مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : سهیل محمدیان
در حال بارگذاری
کلاس نقاشی بچه گربه 1
کلاس نقاشی بچه گربه 1

کد: 101912

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

کلاس نقاشی بچه گربه 1

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

مکس 2 (مکس و شوالیه های نخودی:نبرد با همزادها)
مکس 2 (مکس و شوالیه های نخودی:نبرد با همزادها)

کد: 101689

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

مکس 2 (مکس و شوالیه های نخودی:نبرد با همزادها)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

کاپیتان زیرشلواری10 (و انتقام سخت زیرشلواری روباتی شلوار زنگوله ای)
کاپیتان زیرشلواری10 (و انتقام سخت زیرشلواری روباتی شلوار زنگوله ای)

کد: 101690

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

کاپیتان زیرشلواری10 (و انتقام سخت زیرشلواری روباتی شلوار زنگوله ای)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

460000ریال

سرکار هاپو 9 (کثافت و مکافات)
سرکار هاپو 9 (کثافت و مکافات)

کد: 99726

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

سرکار هاپو 9 (کثافت و مکافات)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

بیگ نیت 8 (وداع با دنیای چلمن ها)
بیگ نیت 8 (وداع با دنیای چلمن ها)

کد: 99727

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

بیگ نیت 8 (وداع با دنیای چلمن ها)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

بیگ نیت 9 (به دنیای من خوش آمدید!)
بیگ نیت 9 (به دنیای من خوش آمدید!)

کد: 99728

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

بیگ نیت 9 (به دنیای من خوش آمدید!)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

بیگ نیت10 (دامب،دامب،دامب)
بیگ نیت10 (دامب،دامب،دامب)

کد: 99729

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

بیگ نیت10 (دامب،دامب،دامب)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

مکس 1 (و شوالیه های نخودی)
مکس 1 (و شوالیه های نخودی)

کد: 97312

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

مکس 1 (و شوالیه های نخودی)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

بیگ نیت 7 (مردم دیوانه شدن!)
بیگ نیت 7 (مردم دیوانه شدن!)

کد: 97320

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

بیگ نیت 7 (مردم دیوانه شدن!)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

بیگ نیت 2 (قیل و قال)
بیگ نیت 2 (قیل و قال)

کد: 92408

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

بیگ نیت 2 (قیل و قال)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

بیگ نیت 3 (بیگ نیت و دوستان)
بیگ نیت 3 (بیگ نیت و دوستان)

کد: 92409

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

بیگ نیت 3 (بیگ نیت و دوستان)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

بیگ نیت 6 (بزرگان مانند هم فکر می کنند!)
بیگ نیت 6 (بزرگان مانند هم فکر می کنند!)

کد: 92410

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

بیگ نیت 6 (بزرگان مانند هم فکر می کنند!)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

380000ریال

سرکار هاپو 7 (توپ ها برای که به چرخش درمی آیند؟)
سرکار هاپو 7 (توپ ها برای که به چرخش درمی آیند؟)

کد: 90091

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

سرکار هاپو 7 (توپ ها برای که به چرخش درمی آیند؟)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال

کاپیتان زیرشلواری 8 (و دردسرهای عجیب و غریب ساکنین سرزمین توالت بنفش)
کاپیتان زیرشلواری 8 (و دردسرهای عجیب و غریب ساکنین سرزمین توالت بنفش)

کد: 90093

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

کاپیتان زیرشلواری 8 (و دردسرهای عجیب و غریب ساکنین سرزمین توالت بنفش)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

بیگ نیت 4 (مسابقه شروع شد!)
بیگ نیت 4 (مسابقه شروع شد!)

کد: 89856

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

بیگ نیت 4 (مسابقه شروع شد!)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

بیگ نیت 5 (دیگه طاقت ندارم!)
بیگ نیت 5 (دیگه طاقت ندارم!)

کد: 89857

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکن پی یرس

مترجم: سهیل محمدیان

بیگ نیت 5 (دیگه طاقت ندارم!)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکن پی یرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

370000ریال

بیگ نیت 1 (از اول شروع می کنیم!)
بیگ نیت 1 (از اول شروع می کنیم!)

کد: 88260

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: لینکلن پیرس

مترجم: سهیل محمدیان

بیگ نیت 1 (از اول شروع می کنیم!)

ناشر

سایه گستر

مولف

لینکلن پیرس

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

کاپیتان زیرشلواری 6 (و نبرد بزرگ و خفن با روبات زنده ی آب دماغی!،قسمت اول:مبارزه ی با محتویات...)
کاپیتان زیرشلواری 6 (و نبرد بزرگ و خفن با روبات زنده ی آب دماغی!،قسمت اول:مبارزه ی با محتویات...)

کد: 87021

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

کاپیتان زیرشلواری 6 (و نبرد بزرگ و خفن با روبات زنده ی آب دماغی!،قسمت اول:مبارزه ی با محتویات...)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

سرکار هاپو 6 (زوزه ی وحش)
سرکار هاپو 6 (زوزه ی وحش)

کد: 84076

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

سرکار هاپو 6 (زوزه ی وحش)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

390000ریال

بچه های عجیب و غریب خانم پرگرین 4 (نقشه ی روزگار)
بچه های عجیب و غریب خانم پرگرین 4 (نقشه ی روزگار)

کد: 83605

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: رنسام ریگز

مترجم: سهیل محمدیان

بچه های عجیب و غریب خانم پرگرین 4 (نقشه ی روزگار)

ناشر

سایه گستر

مولف

رنسام ریگز

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

490000ریال

کاپیتان زیرشلواری 4 (و نقشه های شیطانی پروفسور پی پی تنبون)
کاپیتان زیرشلواری 4 (و نقشه های شیطانی پروفسور پی پی تنبون)

کد: 77106

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

کاپیتان زیرشلواری 4 (و نقشه های شیطانی پروفسور پی پی تنبون)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال

کاپیتان زیرشلواری 5 (و خشم بانوی کله سبز)
کاپیتان زیرشلواری 5 (و خشم بانوی کله سبز)

کد: 77107

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

کاپیتان زیرشلواری 5 (و خشم بانوی کله سبز)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

سرکار هاپو 4 (و بچه گربه)
سرکار هاپو 4 (و بچه گربه)

کد: 77108

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

سرکار هاپو 4 (و بچه گربه)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

سرکار هاپو 5 (ارباب شپش ها)
سرکار هاپو 5 (ارباب شپش ها)

کد: 77109

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

سرکار هاپو 5 (ارباب شپش ها)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

680000ریال

بچه های عجیب و غریب خانم پرگرین 2 (شهر اشباح)
بچه های عجیب و غریب خانم پرگرین 2 (شهر اشباح)

کد: 75628

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: رنسام ریگز

مترجم: سهیل محمدیان

بچه های عجیب و غریب خانم پرگرین 2 (شهر اشباح)

ناشر

سایه گستر

مولف

رنسام ریگز

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آنای خون آلود 1 (رمان ترسناک)
آنای خون آلود 1 (رمان ترسناک)

کد: 74031

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: کندر بلیک

مترجم: سهیل محمدیان

آنای خون آلود 1 (رمان ترسناک)

ناشر

سایه گستر

مولف

کندر بلیک

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

دختر کابوس ها 2 (رمان ترسناک)
دختر کابوس ها 2 (رمان ترسناک)

کد: 74032

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: کندر بلیک

مترجم: سهیل محمدیان

دختر کابوس ها 2 (رمان ترسناک)

ناشر

سایه گستر

مولف

کندر بلیک

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

کاپیتان زیرشلواری 3 (و هجوم آشپزهای خیلی بدجنس فضایی و همین طور حمله ی بعدی زامبیچه های...)
کاپیتان زیرشلواری 3 (و هجوم آشپزهای خیلی بدجنس فضایی و همین طور حمله ی بعدی زامبیچه های...)

کد: 71627

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

کاپیتان زیرشلواری 3 (و هجوم آشپزهای خیلی بدجنس فضایی و همین طور حمله ی بعدی زامبیچه های...)

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

سرکار هاپو 1
سرکار هاپو 1

کد: 63583

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: سایه گستر

مولف: دیو پیلکی

مترجم: سهیل محمدیان

سرکار هاپو 1
480000ریال

سرکار هاپو 1

ناشر

سایه گستر

مولف

دیو پیلکی

مترجم

سهیل محمدیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

480000ریال