مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : محمدابراهیم باستانی پاریزی
در حال بارگذاری
درخت جواهر
درخت جواهر

کد: 94303

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

درخت جواهر
950000ریال

درخت جواهر

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

حضورستان
حضورستان

کد: 94259

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

حضورستان
1650000ریال

حضورستان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1650000ریال

حصیرستان
حصیرستان

کد: 16491

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

حصیرستان
1550000ریال

حصیرستان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1550000ریال

کاسه کوزه تمدن
کاسه کوزه تمدن

کد: 16475

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کاسه کوزه تمدن
1150000ریال

کاسه کوزه تمدن

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1150000ریال

پیر سبزپوشان
پیر سبزپوشان

کد: 87589

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

پیر سبزپوشان
2150000ریال

پیر سبزپوشان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

2150000ریال

یعقوب لیث
یعقوب لیث

کد: 80862

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

یعقوب لیث
2250000ریال

یعقوب لیث

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

2250000ریال

هفت عروس و یک داماد
هفت عروس و یک داماد

کد: 69451

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هفت عروس و یک داماد

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1750000ریال

نون جو دوغ گو
نون جو دوغ گو

کد: 23213

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

نون جو دوغ گو
2550000ریال

نون جو دوغ گو

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

2550000ریال

کجاوه ناهم لنگ
کجاوه ناهم لنگ

کد: 28547

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کجاوه ناهم لنگ
1650000ریال

کجاوه ناهم لنگ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1650000ریال

تلاش آزادی
تلاش آزادی

کد: 16485

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

تلاش آزادی
2450000ریال

تلاش آزادی

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

2450000ریال

سیاست و اقتصاد عصر صفوی
سیاست و اقتصاد عصر صفوی

کد: 68989

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

سیاست و اقتصاد عصر صفوی

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

2550000ریال

خاتون هفت قلعه
خاتون هفت قلعه

کد: 68981

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

خاتون هفت قلعه
2450000ریال

خاتون هفت قلعه

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

2450000ریال

وادی هفت واد 1 (بحثی در تاریخ اجتماعی و آثار تاریخی کرمان)
وادی هفت واد 1 (بحثی در تاریخ اجتماعی و آثار تاریخی کرمان)

کد: 68288

گروه بندی: تاریخ ایران

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

وادی هفت واد 1 (بحثی در تاریخ اجتماعی و آثار تاریخی کرمان)

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

تاریخ ایران

قطع

رقعی

قیمت

1950000ریال

کوهها باهم اند و...
کوهها باهم اند و...

کد: 68211

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کوهها باهم اند و...

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1750000ریال

یاد و یادبود
یاد و یادبود

کد: 67692

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

یاد و یادبود
650000ریال

یاد و یادبود

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

ماه و خورشید فلک
ماه و خورشید فلک

کد: 67632

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

ماه و خورشید فلک

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1950000ریال

هشت الهفت
هشت الهفت

کد: 67587

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هشت الهفت
2450000ریال

هشت الهفت

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

2450000ریال

شمعی در طوفان
شمعی در طوفان

کد: 16482

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

شمعی در طوفان
950000ریال

شمعی در طوفان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

آفتابه زرین فرشتگان
آفتابه زرین فرشتگان

کد: 16489

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

آفتابه زرین فرشتگان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1350000ریال

نوح هزار طوفان
نوح هزار طوفان

کد: 21995

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

نوح هزار طوفان
1250000ریال

نوح هزار طوفان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1250000ریال

گرگ پالان دیده
گرگ پالان دیده

کد: 31379

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

گرگ پالان دیده
1550000ریال

گرگ پالان دیده

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1550000ریال

کوچه هفت پیچ
کوچه هفت پیچ

کد: 31548

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

کوچه هفت پیچ
2550000ریال

کوچه هفت پیچ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

2550000ریال

چهل چراغ
چهل چراغ

کد: 18671

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

چهل چراغ
1850000ریال

چهل چراغ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1850000ریال

بازیگران کاخ سبز
بازیگران کاخ سبز

کد: 21989

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

بازیگران کاخ سبز

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1750000ریال

اژدهای هفت سر (راه ابریشم)
اژدهای هفت سر (راه ابریشم)

کد: 22825

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

اژدهای هفت سر (راه ابریشم)

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

2150000ریال

پوست پلنگ
پوست پلنگ

کد: 67304

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

پوست پلنگ
950000ریال

پوست پلنگ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

950000ریال

بارگاه خانقاه در کویر 7 کاسه (آثار دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی 2)
بارگاه خانقاه در کویر 7 کاسه (آثار دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی 2)

کد: 16481

گروه بندی: عرفان

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

بارگاه خانقاه در کویر 7 کاسه (آثار دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی 2)

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

عرفان

قطع

رقعی

قیمت

1350000ریال

هزارستان
هزارستان

کد: 67314

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

هزارستان
1450000ریال

هزارستان

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

1450000ریال

حماسه کویر
حماسه کویر

کد: 16492

گروه بندی: رمان تاریخی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

حماسه کویر
1550000ریال

حماسه کویر

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

رمان تاریخی

قطع

رقعی

قیمت

1550000ریال

شاهنامه آخرش خوش است
شاهنامه آخرش خوش است

کد: 26817

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

شاهنامه آخرش خوش است

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

2450000ریال

سنگ هفت قلم
سنگ هفت قلم

کد: 28542

گروه بندی: مقاله ادبی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

سنگ هفت قلم
2250000ریال

سنگ هفت قلم

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

مقاله ادبی

قطع

رقعی

قیمت

2250000ریال

گذار زن از گدار تاریخ
گذار زن از گدار تاریخ

کد: 16477

گروه بندی: جامعه شناسی

ناشر: علم

مولف: محمدابراهیم باستانی پاریزی

گذار زن از گدار تاریخ

ناشر

علم

مولف

محمدابراهیم باستانی پاریزی

گروه بندی

جامعه شناسی

قطع

رقعی

قیمت

1850000ریال