مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مولف : ری اورایان
در حال بارگذاری
مجموعه زاک پسر کهکشان (10جلدی،باقاب)
مجموعه زاک پسر کهکشان (10جلدی،باقاب)

کد: 85567

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

مجموعه زاک پسر کهکشان (10جلدی،باقاب)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1950000ریال

زاک پسر کهکشان11 (اشباح فضایی)
زاک پسر کهکشان11 (اشباح فضایی)

کد: 84456

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان11 (اشباح فضایی)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زاک پسر کهکشان12 (دردسر دوقلوها)
زاک پسر کهکشان12 (دردسر دوقلوها)

کد: 84457

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان12 (دردسر دوقلوها)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زاک پسر کهکشان15 (مسابقه ی نینجاهای فضایی)
زاک پسر کهکشان15 (مسابقه ی نینجاهای فضایی)

کد: 84462

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان15 (مسابقه ی نینجاهای فضایی)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زاک پسر کهکشان10 (تخم مرغ های فضایی)
زاک پسر کهکشان10 (تخم مرغ های فضایی)

کد: 84455

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان10 (تخم مرغ های فضایی)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زک کهکشانی10 (سیاره ی دوقلوها)
زک کهکشانی10 (سیاره ی دوقلوها)

کد: 80130

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی10 (سیاره ی دوقلوها)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

زک کهکشانی11 (فاجعه در نمایشگاه علوم)
زک کهکشانی11 (فاجعه در نمایشگاه علوم)

کد: 80131

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی11 (فاجعه در نمایشگاه علوم)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

زک کهکشانی 8 (روبات فوق هوشمند)
زک کهکشانی 8 (روبات فوق هوشمند)

کد: 79842

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی 8 (روبات فوق هوشمند)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

زک کهکشانی 9 (بازگشت به زمین)
زک کهکشانی 9 (بازگشت به زمین)

کد: 79844

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی 9 (بازگشت به زمین)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

زک کهکشانی 7 (دریک شنا یاد می گیرد!)
زک کهکشانی 7 (دریک شنا یاد می گیرد!)

کد: 79344

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی 7 (دریک شنا یاد می گیرد!)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

زک کهکشانی 6 (کریسمس سبز)
زک کهکشانی 6 (کریسمس سبز)

کد: 78665

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی 6 (کریسمس سبز)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

زک کهکشانی 6 (کریسمس سبز)
زک کهکشانی 6 (کریسمس سبز)

کد: 94068

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

موجودی5 جلد

زک کهکشانی 6 (کریسمس سبز)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

زک کهکشانی 5 (دوست صمیمی!)
زک کهکشانی 5 (دوست صمیمی!)

کد: 66475

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی 5 (دوست صمیمی!)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

300000ریال

زک کهکشانی 4 (هیولایی از پلکسس)
زک کهکشانی 4 (هیولایی از پلکسس)

کد: 66183

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی 4 (هیولایی از پلکسس)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

زک کهکشانی 3 (سیاره ی دایناسورها)
زک کهکشانی 3 (سیاره ی دایناسورها)

کد: 65784

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی 3 (سیاره ی دایناسورها)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

زک کهکشانی 2 (اردوی اکتشافی به جونو)
زک کهکشانی 2 (اردوی اکتشافی به جونو)

کد: 63310

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی 2 (اردوی اکتشافی به جونو)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

زک کهکشانی 1 (سلام نبولون)
زک کهکشانی 1 (سلام نبولون)

کد: 63237

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: پرتقال

مولف: ری اورایان

مترجم: شیدا رنجبر

زک کهکشانی 1 (سلام نبولون)

ناشر

پرتقال

مولف

ری اورایان

مترجم

شیدا رنجبر

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

زاک پسر کهکشان 6 (کریسمس سبز)
زاک پسر کهکشان 6 (کریسمس سبز)

کد: 61919

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان 6 (کریسمس سبز)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زاک پسر کهکشان 1 (خداحافظی با زمین)
زاک پسر کهکشان 1 (خداحافظی با زمین)

کد: 61914

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان 1 (خداحافظی با زمین)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زاک پسر کهکشان 7 (شهامت دریک)
زاک پسر کهکشان 7 (شهامت دریک)

کد: 61920

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان 7 (شهامت دریک)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زاک پسر کهکشان 2 (سفر به جونو)
زاک پسر کهکشان 2 (سفر به جونو)

کد: 61915

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان 2 (سفر به جونو)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زاک پسر کهکشان 8 (ربات عجیب)
زاک پسر کهکشان 8 (ربات عجیب)

کد: 61921

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان 8 (ربات عجیب)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زاک پسر کهکشان 3 (سیاره ی دایناسورها)
زاک پسر کهکشان 3 (سیاره ی دایناسورها)

کد: 61916

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان 3 (سیاره ی دایناسورها)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

130000ریال

زاک پسر کهکشان 9 (بازگشت به زمین)
زاک پسر کهکشان 9 (بازگشت به زمین)

کد: 61922

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان 9 (بازگشت به زمین)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زاک پسر کهکشان 4 (هیولای فضایی)
زاک پسر کهکشان 4 (هیولای فضایی)

کد: 61917

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان 4 (هیولای فضایی)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال

زاک پسر کهکشان 5 (سه دوست)
زاک پسر کهکشان 5 (سه دوست)

کد: 61918

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: ذکر

مولف: ری اورایان

مترجم: امیرحسین میرزائیان

زاک پسر کهکشان 5 (سه دوست)

ناشر

ذکر

مولف

ری اورایان

مترجم

امیرحسین میرزائیان

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

190000ریال