مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : مونا توحیدی
در حال بارگذاری
وحشت در دبستان شومیان 6 (جنگ سام و ماشین غول پیکر!)
وحشت در دبستان شومیان 6 (جنگ سام و ماشین غول پیکر!)

کد: 106610

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: جک شابرت

مترجم: مونا توحیدی

وحشت در دبستان شومیان 6 (جنگ سام و ماشین غول پیکر!)

ناشر

هوپا

مولف

جک شابرت

مترجم

مونا توحیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

وحشت در دبستان شومیان 5 (یخ بندان در مدرسه!)
وحشت در دبستان شومیان 5 (یخ بندان در مدرسه!)

کد: 100137

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: جک شابرت

مترجم: مونا توحیدی

وحشت در دبستان شومیان 5 (یخ بندان در مدرسه!)

ناشر

هوپا

مولف

جک شابرت

مترجم

مونا توحیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

260000ریال

وحشت در دبستان شومیان 3 (زنگ تفریح در جنگل!)
وحشت در دبستان شومیان 3 (زنگ تفریح در جنگل!)

کد: 95215

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: جک شابرت

مترجم: مونا توحیدی

وحشت در دبستان شومیان 3 (زنگ تفریح در جنگل!)

ناشر

هوپا

مولف

جک شابرت

مترجم

مونا توحیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

وحشت در دبستان شومیان 4 (نمایشگاه علمی ترسناک!)
وحشت در دبستان شومیان 4 (نمایشگاه علمی ترسناک!)

کد: 95217

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: جک شابرت

مترجم: مونا توحیدی

وحشت در دبستان شومیان 4 (نمایشگاه علمی ترسناک!)

ناشر

هوپا

مولف

جک شابرت

مترجم

مونا توحیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

وحشت در دبستان شومیان 1 (مدرسه زنده است!)
وحشت در دبستان شومیان 1 (مدرسه زنده است!)

کد: 85345

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: جک شابرت

مترجم: مونا توحیدی

وحشت در دبستان شومیان 1 (مدرسه زنده است!)

ناشر

هوپا

مولف

جک شابرت

مترجم

مونا توحیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

وحشت در دبستان شومیان 2 (کمد آدم خوار!)
وحشت در دبستان شومیان 2 (کمد آدم خوار!)

کد: 85346

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: جک شابرت

مترجم: مونا توحیدی

وحشت در دبستان شومیان 2 (کمد آدم خوار!)

ناشر

هوپا

مولف

جک شابرت

مترجم

مونا توحیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

پنی قشقرق 6 (ویروس پخش کن خطرناک)
پنی قشقرق 6 (ویروس پخش کن خطرناک)

کد: 66789

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: جوآنا نادین

مترجم: مونا توحیدی

پنی قشقرق 6 (ویروس پخش کن خطرناک)

ناشر

هوپا

مولف

جوآنا نادین

مترجم

مونا توحیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

پنی قشقرق 5 (رکورد شکن بی رقیب)
پنی قشقرق 5 (رکورد شکن بی رقیب)

کد: 66787

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: جوآنا نادین

مترجم: مونا توحیدی

پنی قشقرق 5 (رکورد شکن بی رقیب)

ناشر

هوپا

مولف

جوآنا نادین

مترجم

مونا توحیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

360000ریال

پنی قشقرق 2 (یک فاجعه ی تمام عیار)
پنی قشقرق 2 (یک فاجعه ی تمام عیار)

کد: 63337

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: هوپا

مولف: جوآنا نادین

مترجم: مونا توحیدی

پنی قشقرق 2 (یک فاجعه ی تمام عیار)

ناشر

هوپا

مولف

جوآنا نادین

مترجم

مونا توحیدی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال