مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : محمدابراهیم باستانی پاریزی
در حال بارگذاری
حصیرستان
حصیرستان

کد: 16491

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

حصیرستان
850000ریال

حصیرستان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

کاسه کوزه تمدن
کاسه کوزه تمدن

کد: 16475

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کاسه کوزه تمدن
1150000ریال

کاسه کوزه تمدن

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1150000ریال

یعقوب لیث
یعقوب لیث

کد: 80862

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

یعقوب لیث
950000ریال

یعقوب لیث

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

هفت عروس و یک داماد
هفت عروس و یک داماد

کد: 69451

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هفت عروس و یک داماد

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

نون جو دوغ گو
نون جو دوغ گو

کد: 23213

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

نون جو دوغ گو
950000ریال

نون جو دوغ گو

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

کجاوه ناهم لنگ
کجاوه ناهم لنگ

کد: 28547

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کجاوه ناهم لنگ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

تلاش آزادی
تلاش آزادی

کد: 16485

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

تلاش آزادی
950000ریال

تلاش آزادی

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

خاتون هفت قلعه
خاتون هفت قلعه

کد: 68981

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

خاتون هفت قلعه
1050000ریال

خاتون هفت قلعه

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1050000ریال

سیاست و اقتصاد عصر صفوی
سیاست و اقتصاد عصر صفوی

کد: 68989

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

سیاست و اقتصاد عصر صفوی

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1050000ریال

وادی هفت واد 1 (بحثی در تاریخ اجتماعی و آثار تاریخی کرمان)
وادی هفت واد 1 (بحثی در تاریخ اجتماعی و آثار تاریخی کرمان)

کد: 68288

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

وادی هفت واد 1 (بحثی در تاریخ اجتماعی و آثار تاریخی کرمان)

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

کوهها باهم اند و…
کوهها باهم اند و…

کد: 68211

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کوهها باهم اند و…

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

750000ریال

یاد و یادبود
یاد و یادبود

کد: 67692

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

یاد و یادبود
650000ریال

یاد و یادبود

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

ماه و خورشید فلک
ماه و خورشید فلک

کد: 67632

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

ماه و خورشید فلک

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

هشت الهفت
هشت الهفت

کد: 67587

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هشت الهفت
850000ریال

هشت الهفت

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

نوح هزار طوفان
نوح هزار طوفان

کد: 21995

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

نوح هزار طوفان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

375000ریال

گرگ پالان دیده
گرگ پالان دیده

کد: 31379

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

گرگ پالان دیده

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

کوچه هفت پیچ
کوچه هفت پیچ

کد: 31548

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کوچه هفت پیچ
850000ریال

کوچه هفت پیچ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

شمعی در طوفان
شمعی در طوفان

کد: 16482

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

شمعی در طوفان
335000ریال

شمعی در طوفان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

335000ریال

آفتابه زرین فرشتگان
آفتابه زرین فرشتگان

کد: 16489

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

آفتابه زرین فرشتگان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

چهل چراغ
چهل چراغ

کد: 18671

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

چهل چراغ
425000ریال

چهل چراغ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

425000ریال

اژدهای هفت سر (راه ابریشم)
اژدهای هفت سر (راه ابریشم)

کد: 22825

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

اژدهای هفت سر (راه ابریشم)

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

525000ریال

پوست پلنگ
پوست پلنگ

کد: 67304

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

پوست پلنگ
275000ریال

پوست پلنگ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

275000ریال

هزارستان
هزارستان

کد: 67314

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هزارستان
375000ریال

هزارستان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

375000ریال

بارگاه خانقاه در کویر هفت کاسه
بارگاه خانقاه در کویر هفت کاسه

کد: 16481

گروه بندی: عرفان

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

بارگاه خانقاه در کویر هفت کاسه

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

245000ریال

حماسه کویر
حماسه کویر

کد: 16492

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

حماسه کویر
450000ریال

حماسه کویر

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

شاهنامه آخرش خوش است
شاهنامه آخرش خوش است

کد: 26817

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

شاهنامه آخرش خوش است

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

سنگ هفت قلم
سنگ هفت قلم

کد: 28542

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

سنگ هفت قلم
950000ریال

سنگ هفت قلم

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

هواخوری باغ
هواخوری باغ

کد: 67149

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هواخوری باغ
975000ریال

هواخوری باغ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

975000ریال

کلاه گوشه نوشین روان
کلاه گوشه نوشین روان

کد: 16488

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کلاه گوشه نوشین روان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

550000ریال

گنج علی خان
گنج علی خان

کد: 16490

گروه بندی: زندگینامه

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

گنج علی خان
325000ریال

گنج علی خان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

زندگینامه

قطع

رقعی

قیمت

325000ریال

محبوب سیاه و طوطی سبز
محبوب سیاه و طوطی سبز

کد: 18668

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

محبوب سیاه و طوطی سبز

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

375000ریال

مار در بتکده
مار در بتکده

کد: 23212

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

مار در بتکده
950000ریال

مار در بتکده

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال