مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
ناشر : باژ
در حال بارگذاری
دزدان دریایی کارائیب 1 (جک اسپارو:جدال با طوفان)
دزدان دریایی کارائیب 1 (جک اسپارو:جدال با طوفان)

کد: 108787

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: راب کید

مترجم: زهرا صلاحی

دزدان دریایی کارائیب 1 (جک اسپارو:جدال با طوفان)

ناشر

باژ

مولف

راب کید

مترجم

زهرا صلاحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

دزدان دریایی کارائیب 2 (جک اسپارو:آواز سایرن)
دزدان دریایی کارائیب 2 (جک اسپارو:آواز سایرن)

کد: 108788

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: راب کید

مترجم: زهرا صلاحی

دزدان دریایی کارائیب 2 (جک اسپارو:آواز سایرن)

ناشر

باژ

مولف

راب کید

مترجم

زهرا صلاحی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

320000ریال

بانیکولا 1
بانیکولا 1

کد: 108467

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: دبورا هاو،جیمز هاو

مترجم: ابتسام حویزاوی

بانیکولا 1
350000ریال

بانیکولا 1

ناشر

باژ

مولف

دبورا هاو،جیمز هاو

مترجم

ابتسام حویزاوی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

350000ریال

فرقه اسسین ها12 (بازگشت به خانه)
فرقه اسسین ها12 (بازگشت به خانه)

کد: 108170

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

فرقه اسسین ها12 (بازگشت به خانه)

ناشر

باژ

مولف

آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

فرقه اسسین ها14 (بازگشت به خانه)
فرقه اسسین ها14 (بازگشت به خانه)

کد: 108172

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

فرقه اسسین ها14 (بازگشت به خانه)

ناشر

باژ

مولف

آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

290000ریال

فرقه اسسین ها11 (بازگشت به خانه)
فرقه اسسین ها11 (بازگشت به خانه)

کد: 108169

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

فرقه اسسین ها11 (بازگشت به خانه)

ناشر

باژ

مولف

آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

فرقه اسسین ها13 (بازگشت به خانه)
فرقه اسسین ها13 (بازگشت به خانه)

کد: 108171

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

فرقه اسسین ها13 (بازگشت به خانه)

ناشر

باژ

مولف

آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

260000ریال

مرد آهنی (احتضار 5)
مرد آهنی (احتضار 5)

کد: 107925

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: وارن الیس

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

مرد آهنی (احتضار 5)

ناشر

باژ

مولف

وارن الیس

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

230000ریال

مرد آهنی (احتضار 6)
مرد آهنی (احتضار 6)

کد: 107926

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: وارن الیس

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

مرد آهنی (احتضار 6)

ناشر

باژ

مولف

وارن الیس

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

230000ریال

انجمن نگهبانان 3 (بخش اول:بازمانده)
انجمن نگهبانان 3 (بخش اول:بازمانده)

کد: 107818

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: چارلی فلچر

مترجم: سمانه افشارحاتم

انجمن نگهبانان 3 (بخش اول:بازمانده)

ناشر

باژ

مولف

چارلی فلچر

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

830000ریال

انجمن نگهبانان 3 (بخش دوم:بازمانده)
انجمن نگهبانان 3 (بخش دوم:بازمانده)

کد: 107764

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: چارلی فلچر

مترجم: سمانه افشارحاتم

انجمن نگهبانان 3 (بخش دوم:بازمانده)

ناشر

باژ

مولف

چارلی فلچر

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

850000ریال

مرد آهنی (احتضار 3)
مرد آهنی (احتضار 3)

کد: 107482

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: وارن الیس

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

مرد آهنی (احتضار 3)

ناشر

باژ

مولف

وارن الیس

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

220000ریال

مرد آهنی (احتضار 4)
مرد آهنی (احتضار 4)

کد: 107483

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: وارن الیس

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

مرد آهنی (احتضار 4)

ناشر

باژ

مولف

وارن الیس

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

230000ریال

جنگجویان 3 (جنگل اسرار)
جنگجویان 3 (جنگل اسرار)

کد: 107315

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: ارین هانتر

مترجم: روژان بلوری

جنگجویان 3 (جنگل اسرار)

ناشر

باژ

مولف

ارین هانتر

مترجم

روژان بلوری

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

860000ریال

دونده هزارتو 5 (راز اهرامن)
دونده هزارتو 5 (راز اهرامن)

کد: 107205

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: جیمز دشنر

مترجم: آیدا کشوری

دونده هزارتو 5 (راز اهرامن)

ناشر

باژ

مولف

جیمز دشنر

مترجم

آیدا کشوری

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

920000ریال

طریق عروج 1 (مالازان 1:سوگ دوران)
طریق عروج 1 (مالازان 1:سوگ دوران)

کد: 106074

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: ایان سی.اسلمونت

مترجم: بهنام حاجی زاده

طریق عروج 1 (مالازان 1:سوگ دوران)

ناشر

باژ

مولف

ایان سی.اسلمونت

مترجم

بهنام حاجی زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

1480000ریال

قیام سرخ 1 (قیام سرخ)
قیام سرخ 1 (قیام سرخ)

کد: 106079

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: پیرس براون

مترجم: مهنام عبادی

قیام سرخ 1 (قیام سرخ)

ناشر

باژ

مولف

پیرس براون

مترجم

مهنام عبادی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

1670000ریال

قیام سرخ 2 (پسر زرین)
قیام سرخ 2 (پسر زرین)

کد: 106083

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: پیرس براون

مترجم: مهنام عبادی

قیام سرخ 2 (پسر زرین)

ناشر

باژ

مولف

پیرس براون

مترجم

مهنام عبادی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

1850000ریال

قیام سرخ 3 (ستاره سپیده دم)
قیام سرخ 3 (ستاره سپیده دم)

کد: 106085

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: پیرس براون

مترجم: مهنام عبادی

قیام سرخ 3 (ستاره سپیده دم)

ناشر

باژ

مولف

پیرس براون

مترجم

مهنام عبادی

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

1950000ریال

وقت ماجراجویی با فین و جیک 3 (مجموعه اول)
وقت ماجراجویی با فین و جیک 3 (مجموعه اول)

کد: 105008

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: باژ

مولف: رایان نورث

مترجم: محمدصالح نورانی زاده

وقت ماجراجویی با فین و جیک 3 (مجموعه اول)

ناشر

باژ

مولف

رایان نورث

مترجم

محمدصالح نورانی زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

120000ریال

وقت ماجراجویی با فین و جیک 1 (مجموعه اول)
وقت ماجراجویی با فین و جیک 1 (مجموعه اول)

کد: 105006

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: باژ

مولف: رایان نورث

مترجم: محمدصالح نورانی زاده

وقت ماجراجویی با فین و جیک 1 (مجموعه اول)

ناشر

باژ

مولف

رایان نورث

مترجم

محمدصالح نورانی زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

120000ریال

وقت ماجراجویی با فین و جیک 2 (مجموعه اول)
وقت ماجراجویی با فین و جیک 2 (مجموعه اول)

کد: 105007

گروه بندی: داستان کودک

ناشر: باژ

مولف: رایان نورث

مترجم: محمدصالح نورانی زاده

وقت ماجراجویی با فین و جیک 2 (مجموعه اول)

ناشر

باژ

مولف

رایان نورث

مترجم

محمدصالح نورانی زاده

گروه بندی

داستان کودک

قطع

وزیری

قیمت

120000ریال

فلش (به پیش 1)
فلش (به پیش 1)

کد: 103712

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: فرانسیس ماناپل،برایان بوچلاتو

مترجم: محمدصالح نورانی زاده

فلش (به پیش 1)
150000ریال

فلش (به پیش 1)

ناشر

باژ

مولف

فرانسیس ماناپل،برایان بوچلاتو

مترجم

محمدصالح نورانی زاده

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

چرخ سیاه مجنون
چرخ سیاه مجنون

کد: 103120

گروه بندی: رمان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: جاش ملرمن

مترجم: دیاکو ابراهیمی

چرخ سیاه مجنون
1000000ریال

چرخ سیاه مجنون

ناشر

باژ

مولف

جاش ملرمن

مترجم

دیاکو ابراهیمی

گروه بندی

رمان نوجوان

قطع

رقعی

قیمت

1000000ریال

فرقه اسسین ها 9 (غروب خورشید)
فرقه اسسین ها 9 (غروب خورشید)

کد: 100283

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

فرقه اسسین ها 9 (غروب خورشید)

ناشر

باژ

مولف

آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

مرد آهنی (احتضار 1)
مرد آهنی (احتضار 1)

کد: 100274

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: وارن الیس

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

مرد آهنی (احتضار 1)

ناشر

باژ

مولف

وارن الیس

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

180000ریال

فرقه اسسین ها10 (غروب خورشید)
فرقه اسسین ها10 (غروب خورشید)

کد: 100285

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

فرقه اسسین ها10 (غروب خورشید)

ناشر

باژ

مولف

آنتونی دل کال،کانر مک کریری

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

مرد آهنی (احتضار 2)
مرد آهنی (احتضار 2)

کد: 100275

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: وارن الیس

مترجم: امیرمهدی عاطفی نیا

مرد آهنی (احتضار 2)

ناشر

باژ

مولف

وارن الیس

مترجم

امیرمهدی عاطفی نیا

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال

آنی بانی 4
آنی بانی 4

کد: 100276

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: تیم یتس

مترجم: سمانه افشارحاتم

آنی بانی 4
170000ریال

آنی بانی 4

ناشر

باژ

مولف

تیم یتس

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

170000ریال

آنی بانی 5
آنی بانی 5

کد: 100279

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: تیم یتس

مترجم: سمانه افشارحاتم

آنی بانی 5
170000ریال

آنی بانی 5

ناشر

باژ

مولف

تیم یتس

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

170000ریال

آنی بانی 6
آنی بانی 6

کد: 100280

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: تیم یتس

مترجم: سمانه افشارحاتم

آنی بانی 6
170000ریال

آنی بانی 6

ناشر

باژ

مولف

تیم یتس

مترجم

سمانه افشارحاتم

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

170000ریال

جنگ ستارگان 2 (سری دارث ماول)
جنگ ستارگان 2 (سری دارث ماول)

کد: 100272

گروه بندی: داستان نوجوان

ناشر: باژ

مولف: کالن بان

مترجم: کژوان آبهشت

جنگ ستارگان 2 (سری دارث ماول)

ناشر

باژ

مولف

کالن بان

مترجم

کژوان آبهشت

گروه بندی

داستان نوجوان

قطع

وزیری

قیمت

150000ریال