مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : کتاب پرنده
در حال بارگذاری
فومی بوق بوق بوق،ماشینم (هزارتا شعر یه نی نی)
فومی بوق بوق بوق،ماشینم (هزارتا شعر یه نی نی)

کد: 107270

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: زهرا موسوی

فومی بوق بوق بوق،ماشینم (هزارتا شعر یه نی نی)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

زهرا موسوی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی

قیمت

300000ریال

فومی منم یه جور دایناسورم (هزارتا شعر یه نی نی)
فومی منم یه جور دایناسورم (هزارتا شعر یه نی نی)

کد: 107272

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: زهرا موسوی

فومی منم یه جور دایناسورم (هزارتا شعر یه نی نی)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

زهرا موسوی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی

قیمت

300000ریال

فومی یک و دو و سه،یه جنگل (هزارتا شعر یه نی نی)
فومی یک و دو و سه،یه جنگل (هزارتا شعر یه نی نی)

کد: 107273

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: زهرا موسوی

فومی یک و دو و سه،یه جنگل (هزارتا شعر یه نی نی)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

زهرا موسوی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی

قیمت

300000ریال

مجموعه آملیا بدلیا (جلدهای 1تا5)،(5جلدی،باقاب)
مجموعه آملیا بدلیا (جلدهای 1تا5)،(5جلدی،باقاب)

کد: 104940

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

مجموعه آملیا بدلیا (جلدهای 1تا5)،(5جلدی،باقاب)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1750000ریال

مجموعه آملیا بدلیا (جلدهای 6تا10)،(5جلدی،باقاب)
مجموعه آملیا بدلیا (جلدهای 6تا10)،(5جلدی،باقاب)

کد: 104941

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

مجموعه آملیا بدلیا (جلدهای 6تا10)،(5جلدی،باقاب)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1750000ریال

آملیا بدلیا 7 (کارمند می شود)
آملیا بدلیا 7 (کارمند می شود)

کد: 100306

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 7 (کارمند می شود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 8 (عروسی را نجات می دهد)
آملیا بدلیا 8 (عروسی را نجات می دهد)

کد: 100307

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 8 (عروسی را نجات می دهد)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 9 (به اردو می رود)
آملیا بدلیا 9 (به اردو می رود)

کد: 100308

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 9 (به اردو می رود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا10 (گنج پیدا می کند)
آملیا بدلیا10 (گنج پیدا می کند)

کد: 100309

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا10 (گنج پیدا می کند)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 6 (به دریا می رود)
آملیا بدلیا 6 (به دریا می رود)

کد: 100305

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 6 (به دریا می رود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آبی لباس دریا (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)
آبی لباس دریا (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)

کد: 97166

گروه بندی: شعر فارسی

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

آبی لباس دریا (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر فارسی

قطع

خشتی کوچک

قیمت

120000ریال

سیاه سیاه مورچه سیاه (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)
سیاه سیاه مورچه سیاه (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)

کد: 97173

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

سیاه سیاه مورچه سیاه (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

120000ریال

خونه ی کی تو دشته؟ (حشرات)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)
خونه ی کی تو دشته؟ (حشرات)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)

کد: 97178

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

خونه ی کی تو دشته؟ (حشرات)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

120000ریال

خونه ی کی تو جنگله؟ (حیوانات جنگل)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)
خونه ی کی تو جنگله؟ (حیوانات جنگل)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)

کد: 97163

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

خونه ی کی تو جنگله؟ (حیوانات جنگل)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

120000ریال

یک گل سبز خارخاری (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)
یک گل سبز خارخاری (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)

کد: 97167

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

یک گل سبز خارخاری (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

120000ریال

خونه ی کی تو دریاست؟ (حیوانات دریا)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)
خونه ی کی تو دریاست؟ (حیوانات دریا)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)

کد: 97175

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

خونه ی کی تو دریاست؟ (حیوانات دریا)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

120000ریال

لونه ی کی رو شاخه هاست؟ (پرندگان)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)
لونه ی کی رو شاخه هاست؟ (پرندگان)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)

کد: 97179

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

لونه ی کی رو شاخه هاست؟ (پرندگان)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

120000ریال

قهوه ای رنگ شکلات (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)
قهوه ای رنگ شکلات (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)

کد: 97171

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

قهوه ای رنگ شکلات (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

120000ریال

خونه ی کی تو صحراست؟ (خزندگان)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)
خونه ی کی تو صحراست؟ (خزندگان)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)

کد: 97177

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

خونه ی کی تو صحراست؟ (خزندگان)،(کی کجا خونه داره)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

120000ریال

یه زرد خیلی آبدار (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)
یه زرد خیلی آبدار (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)

کد: 97170

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

یه زرد خیلی آبدار (هر چیزی رنگی داره)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

120000ریال

کتاب کار پیش دبستان 1 (فارسی،خواندن)،همراه راهنمای تدریس مربی
کتاب کار پیش دبستان 1 (فارسی،خواندن)،همراه راهنمای تدریس مربی

کد: 93579

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: کتاب پرنده

مولف: آن فلوندرز

مترجم: مریم نوزرآدان

کتاب کار پیش دبستان 1 (فارسی،خواندن)،همراه راهنمای تدریس مربی

ناشر

کتاب پرنده

مولف

آن فلوندرز

مترجم

مریم نوزرآدان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

420000ریال

کتاب کار پیش دبستان 2 (ریاضی)،همراه راهنمای تدریس مربی
کتاب کار پیش دبستان 2 (ریاضی)،همراه راهنمای تدریس مربی

کد: 93580

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: کتاب پرنده

مولف: لیندا روجری

مترجم: مریم نوزرآدان

کتاب کار پیش دبستان 2 (ریاضی)،همراه راهنمای تدریس مربی

ناشر

کتاب پرنده

مولف

لیندا روجری

مترجم

مریم نوزرآدان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

420000ریال

کتاب کار پیش دبستان 3 (علوم)،همراه راهنمای تدریس مربی
کتاب کار پیش دبستان 3 (علوم)،همراه راهنمای تدریس مربی

کد: 93582

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هیو وستراپ

مترجم: مریم نوزرآدان

کتاب کار پیش دبستان 3 (علوم)،همراه راهنمای تدریس مربی

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هیو وستراپ

مترجم

مریم نوزرآدان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال

کتاب کار پیش دبستان 4 (هوش و خلاقیت)،همراه راهنمای تدریس مربی
کتاب کار پیش دبستان 4 (هوش و خلاقیت)،همراه راهنمای تدریس مربی

کد: 93581

گروه بندی: درسی و کمک درسی

ناشر: کتاب پرنده

مترجم: مریم نوزرآدان

کتاب کار پیش دبستان 4 (هوش و خلاقیت)،همراه راهنمای تدریس مربی

ناشر

کتاب پرنده

مترجم

مریم نوزرآدان

گروه بندی

درسی و کمک درسی

قطع

رحلی

قیمت

380000ریال

مجموعه کی کجا خونه داره (7جلدی،گلاسه،باقاب)
مجموعه کی کجا خونه داره (7جلدی،گلاسه،باقاب)

کد: 92556

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

مجموعه کی کجا خونه داره (7جلدی،گلاسه،باقاب)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

840000ریال

مجموعه هر چیزی رنگی داره (7جلدی،گلاسه،باقاب)
مجموعه هر چیزی رنگی داره (7جلدی،گلاسه،باقاب)

کد: 92554

گروه بندی: شعر کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: مریم اسلامی

مجموعه هر چیزی رنگی داره (7جلدی،گلاسه،باقاب)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

مریم اسلامی

گروه بندی

شعر کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

840000ریال

آملیا بدلیا 2 (به مسافرت می رود)
آملیا بدلیا 2 (به مسافرت می رود)

کد: 91653

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 2 (به مسافرت می رود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 3 (باغ وحش درست می کند)
آملیا بدلیا 3 (باغ وحش درست می کند)

کد: 91655

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 3 (باغ وحش درست می کند)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 4 (ورزشکار می شود)
آملیا بدلیا 4 (ورزشکار می شود)

کد: 91658

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 4 (ورزشکار می شود)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 5 (باشگاه درختی می سازد)
آملیا بدلیا 5 (باشگاه درختی می سازد)

کد: 91660

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 5 (باشگاه درختی می سازد)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

آملیا بدلیا 1 (کسب و کار جدید راه می اندازد)
آملیا بدلیا 1 (کسب و کار جدید راه می اندازد)

کد: 91650

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: کتاب پرنده

مولف: هرمن پریش

مترجم: مژگان کلهر

آملیا بدلیا 1 (کسب و کار جدید راه می اندازد)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

هرمن پریش

مترجم

مژگان کلهر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

دو قلوها به دکتر می روند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)
دو قلوها به دکتر می روند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

کد: 90530

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: کتاب پرنده

مولف: جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم: مینا لزگی

دو قلوها به دکتر می روند (ماجراهای تاپسی و تیم)،(گلاسه)

ناشر

کتاب پرنده

مولف

جین آدامسون،گرتا آدامسون

مترجم

مینا لزگی

گروه بندی

داستان کودک

قطع

خشتی کوچک

قیمت

100000ریال