مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ریچل هالیس
در حال بارگذاری
انتظارش را نداشتم (وقتی جهانت از هم می پاشد،زندگیت را از نو بساز)
انتظارش را نداشتم (وقتی جهانت از هم می پاشد،زندگیت را از نو بساز)

کد: 109141

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: اشراقی

مولف: ریچل هالیس

مترجم: حدیث مددی ماهانی،مسعود پهلوان

انتظارش را نداشتم (وقتی جهانت از هم می پاشد،زندگیت را از نو بساز)

ناشر

اشراقی

مولف

ریچل هالیس

مترجم

حدیث مددی ماهانی،مسعود پهلوان

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

توقعش را نداشتم! (روانشناسی28)
توقعش را نداشتم! (روانشناسی28)

کد: 101255

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آوای چکامه،آرشیو روز

مولف: ریچل هالیس

مترجم: سوسن جلیلی

توقعش را نداشتم! (روانشناسی28)

ناشر

آوای چکامه،آرشیو روز

مولف

ریچل هالیس

مترجم

سوسن جلیلی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

280000ریال

انتظارش را نداشتم (چطور وقتی دنیایتان از هم می پاشد زندگی را دوباره از سر بگیرید)
انتظارش را نداشتم (چطور وقتی دنیایتان از هم می پاشد زندگی را دوباره از سر بگیرید)

کد: 97332

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: کوله پشتی

مولف: ریچل هالیس

مترجم: هدیه جامعی

انتظارش را نداشتم (چطور وقتی دنیایتان از هم می پاشد زندگی را دوباره از سر بگیرید)

ناشر

کوله پشتی

مولف

ریچل هالیس

مترجم

هدیه جامعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

خجالت نکش دختر (برنامه ای برای دستیابی به اهداف،بدون خجالت زدگی)
خجالت نکش دختر (برنامه ای برای دستیابی به اهداف،بدون خجالت زدگی)

کد: 97041

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: میلکان

مولف: ریچل هالیس

مترجم: کتایون امیراحمدی

خجالت نکش دختر (برنامه ای برای دستیابی به اهداف،بدون خجالت زدگی)

ناشر

میلکان

مولف

ریچل هالیس

مترجم

کتایون امیراحمدی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

داره فاجعه می آد! (دختر،خودت را جمع و جور کن)
داره فاجعه می آد! (دختر،خودت را جمع و جور کن)

کد: 96003

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: نسل نواندیش

مولف: ریچل هالیس

مترجم: فریبا جعفری نمینی

داره فاجعه می آد! (دختر،خودت را جمع و جور کن)

ناشر

نسل نواندیش

مولف

ریچل هالیس

مترجم

فریبا جعفری نمینی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

299000ریال

دختر عذرخواهی بسه!
دختر عذرخواهی بسه!

کد: 88938

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: فروزش

مولف: ریچل هالیس

مترجم: آذین سرداری

دختر عذرخواهی بسه!

ناشر

فروزش

مولف

ریچل هالیس

مترجم

آذین سرداری

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

290000ریال

خودت را باور کن دختر!
خودت را باور کن دختر!

کد: 86872

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: آوای چکامه،آرشیو روز

مولف: ریچل هالیس

مترجم: شقایش داوطلب

خودت را باور کن دختر!

ناشر

آوای چکامه،آرشیو روز

مولف

ریچل هالیس

مترجم

شقایش داوطلب

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

شرمنده نباش دختر (یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف)
شرمنده نباش دختر (یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف)

کد: 76716

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: کوله پشتی

مولف: ریچل هالیس

مترجم: هدیه جامعی

شرمنده نباش دختر (یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف)

ناشر

کوله پشتی

مولف

ریچل هالیس

مترجم

هدیه جامعی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال

شرمنده نباش دختر (یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف)
شرمنده نباش دختر (یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف)

کد: 108912

گروه بندی: روانشناسی موفقیت

ناشر: کوله پشتی

مولف: ریچل هالیس

مترجم: هدیه جامعی

موجودی34 جلد

شرمنده نباش دختر (یک برنامه بدون شرمساری برای رسیدن به اهداف)

ناشر

کوله پشتی

مولف

ریچل هالیس

مترجم

هدیه جامعی

گروه بندی

روانشناسی موفقیت

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

خودت باش دختر
خودت باش دختر

کد: 66646

گروه بندی: روانشناسی

ناشر: کوله پشتی

مولف: ریچل هالیس

مترجم: هدیه جامعی

خودت باش دختر
500000ریال

خودت باش دختر

ناشر

کوله پشتی

مولف

ریچل هالیس

مترجم

هدیه جامعی

گروه بندی

روانشناسی

قطع

رقعی

قیمت

500000ریال