مرتب سازی تعداد
کتابهای موجود
خیر
بله
مترجم : عباس آگاهی
در حال بارگذاری
قاتل ساکن شماره 21 (نقاب24)
قاتل ساکن شماره 21 (نقاب24)

کد: 92330

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: س.آ.استیمن

مترجم: عباس آگاهی

قاتل ساکن شماره 21 (نقاب24)

ناشر

جهان کتاب

مولف

س.آ.استیمن

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

دلواپسی های مگره (نقاب 2)
دلواپسی های مگره (نقاب 2)

کد: 92324

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

دلواپسی های مگره (نقاب 2)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مگره و جسد بی سر (نقاب37)
مگره و جسد بی سر (نقاب37)

کد: 92325

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

مگره و جسد بی سر (نقاب37)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

مگره در اتاق اجاره ای (نقاب57)
مگره در اتاق اجاره ای (نقاب57)

کد: 92326

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

مگره در اتاق اجاره ای (نقاب57)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

دوست مادام مگره (نقاب26)
دوست مادام مگره (نقاب26)

کد: 91974

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

دوست مادام مگره (نقاب26)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

180000ریال

مرغان شب (نقاب34)
مرغان شب (نقاب34)

کد: 90827

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم: عباس آگاهی

مرغان شب (نقاب34)

ناشر

جهان کتاب

مولف

پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

220000ریال

چهره های تاریکی (نقاب19)
چهره های تاریکی (نقاب19)

کد: 90819

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم: عباس آگاهی

چهره های تاریکی (نقاب19)

ناشر

جهان کتاب

مولف

پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

ناکامی مگره (نقاب30)
ناکامی مگره (نقاب30)

کد: 90820

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

ناکامی مگره (نقاب30)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مردان بدون زنان (نقاب29)
مردان بدون زنان (نقاب29)

کد: 90822

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم: عباس آگاهی

مردان بدون زنان (نقاب29)

ناشر

جهان کتاب

مولف

پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

اعضای یک پیکر (نقاب22)
اعضای یک پیکر (نقاب22)

کد: 90826

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم: عباس آگاهی

اعضای یک پیکر (نقاب22)

ناشر

جهان کتاب

مولف

پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

سر گیجه (نقاب16)
سر گیجه (نقاب16)

کد: 90420

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم: عباس آگاهی

سر گیجه (نقاب16)

ناشر

جهان کتاب

مولف

پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

140000ریال

پاکو یادت هست؟‌ (نقاب 9)
پاکو یادت هست؟‌ (نقاب 9)

کد: 90421

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: شارل اگزبرایا

مترجم: عباس آگاهی

پاکو یادت هست؟‌ (نقاب 9)

ناشر

جهان کتاب

مولف

شارل اگزبرایا

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

این ریمولدی ابله… (نقاب12)
این ریمولدی ابله… (نقاب12)

کد: 90415

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: شارل اگزبرایا

مترجم: عباس آگاهی

این ریمولدی ابله… (نقاب12)

ناشر

جهان کتاب

مولف

شارل اگزبرایا

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

شکیبایی مگره (نقاب11)
شکیبایی مگره (نقاب11)

کد: 90416

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

شکیبایی مگره (نقاب11)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

تردید مگره (نقاب 7)
تردید مگره (نقاب 7)

کد: 90417

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

تردید مگره (نقاب 7)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مگره و سایه پشت پنجره (نقاب15)
مگره و سایه پشت پنجره (نقاب15)

کد: 90419

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

مگره و سایه پشت پنجره (نقاب15)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

100000ریال

چشم زخم (نقاب 1)
چشم زخم (نقاب 1)

کد: 90302

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم: عباس آگاهی

چشم زخم (نقاب 1)

ناشر

جهان کتاب

مولف

پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

زنی که دیگر نبود… (نقاب 4)
زنی که دیگر نبود… (نقاب 4)

کد: 90298

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم: عباس آگاهی

زنی که دیگر نبود… (نقاب 4)

ناشر

جهان کتاب

مولف

پی یر بوالو،توماس نارسژاک

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

آسوده بخواب،کاترین! (نقاب 5)
آسوده بخواب،کاترین! (نقاب 5)

کد: 90300

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: شارل اگزبرایا

مترجم: عباس آگاهی

آسوده بخواب،کاترین! (نقاب 5)

ناشر

جهان کتاب

مولف

شارل اگزبرایا

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

دفتر حضور و غیاب (نقاب82)
دفتر حضور و غیاب (نقاب82)

کد: 87239

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: فردریک دار

مترجم: عباس آگاهی

دفتر حضور و غیاب (نقاب82)

ناشر

جهان کتاب

مولف

فردریک دار

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

مگره و زن بلندبالا (نقاب43)
مگره و زن بلندبالا (نقاب43)

کد: 87240

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

مگره و زن بلندبالا (نقاب43)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

«نیلوفرهای آبی» سیاه (نقاب90)
«نیلوفرهای آبی» سیاه (نقاب90)

کد: 87083

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: میشل بوسی

مترجم: عباس آگاهی

«نیلوفرهای آبی» سیاه (نقاب90)

ناشر

جهان کتاب

مولف

میشل بوسی

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

420000ریال

آدم که نمی میرد (نقاب88)
آدم که نمی میرد (نقاب88)

کد: 87105

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: فردریک دار

مترجم: عباس آگاهی

آدم که نمی میرد (نقاب88)

ناشر

جهان کتاب

مولف

فردریک دار

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

250000ریال

اگر فرصت دوباره ای بود (نقاب87)
اگر فرصت دوباره ای بود (نقاب87)

کد: 87088

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: مارک لوی

مترجم: عباس آگاهی

اگر فرصت دوباره ای بود (نقاب87)

ناشر

جهان کتاب

مولف

مارک لوی

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

340000ریال

قتل عمد؟ (نقاب78)
قتل عمد؟ (نقاب78)

کد: 87094

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: فردریک دار

مترجم: عباس آگاهی

قتل عمد؟ (نقاب78)

ناشر

جهان کتاب

مولف

فردریک دار

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

120000ریال

مگره و مرد مرده (نقاب81)
مگره و مرد مرده (نقاب81)

کد: 87095

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

مگره و مرد مرده (نقاب81)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

230000ریال

مگره در کافه لیبرتی (نقاب28)
مگره در کافه لیبرتی (نقاب28)

کد: 87101

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: ژرژ سیمنون

مترجم: عباس آگاهی

مگره در کافه لیبرتی (نقاب28)

ناشر

جهان کتاب

مولف

ژرژ سیمنون

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

200000ریال

دختر بروکلین (نقاب89)
دختر بروکلین (نقاب89)

کد: 87102

گروه بندی: رمان خارجی

ناشر: جهان کتاب

مولف: گیوم موسو

مترجم: عباس آگاهی

دختر بروکلین (نقاب89)

ناشر

جهان کتاب

مولف

گیوم موسو

مترجم

عباس آگاهی

گروه بندی

رمان خارجی

قطع

رقعی

قیمت

450000ریال