مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : سمانه افشارحاتم
در حال بارگذاری
انجمن نگهبانان 3 (بخش اول:بازمانده)
انجمن نگهبانان 3 (بخش اول:بازمانده)

کد: 107818

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: چارلی فلچر

مترجم: سمانه افشارحاتم

انجمن نگهبانان 3 (بخش اول:بازمانده)

ناشر

باژ

مولف

چارلی فلچر

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

830000ریال

انجمن نگهبانان 3 (بخش دوم:بازمانده)
انجمن نگهبانان 3 (بخش دوم:بازمانده)

کد: 107764

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: چارلی فلچر

مترجم: سمانه افشارحاتم

انجمن نگهبانان 3 (بخش دوم:بازمانده)

ناشر

باژ

مولف

چارلی فلچر

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

آنی بانی 4
آنی بانی 4

کد: 100276

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: تیم یتس

مترجم: سمانه افشارحاتم

آنی بانی 4
170000ریال

آنی بانی 4

ناشر

باژ

مولف

تیم یتس

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

170000ریال

آنی بانی 5
آنی بانی 5

کد: 100279

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: تیم یتس

مترجم: سمانه افشارحاتم

آنی بانی 5
170000ریال

آنی بانی 5

ناشر

باژ

مولف

تیم یتس

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

170000ریال

آنی بانی 6
آنی بانی 6

کد: 100280

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: تیم یتس

مترجم: سمانه افشارحاتم

آنی بانی 6
170000ریال

آنی بانی 6

ناشر

باژ

مولف

تیم یتس

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

170000ریال

هر روح یک ستاره
هر روح یک ستاره

کد: 97416

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: وندی مس

مترجم: سمانه افشارحاتم

هر روح یک ستاره

ناشر

پرتقال

مولف

وندی مس

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

آنی بانی 3
آنی بانی 3

کد: 95178

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: تیم یتس

مترجم: سمانه افشارحاتم

آنی بانی 3
170000ریال

آنی بانی 3

ناشر

باژ

مولف

تیم یتس

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

170000ریال

آنی بانی 2
آنی بانی 2

کد: 94944

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: تیم یتس

مترجم: سمانه افشارحاتم

آنی بانی 2
170000ریال

آنی بانی 2

ناشر

باژ

مولف

تیم یتس

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

170000ریال

آنی بانی 1
آنی بانی 1

کد: 94773

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: تیم یتس

مترجم: سمانه افشارحاتم

آنی بانی 1
170000ریال

آنی بانی 1

ناشر

باژ

مولف

تیم یتس

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

170000ریال

انجمن نگهبانان 2 (بخش اول:تناقض)
انجمن نگهبانان 2 (بخش اول:تناقض)

کد: 91880

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: باژ

مولف: چارلی فلچر

مترجم: سمانه افشارحاتم

انجمن نگهبانان 2 (بخش اول:تناقض)

ناشر

باژ

مولف

چارلی فلچر

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

940000ریال

انجمن نگهبانان 2 (بخش دوم:تناقض)
انجمن نگهبانان 2 (بخش دوم:تناقض)

کد: 91883

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: باژ

مولف: چارلی فلچر

مترجم: سمانه افشارحاتم

انجمن نگهبانان 2 (بخش دوم:تناقض)

ناشر

باژ

مولف

چارلی فلچر

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

900000ریال

رژه شبانه
رژه شبانه

کد: 87007

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: کترین تنکری

مترجم: سمانه افشارحاتم

رژه شبانه
1180000ریال

رژه شبانه

ناشر

باژ

مولف

کترین تنکری

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1180000ریال

تاریک ترین ذهن ها
تاریک ترین ذهن ها

کد: 79845

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: خوب

مولف: آلکساندرا برکن

مترجم: سمانه افشارحاتم

تاریک ترین ذهن ها

ناشر

خوب

مولف

آلکساندرا برکن

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

650000ریال

انجمن نگهبانان 1 (بخش اول)
انجمن نگهبانان 1 (بخش اول)

کد: 65174

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: چارلی فلچر

مترجم: سمانه افشارحاتم

انجمن نگهبانان 1 (بخش اول)

ناشر

باژ

مولف

چارلی فلچر

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1090000ریال

انجمن نگهبانان 1 (بخش دوم)
انجمن نگهبانان 1 (بخش دوم)

کد: 65175

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: چارلی فلچر

مترجم: سمانه افشارحاتم

انجمن نگهبانان 1 (بخش دوم)

ناشر

باژ

مولف

چارلی فلچر

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1250000ریال