مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : بهمن برنا
در حال بارگذاری
جامعه شناسی گردشگری شهری (تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه شناسی توریسم)
جامعه شناسی گردشگری شهری (تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه شناسی توریسم)

کد: 77739

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: مهرداد نوابخش،سمیه صفی

جامعه شناسی گردشگری شهری (تاریخ اندیشه و نظریه در جامعه شناسی توریسم)

ناشر

بهمن برنا

مولف

مهرداد نوابخش،سمیه صفی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

درآمدی بر روش تحقیق پدیدارشناسی (رویکردهای توصیفی،تفسیری و اجتماعی)
درآمدی بر روش تحقیق پدیدارشناسی (رویکردهای توصیفی،تفسیری و اجتماعی)

کد: 77742

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: اسفندیار غفاری نسب

درآمدی بر روش تحقیق پدیدارشناسی (رویکردهای توصیفی،تفسیری و اجتماعی)

ناشر

بهمن برنا

مولف

اسفندیار غفاری نسب

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

حافظ پادشاه عریان شعر
حافظ پادشاه عریان شعر

کد: 77743

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ابوالفضل رجبی

حافظ پادشاه عریان شعر

ناشر

بهمن برنا

مولف

ابوالفضل رجبی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

کندوکاوی جامعه شناختی در خانواده ایرانی
کندوکاوی جامعه شناختی در خانواده ایرانی

کد: 77744

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: عالیه شکربیگی

کندوکاوی جامعه شناختی در خانواده ایرانی

ناشر

بهمن برنا

مولف

عالیه شکربیگی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

480000ریال

رئالیسم جادویی (پژوهشی در اثر صد سال تنهایی گابریل گارسیامارکز)
رئالیسم جادویی (پژوهشی در اثر صد سال تنهایی گابریل گارسیامارکز)

کد: 77745

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: بهمن برنا

مولف: پرویز صالحی

رئالیسم جادویی (پژوهشی در اثر صد سال تنهایی گابریل گارسیامارکز)

ناشر

بهمن برنا

مولف

پرویز صالحی

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

درآمدی بر مکاتب و نظریه های مردم شناسی
درآمدی بر مکاتب و نظریه های مردم شناسی

کد: 77746

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: مهرداد نوابخش

درآمدی بر مکاتب و نظریه های مردم شناسی

ناشر

بهمن برنا

مولف

مهرداد نوابخش

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

270000ریال

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق
کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

کد: 70414

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: مهرداد نوابخش

کاربرد نظریه های اجتماعی در روش شناسی تحقیق

ناشر

بهمن برنا

مولف

مهرداد نوابخش

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

مهارت های نظریه پردازی و مدل سازی (راهنمای عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی)
مهارت های نظریه پردازی و مدل سازی (راهنمای عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی)

کد: 70108

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: جیمز جاکارد،جاکوب جاکوبای

مترجم: ایرج ساعی ارسی و دیگران

مهارت های نظریه پردازی و مدل سازی (راهنمای عملی برای پژوهشگران علوم اجتماعی)

ناشر

بهمن برنا

مولف

جیمز جاکارد،جاکوب جاکوبای

مترجم

ایرج ساعی ارسی و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

380000ریال

جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 5)
جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 5)

کد: 70109

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: حسین ابوالحسن تنهایی

جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 5)

ناشر

بهمن برنا

مولف

حسین ابوالحسن تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

58000ریال

جامعه شناسی سینمای جنگ و دفاع مقدس
جامعه شناسی سینمای جنگ و دفاع مقدس

کد: 70078

گروه بندی: سینما و تئاتر

ناشر: بهمن برنا

مولف: محسن مخملباف و دیگران

جامعه شناسی سینمای جنگ و دفاع مقدس

ناشر

بهمن برنا

مولف

محسن مخملباف و دیگران

گروه بندی

سینما و تئاتر

قطع

رقعی

قیمت

42000ریال

بازشناشی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی (دوران مدرنیته اخیر)،(تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 8)
بازشناشی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی (دوران مدرنیته اخیر)،(تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 8)

کد: 70110

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: حسین ابوالحسن تنهایی

بازشناشی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی (دوران مدرنیته اخیر)،(تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ 8)

ناشر

بهمن برنا

مولف

حسین ابوالحسن تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

300000ریال

سرگذشت یک جامعه شناس
سرگذشت یک جامعه شناس

کد: 70079

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: بهمن برنا

مولف: عبدالعلی لهسایی زاده

سرگذشت یک جامعه شناس

ناشر

بهمن برنا

مولف

عبدالعلی لهسایی زاده

گروه بندی

زندگینامه

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات
حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات

کد: 70111

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: بهمن برنا

مولف: شمسی واقف زاده

حقوق زنان و پاسخ به برخی شبهات

ناشر

بهمن برنا

مولف

شمسی واقف زاده

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

90000ریال

مدیریت بازاریابی سیاسی (اصول و کاربردها)
مدیریت بازاریابی سیاسی (اصول و کاربردها)

کد: 70092

گروه بندی: سیاسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: جنیفر لیز،مارشمنت

مترجم: بهرام خیری،پدرام باقرنژاد

مدیریت بازاریابی سیاسی (اصول و کاربردها)

ناشر

بهمن برنا

مولف

جنیفر لیز،مارشمنت

مترجم

بهرام خیری،پدرام باقرنژاد

گروه بندی

سیاسی

قطع

وزیری

قیمت

270000ریال

مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی
مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی

کد: 70106

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ایرج ساعی ارسی

مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی

ناشر

بهمن برنا

مولف

ایرج ساعی ارسی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

200000ریال

درسنامه روش تحقیق با رویکرد علوم انسانی
درسنامه روش تحقیق با رویکرد علوم انسانی

کد: 70036

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: شمسی واقف زاده

درسنامه روش تحقیق با رویکرد علوم انسانی

ناشر

بهمن برنا

مولف

شمسی واقف زاده

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

طرح باشکوه
طرح باشکوه

کد: 70024

گروه بندی: فلسفه و منطق

ناشر: بهمن برنا

مولف: استیون هاوکینگ،لئونارد ملودینو

مترجم: مرتضی گرجیان و دیگران

طرح باشکوه
130000ریال

طرح باشکوه

ناشر

بهمن برنا

مولف

استیون هاوکینگ،لئونارد ملودینو

مترجم

مرتضی گرجیان و دیگران

گروه بندی

فلسفه و منطق

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی
چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

کد: 70073

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: لوئیس هاردویک،آیدین ورسلی

مترجم: مهرداد نوابخش و دیگران

چگونگی اجرای پژوهش های اجتماعی

ناشر

بهمن برنا

مولف

لوئیس هاردویک،آیدین ورسلی

مترجم

مهرداد نوابخش و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

110000ریال

جمعیت شناسی و برنامه ریزی آموزشی
جمعیت شناسی و برنامه ریزی آموزشی

کد: 70040

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: تانگوک چائو

مترجم: ایرج ساعی ارسی

جمعیت شناسی و برنامه ریزی آموزشی

ناشر

بهمن برنا

مولف

تانگوک چائو

مترجم

ایرج ساعی ارسی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

65000ریال

مهریه (در فقه و حقوق ایران و تعهد ثالث)
مهریه (در فقه و حقوق ایران و تعهد ثالث)

کد: 70026

گروه بندی: حقوق و قوانین

ناشر: بهمن برنا

مولف: رباب جدیری ناصری

مهریه (در فقه و حقوق ایران و تعهد ثالث)

ناشر

بهمن برنا

مولف

رباب جدیری ناصری

گروه بندی

حقوق و قوانین

قطع

رقعی

قیمت

150000ریال

مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی
مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی

کد: 70044

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: سعید معدنی،بلقیس پورکریمی

مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی

ناشر

بهمن برنا

مولف

سعید معدنی،بلقیس پورکریمی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

60000ریال

مفاهیم اساسی در مطالعات شهری
مفاهیم اساسی در مطالعات شهری

کد: 70027

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: مارک گوتدینر،لسلی باد

مترجم: عبدالرضا ادهمی

مفاهیم اساسی در مطالعات شهری

ناشر

بهمن برنا

مولف

مارک گوتدینر،لسلی باد

مترجم

عبدالرضا ادهمی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

68000ریال

جامعه شناسی ریسک (ریسک،سیاست اجتماعی و رفاه)
جامعه شناسی ریسک (ریسک،سیاست اجتماعی و رفاه)

کد: 70009

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: هیزل کمشال

مترجم: مهرداد نوابخش و دیگران

جامعه شناسی ریسک (ریسک،سیاست اجتماعی و رفاه)

ناشر

بهمن برنا

مولف

هیزل کمشال

مترجم

مهرداد نوابخش و دیگران

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

65000ریال

جامعه شناسی تاریخی نظریه های متفکرین مسلمان (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ10)
جامعه شناسی تاریخی نظریه های متفکرین مسلمان (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ10)

کد: 70045

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: حسین ابوالحسن تنهایی

جامعه شناسی تاریخی نظریه های متفکرین مسلمان (تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ10)

ناشر

بهمن برنا

مولف

حسین ابوالحسن تنهایی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

250000ریال

جامعه شناسی رمان 1 (پژوهشی در “جای خالی سلوچ”اثر محمود دولت آبادی)
جامعه شناسی رمان 1 (پژوهشی در “جای خالی سلوچ”اثر محمود دولت آبادی)

کد: 70029

گروه بندی: نقد ادبی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ایرج ساعی ارسی،پرویز صالحی

جامعه شناسی رمان 1 (پژوهشی در “جای خالی سلوچ”اثر محمود دولت آبادی)

ناشر

بهمن برنا

مولف

ایرج ساعی ارسی،پرویز صالحی

گروه بندی

نقد ادبی

قطع

رقعی

قیمت

135000ریال

فراز و نشیب تمدن اسلامی
فراز و نشیب تمدن اسلامی

کد: 70014

گروه بندی: مکاتب و ادیان

ناشر: بهمن برنا

مولف: محمد ثقفی نژاد

فراز و نشیب تمدن اسلامی

ناشر

بهمن برنا

مولف

محمد ثقفی نژاد

گروه بندی

مکاتب و ادیان

قطع

رقعی

قیمت

58000ریال

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی (ابزارها و فنون کمی پژوهش)
روشهای پژوهش در علوم اجتماعی (ابزارها و فنون کمی پژوهش)

کد: 70046

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ایرج ساعی ارسی

روشهای پژوهش در علوم اجتماعی (ابزارها و فنون کمی پژوهش)

ناشر

بهمن برنا

مولف

ایرج ساعی ارسی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

95000ریال

شاد زیستن را چگونه تجربه کنیم!
شاد زیستن را چگونه تجربه کنیم!

کد: 70033

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: علی باصری

شاد زیستن را چگونه تجربه کنیم!

ناشر

بهمن برنا

مولف

علی باصری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

جیبی

قیمت

25000ریال

مددکاری اجتماعی و معنویت
مددکاری اجتماعی و معنویت

کد: 70023

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: آیان ماتئوس

مترجم: مهرداد نوابخش،میترا خاقانی فرد

مددکاری اجتماعی و معنویت

ناشر

بهمن برنا

مولف

آیان ماتئوس

مترجم

مهرداد نوابخش،میترا خاقانی فرد

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

چهارده متفکر مسلمان
چهارده متفکر مسلمان

کد: 70063

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: بهمن برنا

مولف: بهروز مرادی

چهارده متفکر مسلمان

ناشر

بهمن برنا

مولف

بهروز مرادی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

درآمدی بر نظریه سازی و نظریه آزمایی در جامعه شناسی
درآمدی بر نظریه سازی و نظریه آزمایی در جامعه شناسی

کد: 69625

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: ژانت،اس.چافتز

مترجم: اسفندیار غفاری نسب

درآمدی بر نظریه سازی و نظریه آزمایی در جامعه شناسی

ناشر

بهمن برنا

مولف

ژانت،اس.چافتز

مترجم

اسفندیار غفاری نسب

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

وزیری

قیمت

100000ریال

جامعه شناسی مصرف و بازار (مطالعه ی میدانی در شش بازار تهران)
جامعه شناسی مصرف و بازار (مطالعه ی میدانی در شش بازار تهران)

کد: 69618

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: بهمن برنا

مولف: حسین تنهایی،مریم السادات حسینی فر

جامعه شناسی مصرف و بازار (مطالعه ی میدانی در شش بازار تهران)

ناشر

بهمن برنا

مولف

حسین تنهایی،مریم السادات حسینی فر

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

240000ریال