسه)

کد: 71900

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: چارلرز ال.بلاد،مارتین لینک

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 4 (بزی که قالیچه شد)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

چارلرز ال.بلاد،مارتین لینک

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

125000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان10 (چه روزی قلکم را بشکنم؟)
آموزش سواد مالی به کودکان10 (چه روزی قلکم را بشکنم؟)

کد: 71906

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مارک براون

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان10 (چه روزی قلکم را بشکنم؟)

ناشر

قدیانی

مولف

مارک براون

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 5 (کلبه ام را ساده می سازم)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی به کودکان 5 (کلبه ام را ساده می سازم)،(گلاسه)

کد: 71901

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: دی.بی.جانسون

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 5 (کلبه ام را ساده می سازم)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

دی.بی.جانسون

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

125000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان15 (3 کیسه پشم به جای پول)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی به کودکان15 (3 کیسه پشم به جای پول)،(گلاسه)

کد: 71911

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: ننسی شو

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان15 (3 کیسه پشم به جای پول)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

ننسی شو

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

125000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان11 (اولین پول تو جیبی من)
آموزش سواد مالی به کودکان11 (اولین پول تو جیبی من)

کد: 71907

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: شئران لوئیس

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان11 (اولین پول تو جیبی من)

ناشر

قدیانی

مولف

شئران لوئیس

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

100000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 6 (با پولم هدیه هم می خرم)
آموزش سواد مالی به کودکان 6 (با پولم هدیه هم می خرم)

کد: 71902

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: مریلین سدلر

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 6 (با پولم هدیه هم می خرم)

ناشر

قدیانی

مولف

مریلین سدلر

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان16 (علف دادم،شیر گرفتم)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی به کودکان16 (علف دادم،شیر گرفتم)،(گلاسه)

کد: 71913

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: نانی هاگروجین

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان16 (علف دادم،شیر گرفتم)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

نانی هاگروجین

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

125000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان12 (خودم شنل می بافم)،(گلاسه)
آموزش سواد مالی به کودکان12 (خودم شنل می بافم)،(گلاسه)

کد: 71908

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: تامی دی پائولا

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان12 (خودم شنل می بافم)،(گلاسه)

ناشر

قدیانی

مولف

تامی دی پائولا

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

125000ریال

آموزش سواد مالی به کودکان 7 (چی لازم دارم،چی می خرم!)
آموزش سواد مالی به کودکان 7 (چی لازم دارم،چی می خرم!)

کد: 71903

گروه بندی: آموزشی کودک

ناشر: قدیانی

مولف: روزمری ولز

مترجم: سودابه فرخنده

آموزش سواد مالی به کودکان 7 (چی لازم دارم،چی می خرم!)

ناشر

قدیانی

مولف

روزمری ولز

مترجم

سودابه فرخنده

گروه بندی

آموزشی کودک

قطع

خشتی بزرگ

قیمت

120000ریال