مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : استوارت گیبز
در حال بارگذاری
مدرسه ی جاسوسی 7 (حمله ی بریتانیایی ها)
مدرسه ی جاسوسی 7 (حمله ی بریتانیایی ها)

کد: 106476

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: استوارت گیبز

مترجم: شیرین ملک فاضلی

مدرسه ی جاسوسی 7 (حمله ی بریتانیایی ها)

ناشر

شهر قلم

مولف

استوارت گیبز

مترجم

شیرین ملک فاضلی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

640000ریال

چارلی تورن و آخرین معادله
چارلی تورن و آخرین معادله

کد: 106477

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: استوارت گیبز

مترجم: شیما شریعت

چارلی تورن و آخرین معادله

ناشر

شهر قلم

مولف

استوارت گیبز

مترجم

شیما شریعت

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

840000ریال

قرارگاه فضایی آلفا 2 (قاچاقچی در ماه)
قرارگاه فضایی آلفا 2 (قاچاقچی در ماه)

کد: 92096

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: استوارت گیبز

مترجم: آزیتا راثی

قرارگاه فضایی آلفا 2 (قاچاقچی در ماه)

ناشر

پرتقال

مولف

استوارت گیبز

مترجم

آزیتا راثی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

مدرسه جاسوسی 7 (سرقت از موزه ی بریتانیا)
مدرسه جاسوسی 7 (سرقت از موزه ی بریتانیا)

کد: 89356

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: استوارت گیبز

مترجم: مریم رفیعی

مدرسه جاسوسی 7 (سرقت از موزه ی بریتانیا)

ناشر

پرتقال

مولف

استوارت گیبز

مترجم

مریم رفیعی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

مدرسه ی جاسوسی 6 (تعقیب و گریز در جنوب)
مدرسه ی جاسوسی 6 (تعقیب و گریز در جنوب)

کد: 88835

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: استوارت گیبز

مترجم: شیرین ملک فاضلی

مدرسه ی جاسوسی 6 (تعقیب و گریز در جنوب)

ناشر

شهر قلم

مولف

استوارت گیبز

مترجم

شیرین ملک فاضلی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

قرارگاه فضایی آلفا 1 (سرنخ فضایی)
قرارگاه فضایی آلفا 1 (سرنخ فضایی)

کد: 84743

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: استوارت گیبز

مترجم: آزیتا راثی

قرارگاه فضایی آلفا 1 (سرنخ فضایی)

ناشر

پرتقال

مولف

استوارت گیبز

مترجم

آزیتا راثی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

مدرسه جاسوسی 6 (عملیات شناسایی)
مدرسه جاسوسی 6 (عملیات شناسایی)

کد: 82002

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: استوارت گیبز

مترجم: مریم رفیعی

مدرسه جاسوسی 6 (عملیات شناسایی)

ناشر

پرتقال

مولف

استوارت گیبز

مترجم

مریم رفیعی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

مدرسه جاسوسی 5 (سرویس اطلاعاتی)
مدرسه جاسوسی 5 (سرویس اطلاعاتی)

کد: 78421

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: استوارت گیبز

مترجم: مریم رفیعی

مدرسه جاسوسی 5 (سرویس اطلاعاتی)

ناشر

پرتقال

مولف

استوارت گیبز

مترجم

مریم رفیعی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

مدرسه ی جاسوسی 5 (جاسوس جاسوسان)
مدرسه ی جاسوسی 5 (جاسوس جاسوسان)

کد: 75286

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: استوارت گیبز

مترجم: شیرین ملک فاضلی

مدرسه ی جاسوسی 5 (جاسوس جاسوسان)

ناشر

شهر قلم

مولف

استوارت گیبز

مترجم

شیرین ملک فاضلی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

مدرسه جاسوسی 4 (تعطیلات مرگبار)
مدرسه جاسوسی 4 (تعطیلات مرگبار)

کد: 73785

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: استوارت گیبز

مترجم: مریم رفیعی

مدرسه جاسوسی 4 (تعطیلات مرگبار)

ناشر

پرتقال

مولف

استوارت گیبز

مترجم

مریم رفیعی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

مدرسه ی جاسوسی 4 (اسکی جاسوسی)
مدرسه ی جاسوسی 4 (اسکی جاسوسی)

کد: 71121

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: استوارت گیبز

مترجم: شیرین ملک فاضلی

مدرسه ی جاسوسی 4 (اسکی جاسوسی)

ناشر

شهر قلم

مولف

استوارت گیبز

مترجم

شیرین ملک فاضلی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

285000ریال

مدرسه جاسوسی 3 (جاسوس دوجانبه)
مدرسه جاسوسی 3 (جاسوس دوجانبه)

کد: 65182

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: استوارت گیبز

مترجم: مریم رفیعی

مدرسه جاسوسی 3 (جاسوس دوجانبه)

ناشر

پرتقال

مولف

استوارت گیبز

مترجم

مریم رفیعی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

مدرسه جاسوسی 2 (اردوی مرگ)
مدرسه جاسوسی 2 (اردوی مرگ)

کد: 65181

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: استوارت گیبز

مترجم: مریم رفیعی

مدرسه جاسوسی 2 (اردوی مرگ)

ناشر

پرتقال

مولف

استوارت گیبز

مترجم

مریم رفیعی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

590000ریال

اردوی جاسوسی 2
اردوی جاسوسی 2

کد: 65118

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: استوارت گیبز

مترجم: شیرین ملک فاضلی

اردوی جاسوسی 2
420000ریال

اردوی جاسوسی 2

ناشر

شهر قلم

مولف

استوارت گیبز

مترجم

شیرین ملک فاضلی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

نقشه ی جاسوسی 3
نقشه ی جاسوسی 3

کد: 65119

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: استوارت گیبز

مترجم: شیرین ملک فاضلی

نقشه ی جاسوسی 3

ناشر

شهر قلم

مولف

استوارت گیبز

مترجم

شیرین ملک فاضلی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

210000ریال

مدرسه ی جاسوسی 1
مدرسه ی جاسوسی 1

کد: 65117

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: شهر قلم

مولف: استوارت گیبز

مترجم: شیرین ملک فاضلی

مدرسه ی جاسوسی 1

ناشر

شهر قلم

مولف

استوارت گیبز

مترجم

شیرین ملک فاضلی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

مدرسه جاسوسی 1 (گروگان گیری)
مدرسه جاسوسی 1 (گروگان گیری)

کد: 64821

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: استوارت گیبز

مترجم: مریم رفیعی

مدرسه جاسوسی 1 (گروگان گیری)

ناشر

پرتقال

مولف

استوارت گیبز

مترجم

مریم رفیعی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

560000ریال